українська російська англійська

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ від 17 вересня 2015 року

21.09.2015 | 10:21

Протокол №8

 

17 вересня 2015 року, 16.00 – 18.00

м. Київ, вул. Івана Франка, 19

Міністерство культури України

 

Присутні: Кожушко Богдан Васильович, Костіна Наталія Михайлівна, Васін Максим Сергійович, Шевчук Тетяна Борисівна, Кляшторний Олексій Миколайович, Добровольський Руслан Іванович, Стебельська Олена Стефанівна, Бондаренко Андрій Ігорович, Крупський Максим Володимирович, Єфимищ Надія Михайлівна, Садаєв Салман Аюбович, Єскіна Олена  Олександрівна – депутат Київської міської ради.

 

Запрошені: працівники центрального апарату Міністерства культури України: заступник директора Департаменту мистецтв та навчальних закладів Міністерства культури України –  Колос Тетяна Миколаївна, завідувач Сектору режимно-секретної роботи Міністерства культури України –  Цибенко Григорій Петрович; Директор Українського центру культурних досліджень - Буценко Олександр Алімович.

 

Порядок денний:

 

1.      Комунікація Громадської ради і Міністерства культури: інформація щодо стану виконання трьох питань, окреслених членом Президії ГР Бондаренком А. І. в листі від 04.09.2015 року (відповідальні: Кожушко Б.В.; Цибенко Григорій Петрович - завідувач сектору режимно-секретної роботи МКУ; Колос Тетяна Миколаївна - заступник директора Департаменту мистецтв та навчальних закладів – начальник відділу навчальних закладів та науки; Буценко Олександр Алімович - директор Українського центру культурних досліджень).

2.      Розгляд подань від керівництва Комісій ГР щодо кандидатур для виключення зі складу Комісії тих її членів, які регулярно (щонайменше два рази поспіль) без поважних причин не відвідують засідання Комісії (відповідальні: голови Комісій ГР).

3.      Про виконання доручення Віце-премєр міністра України – Міністра культури України на лист Мінюсту від 04.08.15 № 9599-0-4-15/12.3 щодо утворення у рамках ГР при Міністерстві культури України Комісії з питань толерантності та запобігання проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками тощо  (відповідальні:        Кожушко Б.В., Костіна Н.М.).

4.      Інформація про стан виконання рішення Президії ГР від 23.06.2015 року щодо отримання пропозицій  від членів ГР про внесення змін до Типового положення про Громадську раду при Міністерстві культури України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 234 від 08.04.2015р., якою були внесені зміни до Постанов Кабінету Міністрів України: від 05.11.2008р. № 976  «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» та від 03.11.2010р. № 996  «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (відповідальні: Пероганич Ю.Й., Васін М С.).

5.      Звіт про роботу представників від ГР при Міністерстві культури України у засіданнях Громадської комісії при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (відповідальні: Козачок А.М., Єфимищ Н.М., Пероганич Ю.Й.).

6.      Деякі питання у сфері охорони культурної спадщини (відповідальні:      Кожушко Б.В., Шевчук Т.Б.).

7.      Різне:

А) щодо проведення чергових загальних зборів ГР;

Б) стан справ та проблеми в діяльності Комісій ГР.

 

 

1.     Комунікація Громадської ради і Міністерства культури: інформація щодо стану виконання трьох питань, окреслених членом Президії ГР Бондаренком А. І. в листі від 04.09.2015 року

 

СЛУХАЛИ:

 

Колос Т. М.: Міністерством культури України надані пропозиції до Верховної ради України щодо внесення змін у ЗУ «Про вищу освіту» про збереження мистецької освіти, які вже мають підтримку ВР. 09.12.2015 року відбудуться парламентські слухання щодо реформи у сфері освіти. Тетяна Миколаївна пропонує обєднати зусилля з Громадською радою при Міністерстві культури України по збереженню мистецької освіти та делегувати представника від ГР на ці слухання для донесення парламентарям громадської думки з даного питання.

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

Кожушко Б.В.: запропонував підтримати позицію Мінкультури та звернутися листами до Міністерства освіти і науки України і профільного комітету ВР. Розглянути питання щодо делегування представників від ГР на парламентські слухання щодо реформи у сфері освіти.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 9, «проти»  0, «утримались»  0, «не голосували»  0.

 

ВИРІШИЛИ:

Підтримати позицію Мінкультури щодо збереження мистецької освіти та звернутися листами до Міністерства освіти і науки України і профільного комітету ВР з даного питання. Розглянути питання щодо делегування представника від ГР на парламентські слухання щодо реформи у сфері освіти.

 

СЛУХАЛИ:

 

Цибенко Г.П.: Міністерством культури України розроблено перелік посад, які не підлягають призову до лав Збройних сил України, та надіслано цей перелік у всі обласні державні адміністрації. На теперішній час Міністерство працює над розширенням списку посад, які не підлягають призову до лав Збройних сил України.

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

Кожушко Б.В.: запропонував прийняти до відома інформацію надану Цибенко Г.П.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 9, «проти»  0, «утримались»  0, «не голосували»  0.

 

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома інформацію надану завідувачем сектору режимно-секретної роботи МКУ.

 

СЛУХАЛИ:

 

Кожушко Б.В.: у зв’язку з неявкою Буценка О. А. - директора Українського центру культурних досліджень на засідання Президії ГР , його питання щодо врахування пропозицій ГР до проекту Стратегії розвитку української культури не може бути розглянуто.

 

2.     Розгляд подань від керівництва Комісій ГР щодо кандидатур для виключення зі складу Комісії тих її членів, які регулярно (щонайменше два рази поспіль) без поважних причин не відвідують засідання Комісії

 

СЛУХАЛИ:

 

Стебельська О. С.: Відповідно до п. 6 Порядку переходів членів ГР при Мінкультури з однієї постійної комісії до іншої та у зв’язку з регулярними (щонайменше два рази поспіль) без поважних причин не відвідуваннями засідань Комісії з питань культури, мистецтва та галузевої освіти пропоную виключити зі складу Комісії дві кандидатури: Литовченко О.І. і Однорог А.П.

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

Кожушко Б.В.: запропонував довести до відома членів  Комісії з питань культури, мистецтва та галузевої освіти Литовченко О.І. і Однорог А.П. про можливість їх виключення з даної Комісії та переходу в іншу Комісію шляхом написання заяви про свої наміри впродовж 2-х тижнів.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 9, «проти»  0, «утримались»  0, «не голосували»  0.

 

ВИРІШИЛИ:

Довести до відома членів  Комісії з питань культури, мистецтва та галузевої освіти Литовченко О.І. і Однорог А.П. їх виключення з даної Комісії та можливість переходу в іншу Комісію шляхом написання заяви про свої наміри впродовж 2-х тижнів.

 

3.     Про виконання доручення Віце-прем’єр міністра України – Міністра культури України на лист Мін’юсту від 04.08.15 № 9599-0-4-15/12.3 щодо утворення у рамках ГР при Міністерстві культури України Комісії з питань толерантності та запобігання проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками тощо 

 

СЛУХАЛИ:

 

Костіна Н.М.: Ознайомила членів Президії ГР з дорученням Віце-прем’єр міністра України – Міністра культури України на лист Мін’юсту від 04.08.15 № 9599-0-4-15/12.3 щодо утворення у рамках ГР при Міністерстві культури України Комісії з питань толерантності та запобігання проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками тощо.

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

Васін М.С.: запропонував створити міжкомісійну робочу групу до часу створення даної комісії.

Кожушко Б.В.: довести до відома членів  ГР (шляхом електронного повідомлення) про створення міжкомісійної робочої групи по питанню створення при ГР Комісії з питань толерантності та запобігання проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками тощо.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 8, «проти»  0, «утримались»  1, «не голосували»  0.

 

ВИРІШИЛИ:

Створити міжкомісійну робочу групу після надходження пропозицій від членів ГР по питанню створення при ГР Комісії з питань толерантності та запобігання проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками тощо.

 

 

4.     Інформація про стан виконання рішення Президії ГР від 23.06.2015 року щодо отримання пропозицій  від членів ГР про внесення змін до Типового положення про Громадську раду при Міністерстві культури України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 234 від 08.04.2015р., якою були внесені зміни до Постанов Кабінету Міністрів України: від 05.11.2008р. № 976  «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» та від 03.11.2010р. № 996  «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

 

СЛУХАЛИ:

 

Васін М.С.: Дане питання знаходиться на опрацюванні, пропозицій від членів ГР на даний час не надходило. Пропоную в даному чисельному складі ГР допрацювати до кінця терміну повноважень ГР і в передбачений законодавством термін розпочати підготовчу роботу по обранню нового складу ГР з урахуванням змін, які були внесені Постановами Кабінету Міністрів України: від 05.11.2008р. № 976  «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» та від 03.11.2010р. № 996  «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Кляшторний О.М.: підтримую позицію Васіна М.С. щодо збереження чисельності ГР до кінця терміну повноважень цієї ГР.

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

Васін М.С.: пропоную внести зміни та доповнення до Положення про ГР (в контексті Постанов КМУ) та формувати новий склад ГР пропорційно і рівномірно за певними напрямками роботи Міністерства.

 

Кожушко Б.В.: запропонував підтримати пропозиції членів Президії ГР щодо збереження чисельності ГР до кінця терміну повноважень ГР.

Робоча група у складі Васіна М.С. та Пероганича Ю.Й. продовжує свою роботу з даного питання.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 9, «проти»  0, «утримались»  0, «не голосували»  0.

 

ВИРІШИЛИ:

Зберегти чисельність ГР (120 осіб) до кінця терміну повноважень ГР. Внести зміни та доповнення до Положення про ГР (в контексті Постанов КМУ) та формувати новий склад ГР пропорційно і рівномірно за певними напрямками роботи Міністерства. Робочій групі  у складі Васіна М.С. та Пероганича Ю.Й. продовжувати свою роботу з даного питання.

 

 

5.     Звіт про роботу представників від ГР при Міністерстві культури України у засіданнях Громадської комісії при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

 

СЛУХАЛИ:

 

Єфимищ Н.М.: На Міжнародній конференції «Запуск Суспільного мовлення в Україні: виклики та наступні кроки» була відзначена гарна робота ГР при Мінкультури. Відмітила, що не пропорційно подавалися організації до участі у Конференції за напрямками роботи. Весь жовтень місяць будуть проводитися конференції щодо відбору кандидатур до Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

Кожушко Б.В.: запропонував відмітити гарну роботу членів ГР на Міжнародній конференції «Запуск Суспільного мовлення в Україні: виклики та наступні кроки».

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 9, «проти»  0, «утримались»  0, «не голосували»  0.

 

ВИРІШИЛИ:

Відзначити фахову роботу членів ГР на Міжнародній конференції «Запуск Суспільного мовлення в Україні: виклики та наступні кроки».

 

6.     Деякі питання у сфері охорони культурної спадщини

 

СЛУХАЛИ:

 

Шевчук Т.Б.: про деякі актуальні питання охорони культурної спадщини, а саме: правові підстави для розробки Генерального плану розвитку м.Києва до 2025; тривале не підписання контракту із О.А. Пламеницькою на посаді директора НДІ пам’яткоохоронних досліджень; не виконання деяких прийнятих Комісією рішень (щодо забудови в містах Луцьк і Харків); про необхідність аналізу на відповідність згідно з чинним законодавством всіх ІМО та історико-архітектурних опорних планів історичних міст, виготовлених НДІ  пам’яткоохоронних досліджень за часи керівництва О.М. Сердюк; питання управління сферою охорони культурної спадщини.

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

Кожушко Б.В.: зазначив актуальність зазначених питань та запропонував прийняти їх до відома. Щодо руйнування історичних памяток в м.Луцьк, то надіслати відповідного листа від ГР до міністра після отримання необхідної інформації.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 8, «проти»  1, «утримались»  0, «не голосували»  0.

 

ВИРІШИЛИ:

Розглянуті питання прийняти до відома.

 

7.     Різне:

а) щодо проведення чергових загальних зборів ГР;

б) стан справ та проблеми в діяльності Комісій ГР.

 

а) щодо проведення чергових загальних зборів ГР;

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

Кожушко Б.В.: запропонував провести чергові загальні збори ГР у першій декаді листопада 2015 року.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 9, «проти»  0, «утримались»  0, «не голосували»  0.

 

ВИРІШИЛИ:

Провести чергові загальні збори ГР у першій декаді листопада 2015 року.

 

б) стан справ та проблеми в діяльності Комісій ГР

 

СЛУХАЛИ:

 

Кляшторний О.М.: для повноцінної роботи Комісій при ГР потрібен зворотній зв'язок з Міністерством.

Кожушко Б.В.: за кожною Комісією при ГР відповідно Наказу по Міністерству, який розміщений на офіційному сайті Міністерства  визначені відповідальні працівники Міністерства.

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

Кожушко Б.В.: провести чергові засідання Комісій ГР.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 9, «проти»  0, «утримались»  0, «не голосували»  0.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Провести чергові засідання Комісій ГР.

 

Голова Громадської ради

при Міністерстві культури України         Кожушко Б.В.

 

В. о. Відповідального секретаря

Громадської ради                                Костіна Н.М.

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України