українська російська англійська

Міністерство культури України оголошує конкурс на здобуття премії імені Олеся Гончара у 2018 році

19.10.2017 | 15:13

Інформуємо, що премія Олеся Гончара (далі Премія) присуджується за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України щороку 03 квітня до дня народження Олеся Терентійовича Гончара.

 

Висунення творів на здобуття Премії проводиться з 01 листопада року, що передує року, в якому присуджується Премія, до 01 лютого року, в якому відбувається вручення Премії.

 

Щороку присуджується лише одна Премія у розмірі 20,0 тисяч гривень.

Премія присуджується на конкурсних засадах громадянам України.

 

На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття Премії.

 

На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка на здобуття Премії не висуваються.

 

Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі.

 

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Мінкультури творчими спілками, асоціаціями, літературними об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, а також окремими літераторами.

 

На здобуття Премії до Мінкультури подається клопотання щодо присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:

коротка характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору – біографічні відомості: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

творча характеристика претендента;

письмова згода претендента (претендентів) на висунення його твору на здобуття Премії;

копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), а у разі коли претендентом є колектив авторів – копії документів, що посвідчують особи претендентів, та документів про присвоєння реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;

ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературний твір та рецензії (за наявності);

до зазначеного переліку можуть бути додані інші документи, що  підтверджують професійні якості претендента.

 

Контактні дані: 044-279-37-40, dmp@mincult.gov.ua, Гайдар Тетяна Михайлівна.

 

Положення про премію імені Олеся. Гончара можна переглянути за посиланням: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0771-17

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України