українська російська англійська

Звіт про базове відстеження результативності проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 963"

Звіт про базове відстеження результативності проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 963»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 963» (далі – проект акта).

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство культури України.

 

3. Цілі прийняття акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 963» дозволить установити для суб’єктів господарювання порядок видачі, переоформлення та анулювання свідоцтва на право вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей з території України, що відповідатиме вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (із змінами, внесеними Законом України від 26 листопада 2015 року № 835-ІІІ). Такий підхід сприятиме ефективній реалізації державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей з урахуванням вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 21 грудня 2017 року по 22 січня 2018 року.

 

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Публічне громадське обговорення.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

У визначений для публічного громадського обговорення строк зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб (у тому числі суб’єктів господарювання), їх об’єднань не надходило.

Для публічного громадського обговорення проект акта, аналіз регуляторного впливу, повідомлення про оприлюднення проекту акта розміщено на офіційному сайті Міністерства культури України в мережі Інтернет у підрубриці «Проекти регуляторних актів \ Регуляторна політика» рубрики «Документи».

Інформаційне повідомлення про публічне громадське обговорення проекту акта розміщено на офіційному сайті Міністерства культури України в мережі Інтернет у підрубриці «Консультації з громадськістю \ Електронні консультації з громадськістю» рубрики «Зв’язки з громадськістю».

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Потенційно у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей можуть бути задіяні фізичні та юридичні особи (у тому числі суб’єкти господарювання), які є власниками культурних цінностей або уповноважені ними особи. Статистичні дані та дані наукових досліджень не містять цього показника.

Проектом акта не передбачається встановлення платності або безоплатність видачі (переоформлення, анулювання) свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України, оскільки відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» платність або безоплатність видачі (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру встановлюється виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру.

Кількісним показником у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей є кількість виданих свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України (далі – Свідоцтво) у певний період.

Кількісними показниками за останні сім років щодо видачі Свідоцтва є:

- кількість звернень для отримання Свідоцтва: 2011 р. – 9447 звернень; 2012 р. – 7761 звернень; 2013 р. – 5886 звернень; 2014 р. – 4336[1] звернень; 2015 р. – 3124[2] звернень; 2016 р. – 6752 звернень; 2017 р. – 16582 звернень;

- кількість звернень юридичних осіб для оформлення Свідоцтва: 2011 р. – 316 звернень; 2012 р. – 151 звернень; 2013 р. – 170 звернень; 2014 р. – 971 звернень; 2015 р. – 702 звернень; 2016 р. – 552 звернень; 2017 р. – 152 звернень;

- кількість виданих Свідоцтв: 2011 р. – 8055 свідоцтв; 2012 р. – 6322 свідоцтв; 2013 р. – 5082 свідоцтв; 2014 р. – 22231 свідоцтв; 2015 р. – 7802 свідоцтв; 2016 р. –1682 свідоцтв; 2017 р. – 1012 свідоцтв;

- кількість виданих Свідоцтв юридичним особам: 2011 р. – 349 свідоцтв; 2012 р. – 157 свідоцтв; 2013 р. – 177 свідоцтв; 2014 р. – 1011 свідоцтв; 2015 р. – 702 свідоцтв; 2016 р. – 232 свідоцтв; 2017 р. – 152 свідоцтв;

- кількість культурних цінностей, на вивезення або тимчасове вивезення яких видано Свідоцтва: 2011 р. – 229310 культурних цінностей; 2012 р. – 70369 культурних цінностей; 2013 р. – 29915 культурних цінностей; 2014 р. – 171061 культурних цінностей; 2015 р. – 236932 культурних цінностей; 2016 р. – 75192 культурних цінностей; 2017 р. – 25802 культурних цінностей;

- вартість культурних цінностей, на вивезення або тимчасове вивезення яких видано Свідоцтва: 2011 р. – 264200878 грн.; 2012 р. – 281798883 грн.; 2013 р. – 289098402 грн.; 2014 р. – 3443068801 грн.; 2015 р. – 1725818052 грн.; 2016 р. – 5684327022 гривень; 2017 р. – 1697715282 гривень.

 

Однак, ці показники є непрямими, оскільки процедура видачі Свідоцтва регламентована також Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» і Порядком видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 963, що поширюється виключно на суб’єктів господарювання, які є власниками культурних цінностей і планують вивозити або тимчасово вивозити їх з території України. Разом з тим, зазначені показники залежать від різних факторів, зокрема, від змін стану економіки у країні (культурні цінності можуть виступати предметами накопичення чи збереження багатства фізичної чи юридичної особи при зміні курсу валюти), від змін у податковій чи митній системах та вольових рішень власників культурних цінностей (бажання чи небажання вивозити культурні цінності з території України) тощо.

Разом з тим, питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання акта, не відома.

Питома вага юридичних осіб незалежно від форми власності, на яких поширюється регулювання акта, у 2016 році складала 0,002 % від загальної кількості юридичних осіб по Україні (1185071 юридичних осіб станом на 01.01.2017 згідно з даними, розміщеними на офіційному сайті Державної служби статистики України в мережі Інтернет: www.ukrstat.go.ua), а у 2017 році складала 0,001 % від загальної кількості юридичних осіб по Україні (1235024 юридичних осіб стом на 01.01.2018).

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На даному етапі результати реалізації регуляторного акта не визначено, визначених цілей не досягнуто.

Оцінити результати регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей можливо лише після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 963», при повторному та періодичному відстеженнях на основі кількісних показників з видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України та відмови в його видачі, переоформлення, анулювання за звітні періоди.

 

 

Міністр культури України                                                              Є. НИЩУК

 [1] - відсутня інформація з Дніпропетровської області за 4 місяці їх роботи до ліквідації відділу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України;

[2] - відсутня інформація щодо Автономної Республіки Крим та Дніпропетровської області, які здійснювали свої функції до 2014 року.

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України