українська російська англійська

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства культури України "про внесення змін до порядку обліку об'єктів культурної спадщини"

02.07.2019 | 18:00

НАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства культури України «Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини»

 

I. Визначення проблеми

 

Відповідно до положень статті 54 Конституції України держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність.

На сучасному етапі розвитку нашої держави першочергова роль належить актуалізації питання національної самовідданості та історичної пам'яті українського народу. І, як ніколи раніше, важливо забезпечити справжній культ духовності та об'єктивності власної історії. З контекстом цих понять нерозривно пов'язана нерухома культурна спадщина України, а отже, охорона, збереження та її популяризація.

Збереження та якомога ефективніше використання об’єктів культурної спадщини у вихованні майбутніх поколінь сприятиме піднесенню національної свідомості та гідності.

Крім того, охорона та збереження об’єктів культурної спадщини з боку держави та громадськості має позитивний вплив на міжнародний імідж нашої держави.

Разом з тим, стан охорони культурної спадщини є вкрай незадовільним. До того ж, десятки тисяч об’єктів культурної спадщини, які перебувають на державному обліку, особливо археології та архітектури, зруйновані та пограбовані у зв’язку із тимчасовою окупацією частини території України. Будь-які втрати культурної спадщини неминуче відображаються на нинішньому та прийдешніх поколіннях, приводячи до духовного жебрацтва, фальсифікації історії, втрат історичної пам‘яті, знищення інтелектуального та творчого потенціалу суспільства в цілому.

Близько 120 тисяч пам’яток, які взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом  України «Про охорону культурної спадщини», наразі не включено до Реєстру у зв’язку із встановленими нормами щодо обов’язкової розробки облікової документації. Проте, цінність таких об’єктів є незаперечною, що і зазначено в статті 1 цього Закону.

Запорукою створення ефективної системи охорони культурної спадщини є поступове удосконалення системи обліку об’єктів культурної спадщини. Прийняття акту є першим кроком на шляху удосконалення системи обліку об’єктів культурної спадщини, в тому числі шляхом спрощення порядку занесення об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (далі – Реєстру),  вирішення  питання  про  включення  до Реєстру  об’єктів культурної спадщини, які взято на державний  облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону, визначення порядку ведення Реєстру, впорядкування облікових справ на пам’ятки.

Крім того, необхідність деталізації відомостей реєстру та порядок внесення змін до них обґрунтована підготовкою до впровадження електронного обліку об’єктів культурної спадщини, передбаченого Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття акта, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Розроблення акта має на меті визначення єдиної систему обліку об'єктів культурної спадщини незалежно від їх видів та типів.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

1.     Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Прийняття проекту наказу дозволить встановити диференційований підхід до організації та здійснення обліку у сфері охорони культурної спадщини.

 

Альтернатива 2:

забезпечення регулювання

        Прийняття проекту наказу дозволить спростити порядок занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, які взято на державний  облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

У разі якщо проект наказу не буде прийнятий, залишиться існуючий стан обліку.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Прийняття проекту дозволить диференційований підхід до організації та здійснення обліку у сфері охорони культурної спадщини та сприятиме ефективній роботі органів охорони культурної спадщини.

Відсутні

Альтернатива 2:

забезпечення регулювання

Прийняття проекту наказу дозволить збільшити кількість об’єктів культурної спадщини, занесених до Реєстру.

Відсутні

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

 

Відсутні, оскільки існуючий стан контролю у сфері охорони культурної спадщини залишається неефективним.

 

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Відкритість відомостей Реєстру

Відсутні

Альтернатива 2:

забезпечення регулювання

Підвищення національної свідомості

Відсутні

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

 

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.

Визначити кількісно наразі неможливо.

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Відкритість відомостей Реєстру

Відсутні

Альтернатива 2:

забезпечення регулювання

Підвищення національної свідомості

Відсутні

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

 

Відсутні

Відсутні

 

Витрати суб’єктів господарювання

Сумарні витрати за альтернативами

Суми витрат, грн.

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Витрати відсутні

 

Альтернатива 2:

забезпечення регулювання

Витрати відсутні

.

 

 

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

 

Витрати відсутні

 

 

 

 

ІV Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

 

4

Вирішення проблеми шляхом встановлення диференційованого підходу до організації та здійснення обліку об’єктів культурної спадщини у сфері охорони культурної спадщини, сприятиме ефективній роботі органів охорони культурної спадщини.

 

Альтернатива 2:

забезпечення регулювання

4

Прийняття проекту дозволить спростити порядок занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, які взято на державний  облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини».».

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

 

1

Продовження існування існуючого стану

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Вирішення проблеми

-

Вирішення проблеми шляхом встановлення диференційованого підходу до організації та здійснення обліку об’єктів культурної спадщини у сфері охорони культурної спадщини, сприятиме ефективній роботі органів охорони культурної спадщини.

Альтернатива 2

забезпечення регулювання

//-//

 

Прийняття проекту дозволить збільшити кількість об’єктів культурної спадщини, занесених до Реєстру.

 

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

 

-

-

Продовження існування існуючого стану

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Вирішення проблеми шляхом встановлення диференційованого підходу до організації та здійснення обліку об’єктів культурної спадщини у сфері охорони культурної спадщини, сприятиме ефективній роботі органів охорони культурної спадщини.

 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується

Альтернатива 2:

забезпечення регулювання

Прийняття проекту дозволить збільшити кількість об’єктів культурної спадщини, занесених до Реєстру.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується

Альтернатива 3:

відсутність регулювання

Продовження існування існуючого стану

Збереження існуючого стану.

 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Основним завданням проекту наказу є визначення єдиної систему обліку об'єктів культурної спадщини незалежно від їх видів та типів.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Акт пропонується запровадити на необмежений термін, що дозволить забезпечити стабільність у механізмах реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини

Регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

-                   рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян з основних положень акта;

-                   кількість об’єктів культурної спадщини,  занесених до Реєстру.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння статистичних  даних базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні значення показників результативності акта порівнюються зі значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб’єктів  господарювання, які надійшли до Мінкультури.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                С.ФОМЕНКО

 

 

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України