українська російська англійська

Міністерство культури України оголошує конкурс на здобуття премії імені Б. М. Лятошинського у 2020 році

01.10.2019 | 19:09

 

1. Премія імені Б. М. Лятошинського (далі – Премія) присуджується щороку у січні професійним композиторам за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості.

 

Премія присуджується громадянам України.

 

2. Щороку присуджується лише одна Премія у розмірі 20,0 тисяч гривень.

 

Премія присуджується композиторам (далі – претенденти) за такими напрямами:

за окремий твір;

за творчий доробок претендента у певному жанрі (симфонічний, хоровий, оперний, камерний тощо);

за творчі досягнення протягом останніх п’яти років.

 

Претендент може брати участь у конкурсі на здобуття Премії тільки в одному із зазначених напрямів.

 

3. На здобуття Премії висуваються завершені музичні твори в жанрі академічного музичного мистецтва, які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за місяць до їх висунення на здобуття Премії (зазначити рік написання та оприлюднення).

 

4. На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені Премією або іншими преміями, державними нагородами.

 

Премія не присуджується посмертно.

 

5. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, театрально-видовищними закладами, мистецькими колективами.

 

6. На здобуття Премії до 02 грудня  2019 року (включно) до Міністерства культури України (вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відділ музичного мистецтва головного управління мистецтва Директорату мистецтв, каб. 310) подаються:

 

клопотання про присудження Премії за зразком, наведеним у додатку до цього Положення; 

 

письмова згода претендента на висування його музичного твору/концертної програми на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 

інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, що рекомендує претендента;

 

творча характеристика претендента за підписом керівника підприємства, установи, організації, що рекомендує претендента;

 

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

 

копії документів про освіту;

 

          партитура твору із зазначенням дати створення та оприлюднення;

 

аудіо-/відеозаписи твору, концертної програми;

 

ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір, концертну програму та рецензії (за наявності).

 

7. Контактні дані: 044‑234-79-11, mus@mincult.gov.ua, Гліб Генсіцький.

 

Положення про премію імені Б. М. Лятошинського (разом з додатком) можна переглянути за посиланням http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0562-17

 

 

 

 

 

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України