українська російська англійська

Система культурно-мистецької освіти

Система культурно-мистецької освіти в Україні

 

“Культура і мистецтво – це найважливіші компоненти всебічної освіти, яка забезпечує повний розвиток особистості. Тому право на мистецьку освіту є загальним правом людини…”

“Мистецька освіта – це засіб, який сприяє розвитку людських ресурсів, необхідних для використання їх цінного культурного капіталу…”

(Дорожня карта мистецької освіти, ЮНЕСКО, 2006 р.)

 

 

Культурно-мистецька освіта визнана у світі одним із фундаментальних і стійких компонентів якісного оновлення освіти і основними стратегічними напрямками в цій сфері є забезпечення доступності освіти у сфері мистецтв, забезпечення високої її якості через розроблення високих освітніх стандартів, застосування принципів і практики культурно-мистецької освіти для вирішення соціальних і культурних задач, які постають перед сучасним суспільством.

 

На сьогодні українська культурно-мистецька освіта є однією з небагатьох галузей, вільно конвертованих в європейському та світовому освітньому і професійному просторах. Легалізуючи дипломи при виїзді за кордон, фахівці, які здобули виконавську освіту в українських вишах, затребувані в європейських університетах, консерваторіях, коледжах, мистецьких колективах.

 

Специфіка вищої культурно-мистецької освіти визначається:

-                             особливими умовами навчання, які полягають у використанні індивідуальних занять як основного виду навчальної діяльності;

-                             особливістю працевлаштування випускників;

-                             особливими умовами визначення ефективності діяльності ВНЗ культури і мистецтв;

-                             високою собівартістю підготовки культурно-мистецьких кадрів тощо.

 

Упродовж багатьох десятиріч в Україні створювалась багатоступенева і безперервна система підготовки культурно-мистецьких кадрів, яка включає усі рівні освіти і забезпечує спадкоємність освітніх традицій:

 

– початкова мистецька школа;

– вища культурно-мистецька освіта;

– аспірантура (асистентура-стажування);

– докторантура.

 

Цю систему представляє мережа навчальних закладів системи Міністерства культури України, яка включає:

- початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання);

- спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати);

- вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації.

 

Мережа початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (музичні, хореографічні, художні, хорові, мистецтв тощо) у 2013 році складала 1465 закладів, з них у сільській місцевості – 266 шкіл.

 

 

 

Початковою мистецькою освітою в Україні охоплено в середньому 8 % дітей шкільного віку. Станом на 1 вересня 2013 року в дитячих мистецьких школах за офіційною статистикою навчалося майже 345 тис. учнів, з них 32,5 тис. навчаються в школах сільської місцевості. Контингент учнів дитячих мистецьких шкіл порівняно з 2012 роком збільшився на понад 3 тис. чол.

 

 

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) переважно знаходяться у комунальній власності. Разом з тим, одна з цих шкіл – Державна хореографічна школа при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. П. Вірського – підпорядкована безпосередньо Міністерству культури України.

Система навчальних закладів допрофесійної підготовки та загальної середньої освіти Мінкультури представлена 6-ма спеціалізованими школами (школами-інтернатами), а саме:

Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В. Лисенка

Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені професора П.С. Столярського

Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені С. Крушельницької

Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат

Державна художня середня школа імені Т.Г. Шевченка

Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні»

 

Вищі навчальні заклади культури і мистецтв системи Мінкультури включають 64 навчальні заклади І-ІІІ рівнів акредитації комунальної форми власності та 12 навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації державної форми власності.

 

Серед комунальних ВНЗ системи культури і мистецтв функціонують:

– 24 музичні училища;

– 24 училища та коледжі культури (культури і мистецтв);

– 9 училищ та коледжів художнього та театрального спрямувань;

– 7 закладів інших типів та спрямувань (університет, 3 академії, інститут музики, консерваторія).

У комунальних вищих навчальних закладах здобувають освіту біля 22 тисяч студентів, з них за бюджетні кошти навчається 18,8 тис. чол.

 

 У державній власності та безпосередньому підпорядкуванні Мінкультури знаходяться вищий навчальний заклад І рівня акредитації – Київське державне хореографічне училище та 11 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, 8 з яких мають статус «національного». 10 вищих навчальних закладів мають аспірантуру, 4 – докторантуру.

Система ВНЗ культури і мистецтв сфери управління Мінкультури включає:

Національну музичну академію України імені П.І. Чайковського

Львівську національну музичну академію імені М.В. Лисенка

Одеську національну музичну академію імені А.В. Нежданової

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Донецьку державну музичну академію

Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Київський національний університет культури і мистецтв

Харківську державну академію культури

Луганську державну академію культури і мистецтв

 

У вищих навчальних закладах державної власності за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра навчається майже 22 тис. 700 студентів.

 

В системі освіти сфери культури діє Інститут післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, який здійснює підвищення кваліфікації кадрів у сфері культури.

 

Навчально-методичне забезпечення закладів освіти у сфері культури координує Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України.

 

Рівень саме вищої освіти значною мірою відображає стан національної освіти в цілому, спроможність суспільства виступати виробником матеріальних і духовних цінностей, є важливою характеристикою його потенціалу порівняно з іншими країнами.

 

Система організації культурно-мистецької освіти в Україні дозволяє дотримуватись єдиних критеріїв до її якості, оскільки єдині і випробувані часом навчальні плани та програми забезпечують цілісний підхід передусім до якості підготовки фахівця-митця. Повністю виправдала себе система творчих майстерень та виконавських шкіл, які очолюють видатні діячі мистецтв, і які повною мірою взяли на себе відповідальність за якість підготовки молодого митця. Як наслідок – не лише випускники, а й учні і студенти постійно виборюють нагороди найвищого ґатунку на найпрестижніших міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях, виставках, кожного разу доводячи високий рівень виконавства і значний потенціал національного мистецтва.

 

Стратегічні цілі розвитку мистецької освіти:

 

збереження існуючої багаторівневої мережі навчальних закладів культури і мистецтв у сфері управління Міністерства культури України;

збереження та розвиток творчих, педагогічних, наукових шкіл;

задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти;

забезпечення потреб вітчизняної культури і мистецтва у кваліфікованих кадрах.

 

Головними завданнями розвитку культурно-мистецької освіти залишаються:

 

забезпечення загального естетичного виховання та мистецької освіченості для всіх з дитячого віку;

підвищення престижу культурно-просвітницьких професій;

вдосконалення законодавчої та нормативної бази з урахуванням специфіки культурно-мистецької освіти;

посилення соціального захисту викладачів культурно-мистецьких навчальних закладів;

оновлення складу музичних інструментів в музичних закладах освіти;

удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням реальної потреби галузі в кваліфікованих фахівцях;

створення та видання сучасних підручників і навчальних посібників для мистецьких навчальних закладів.

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України