українська російська англійська

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства культури України "Про затвердження істотних умов договорів про надання державної підтримки кінематографії у формах, передбачених частиною першою статті 7 Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

09.08.2019 | 17:39

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

впливу проекту наказу Міністерства культури України  «Про затвердження істотних умов договорів про надання державної підтримки кінематографії у формах, передбачених частиною першою статті 7 Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

I. Визначення проблеми

Частиною першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» визначені нові форми державної підтримки кінематографії.

Відповідно до частини п’ятої статті 8 цього Закону надання державної підтримки у визначених формах оформлюється договором, який укладається між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, і суб’єктом, визначеним цією статтею. 

Істотні умови договорів про надання державної підтримки (залежно від форми державної підтримки) затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії.

Підзаконні нормативно-правові акти, які визначають істотні умови договорів, наразі відсутні, у зв’язку з чим розроблено проект запропонованого регуляторного акта.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи

(підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                         +

  

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

 

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

-                                                                                                    ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

-                                                                                                    чинних регуляторних актів, оскільки регуляторні акти з даного питання відсутні.

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є реалізація положень Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо визначення істотних умов договорів про надання державної підтримки у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Передбачається, що  визначена ціль буде досягнена завдяки прийняттю запропонованого регуляторного акту.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

Передбачає здійснення нормативно-правового врегулювання питання визначення істотних умов договорів про надання державної підтримки у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Істотні умови визначають зміст договору спрямованого на встановлення, зміну або припинення зобов’язань.

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Відсутність розробленого регуляторного акту призведе до невизначеності чіткого переліку істотних умов договорів про надання державної підтримки у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Цей альтернативний спосіб є недоцільним.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

Запровадження чіткого регулювання питання визначення істотних умов договорів про надання державної підтримки у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Відсутні.

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутні.


         
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

Запровадження регулювання питання визначення істотних умов договорів про надання державної підтримки у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Відсутні.

 

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник*

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

144

144

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

* Використовуються дані згідно:

1.Кількості виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів, які були внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів у 2018 році -135 суб’єктів;

2.Кількості кіно комісій з відкритих джерел:  http://dergkino.gov.ua/ua/news/show/1889/stvoreno_asotsiatsiyu_kinokomisiy_ukrayini.html - 9.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

Вдосконалення регулювання питання визначення переліку істотних умов договорів про надання державної підтримки у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

10 856, 16 грн. (сумарні витрати суб’єктів господарювання на виконання запланованого регулювання)

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутні.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

4

Дозволить врегулювати питання визначення істотних умов договорів про надання державної підтримки у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

1

Проблемні питання продовжують існувати, цілі державного регулювання не вирішуються.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

Вдосконалення регулювання питання визначення істотних умов договорів про надання державної підтримки у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

10 856, 16 грн. (сумарні витрати суб’єктів господарювання на виконання запланованого регулювання)

Цілі прийняття регуляторного акту можуть бути реалізовані повною мірою.

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

-

Залишає невизначеним питання щодо визначення переліку істотних умов договорів про надання державної підтримки .

Є неприйнятним, оскільки не вирішує цілей державного регулювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

 

Розроблення проекту наказу

(забезпечення регулювання)

 

Обрана альтернатива забезпечить досягнення визначених цілей, а також є єдиним і достатнім способом вирішення проблеми.

-

 

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Альтернатива неприйнятна, оскільки залишає проблему неврегульованою та не забезпечить досягнення цілей державного регулювання.

Х

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблематики, є прийняття запропонованого регуляторного акту.

Для його впровадження необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги цього регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації.

Суб’єктам господарювання необхідно ознайомитись з вимогами регулювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Відповідно, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився.

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не проводився, оскільки питома вага суб’єктів малого (мікро) підприємництва складає 100 %.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва (додаток 4 – Тест малого підприємництва), що додається.

 


 

Тест

малого підприємництва (М-Тест)

 

1.                 Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" вересня 2017 р. по "06" жовтня 2017 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Засідання Робочої групи з питань реалізації Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

10

Обговорено та узгоджено положення проекту регуляторного акта.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 144 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

 

3.                 Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

 

5

Інші процедури (уточнити)

 

 

 

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00

Х

0,00

 

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

 

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00

Х

0,00

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктом господарювання на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним) Х 25,13 грн.= 12,56 грн

0,00

(припускається, що суб’єкти господарювання ознайомлюються з вимогами регулювання лише в перший рік)

12,56 (витрати на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 (витрати на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет у наступний рік)

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

3 год. (середній час, який витрачається суб’єктом господарювання на підготовку проекту договору та додатків до нього) Х 25,13 грн. =  75, 39 грн.

0,00

75, 39 грн. (витрати на підготовку проекту договору та додатків до нього) Х 5 (припускається, що суб’єкт кінематографії отримуватиме державну підтримку в середньому 1 раз на рік) = 376, 95 грн.

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,00

0,00

0,00

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,00

0,00

0,00

 

13

Інші процедури (уточнити):

 

 

 

 

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

75, 39

 

376, 95

 

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

144

 

144

 

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

10 856, 16

 

54 280, 80

 

 

Примітки:

1.                 У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, визначену Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» - 25,13 грн. Джерело отримання інформації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 .

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Реалізація положень регуляторного акта буде здійснюватися державними службовцями відповідно до посадових обов’язків та не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

 

4.                 Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,00

0,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

10 856, 16

54 280, 80

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

10 856, 16

54 280, 80

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0,00

0,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

10 856, 16

54 280, 80

 

5.                 Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

Не передбачається розроблення корелюючи (пом’якшувальних) заходів.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії проекту наказу встановлюється на необмежений термін, оскільки необхідність виконання положень цього регуляторного акта є постійною.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни нормативно-правових актів, на яких він базується.

Набрання чинності регуляторним актом відбудеться в день його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1.       Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта: надходження не передбачаються.

2.       Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: 144 (джерела отримання даних зазначено в Розділі ІІІ).

3.       Розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта: додаткових витрат коштів та часу на виконання вимог регулювання суб’єктами господарювання не передбачається (крім витрат, пов’язаних з отриманням первинної інформації про вимоги регулювання та організацією виконання вимог регулювання).

4.       Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта: оцінюється як високий; проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства культури України (http://mincult.kmu.gov.ua).

5.         Кількість підписаних договорів про надання державної підтримки у формах, що передбачені частиною 1 статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» - орієнтовно 325.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Визначення результативності регуляторного акта буде здійснюватися в три етапи:

– Базове відстеження – до набрання актом чинності;

– Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності;

– Періодичне відстеження – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

 

Заступник Міністра                                                                           Тамара МАЗУР

 

 

“___” __________ 2019 р.

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України