українська російська англійська

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 02 СЕРПНЯ 2016 РОКУ (ПРОТОКОЛ №1)

12.08.2016 | 11:26

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 02 СЕРПНЯ 2016 РОКУ

(ПРОТОКОЛ № 1)

 

2 серпня 2016 року, 10.00-12.00

м. Київ, вул. Івана Франка, 19, к.222

 

Присутні: 28 членів Громадської ради; зареєстрована за довіреністю (без права голосу) – 1 особа; НИЩУК Євген Миколайович – Міністр культури України, КАРАНДЄЄВ Ростислав Володимирович - заступник Міністра культури України, представники Міністерства культури України – 3 особи.

 

СЛУХАЛИ:

Нищука Є.М., який привітав учасників перших зборів Громадської ради при Міністерстві культури України і висловив побажання плідної співпраці між Громадською радою нового скликання та Міністерством.

Міністр подякував за роботу, виконану колишньою Громадською Радою при МКУ в 2014-2016 роках та наголосив, що значне зменшення кількісного складу нової Громадської ради при Міністерстві культури згідно до нового Положення про Громадську Раду при МКУ оптимізує і стабілізує її роботу, дозволяючи сконцентруватися на головних напрямках та плідно працювати.

Виступаючий звернув увагу на те, що ті представники Інститутів Громадянського суспільства, які не ввійшли до складу Громадської Ради нового скликання, можуть працювати на засадах експертів постійних комісій Громадської ради при МКУ. Крім того, Міністр наголосив, що очікує від Громадської Ради подання законодавчих ініціатив за основними напряками діяльності Міністерства.

 

СЛУХАЛИ:

Карандєєва Р. В., який нагадав, що для участі в Установчих зборах Громадської Ради при Міністерстві культури України 07.07.2016 року було подано 127 заявок від Інститутів громадянського суспільства, з яких 78 було допущено до участі в зборах. Виступаючий наголосив, що всі бажаючі працювати в Громадській Раді при МКУ зможуть донести свої пропозиції та міркування і братимуть участь в роботі постійних Комісій. Така можливість їм буде надана.

Для роз’яснень деяких питань головуючий надав слово Кожушку Б. В., колишньому голові Громадської ради при МКУ 2014/16 років скликання.

 

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., члена Колегії Головної ради, заступника голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, який наголосив, що склад Громадської Ради при МКУ в кількості 35 осіб є оптимальним і зможе ефективно працювати. Доповідач нагадав, що є декілька форм участі представників Інститутів Громадянського суспільства в Громадській Раді при МКУ та подав пропозицію присутньому Міністру культури України затвердити наказом по Міністерству статус експерта за поданням обраної Громадської ради.  Пропонується надати експертам аналогічні права як і членам ГР, але без права голосу на засіданнях ради чи її Комісій.

Доповідач звернув увагу присутніх, що Громадська рада при МКУ створена саме для співпраці, а не конфлікту з Міністерством культури України. З огляду на персональний склад та кількість членів Громадської ради нового скликання, доповідач висловив сподівання, що ця рада буде ефективно та плідно працювати разом із структурними підрозділами Міністерства культури.

 

Карандєєва Р. В., який прокоментував пропозиції Кожушка Б.В., висловивши згоду з ними та наголосив, що Міністерство культури України завжди відкрите для ініціатив Громадської ради при МКУ. Запропонував учасникам зборів сформулювати свої запитання до Міністра культури України.

 

СЛУХАЛИ:

Наймана О.Я, представника ГО «Антифашистський комітет України», який звернувся з проханням виділити в Національному музеї історії України окремий зал для експозиції історії та культури національних меншин.

 

Карандєєв Р. В., відповів, що це буде першим завданням Комісії Громадської Ради при МКУ з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття, яка розгляне його, оформить належним чином та подасть свої пропозиції від імені Громадської Ради до Міністерства культури України.

 

СЛУХАЛИ:

Бондаренка А.І, представника «Національної спілки композиторів України», який надав пропозицію щодо поліпшення співпраці між Громадською радою при МКУ та Міністерством культури України через розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства належно прийнятих звернень від Громадської ради до представників Міністерства культури України. Крім того, запропонував також паралельно розміщувати й відповіді Міністерства культури України на ці звернення.

Нищук Є. М., публічно погодився з такою пропозицією.

Карандєєв Р. В., доповнив, що безпосередньо зв'язок з Громадською радою при МКУ здійснюватиме спеціально уповноважений представник Патронатної служби Міністра культури, який напряму буде доносити ці питання до керівників Міністерства.

 

СЛУХАЛИ:

Юрченко – Микиту О.В., представника ГО «Український комітет ІСОМ», яка проінформувала присутніх, що за останній рік багато питань з повернення культурних цінностей були не вирішені, та сподівається, що Громадська рада при МКУ зможе сприяти вирішенню цих питань, бо сформована дієздатна Комісія з питань культурної спадщини та культурних цінностей.

 

Нищук Є. М., прокоментував, що ці питання дуже важливі, і перебувають сьогодні на його персональному контролі. Вирішення деяких із них стане можливим після завершення роботи чотирьох міждержавних Комісій (україно-польської, україно-німецької та ін.).

 

СЛУХАЛИ:

Кожевнікова В. С., голову ГО «Організація збору, розподілу та колективного управління суміжними правами в Україні», який висловив сумнів щодо ефективності роботи Громадської ради при МКУ в 2014-2016 роках та закликав уникнути системних помилок в роботі нової ради шляхом створення Робочої групи для перегляду діючого Положення Громадської Ради, а саме ввести обов’язкове звітування Комісій про виконану ними роботу з зазначенням отриманих конкретних результатів на зборах Громадської Ради при МКУ.

 

СЛУХАЛИ:

Нужу Г.В., голову ВГО «Спілка музикантів України», яка висловила сподівання, що представники від її ІГС зможуть вплинути на вибір керівників закладів культури, увійшовши до складу конкурсних комісій з визначення керівників комунальних та державних закладів культури. Крім того, висловила сподівання, що в новій формі типового контракту працівників культури інтереси музикантів будуть захищені, за підтримки Міністерства культури України.

 

Карандєєва Р. В., який роз’яснив, що нині діє нова процедура вибору керівників закладів культури, за якою передбачається обов’язкове включення до складу комісій з визначення керівників комунальних та державних закладів культури представників Інститутів громадянського суспільства, та закликав членів Громадської ради при МКУ подавати свої кандидатури для впливу на прийняті на конкурсах рішення. Щодо нової форми типового контракту працівників культури: Карандєєв Р. В. проінформував про те, що процедура заключення контракту пройшла обговорення з громадськістю, погодження у відповідних профспілкових організаціях, також вона погоджена в інших органах виконавчої влади, і достатньо захищає права найманих працівників культури.

 

Нищук Є. М., додатково прокоментував, що в останньому варіанті контракт відповідає законам України, який в деяких аспектах є недосконалим по відношенню до працівників культури. Але Міністерство культури України намагається скорегувати ризики даного контракту.

 

СЛУХАЛИ:

Садаєва С. А, голову ВГО «Діаспора чеченського народу», який запропонував Міністерству й надалі продовжувати традиційну підтримку співпраці вже нової Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття Громадської ради при МКУ із Департаментом з релігій, свободи совісті та етнонаціональної політики Міністерства культури України.

 

СЛУХАЛИ:

Келіогло В.Г., представника ГО «Гагаузьке національно-культурне товариство Халк Берлійн», який поцікавився, якою саме Міністр культури України бачить співпрацю з Комітетами Верховної Ради, окремими депутатами Верховної Ради, Адміністрацією Президента та Кабінетом Міністрів щодо реалізації проектів стосовно вирішення проблем національних меншин. У Верховній Раді є окрім профільного Комітету з питань культури і духовності, з яким працює Мінкультури, в сфері міжнаціональних відносин ще один Комітет, з яким Мінкультури майже не взаємодіє. Чи будуть налагоджені відносини ?

 

Нищук Є. М., відповів, що зараз, на його думку, не належно здійснюється координація між Міністерством культури України та іншими державними органами, які займаються питаннями національних меншин, та запевнив, що візьме це питання під свій контроль. Особливо це стосується налагодження взаємовідносин із Комітетом з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, як правильно зауважив попередній виступаючий.

 

СЛУХАЛИ:

Стебельську О. С, голову ГО «Арт-Креатив»,  яка подякувала Міністерству культури України за ефективну співпрацю з Громадською радою при МКУ 2014-2016 років скликання та реальну підтримку тих ініціатив, які ініціювала мистецька Комісія Громадської ради. Висловила сподівання, що всі спільні напрацювання будуть продовжені.

 

СЛУХАЛИ:

Монастирського А. І, президента Єврейського форуму України, який запитав про деякі окремі деталі проекту реконструкції Бабиного Яру, закликавши відповісти на лист, який він раніше надіслав до Міністерства культури України.

 

Нищук Є. М., повідомив, що запропоновані пропозиції вже враховані і до проекту реконструкції внесені відповідні зміни, а відповідь на лист буде обв’язково надано у встановлений Законом термін. Подякував присутнім за спілкування і побажав їм успішного проведення зібрання.

 

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., члена Колегії та заступника голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, який проінформував, що зареєструвалися і присутні на засіданні 28 членів Громадської ради при МКУ, вказав на наявність кворуму і легітимність зборів.

Для продовження зборів запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Невмержицька І.Н., Черватюк Л.Д та Лобасок І. О.

Інших пропозицій не поступило.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо обрання лічильної комісії в названому складі:

"за" – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію перших зборів Громадської ради при МКУ у складі: Невмержицька І.Н., Черватюк Л.Д. та Лобасок І. О.

 

СЛУХАЛИ

 

Кожушка Б.В., який оголосив пропозицію обрати головуючою на зборах Стебельську О.С. Інших пропозицій не надійшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за кандидатуру Стебельської О.С.

"за" – 26, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

обрати головуючою на першому засіданні Громадської ради Стебельську О.С.

 

СЛУХАЛИ:

Кожушко Б.В., який оголосив пропозицію обрати секретарем зборів Стогній О. М. Інших пропозицій не надійшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем першого засідання Громадської ради Стогній О.М.

 

СЛУХАЛИ:

Стебельську О.С., головуючу на зборах Громадської ради при МКУ, яка привітала присутніх, проінформувала про порядок денний зборів, проект якого було роздано всіх присутнім під час реєстрації та запропонувала надати власні доповнення та пропозиції до проекту порядку денного. Інших пропозицій не надійшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

Прийняти проект порядку денного за основу і в цілому:

"за" – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Прийняти запропонований порядок денний за основу і в цілому.

 

По першому питанню порядку денного.

 

1.                Щодо обрання голови та заступників голови Громадської ради.

СЛУХАЛИ:

Стебельську О.С., яка запропонувала спочатку обрати голову Громадської ради при МКУ і попросила від залу надати пропозиції щодо кандидатур на цю посаду.

 

Садаєва С.А., який запропонував обрати головою Громадської ради при МКУ Кожушка Б.В., члена Колегії та заступника голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

 

Кожевнікова В.С., голова ГО «Організація збору, розподілу та колективного управління суміжними правами в Україні», який запропонував обрати головою Громадської ради при МКУ Нужу Г.В, голову ВГО «Спілка музикантів України».

Інших пропозицій не надійшло.

 

Стебельська О.С., надала слово Кожушкові Б.В., для короткого програмного виступу та озвучення власного резюме.

 

Кожушко Б.В., поінформував учасників зборів про свою професійну, громадську діяльність. Особливо зупинився на роботі в Громадській раді при МКУ 2014 – 2016 років скликання, де він з листопада 2014 року працював на посаді голови ради. Запитань до виступаючого не надійшло.

 

Стебельська О.С., надала слово Нужі Г. В, голові ВГО «Спілка музикантів України», для виступу з програмою роботи та оприлюднення власного резюме.

 

Нужа Г.В., проінформувала учасників зборів про свою професіональну та громадську діяльність за весь час до сьогоднішнього дня. Запитань до виступаючої не надійшло.

 

Стебельська О.С., оголосила проведення рейтингового голосування на посаду голови Громадської ради, як того вимагає Положення про Громадську раду, і в порядку надходження кандидатур.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за кандидатуру Кожушка Б. В.: "за" – 26

 

за кандидатуру Нужі Г. В.:         "за" – 2

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Громадської ради при МКУ 2016-2018 років скликання Кожушка Б.В., члена Колегії та заступника голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

 

Стебельська О. С. передала право ведення зборів новообраному голові Громадської ради при МКУ, оскільки він повинен їх вести згідно до Положення.

 

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., голову Громадської ради при МКУ, який подякував за довіру та висловив свою позицію співпрацювати, а не конфліктувати з Міністерством культури України. Запропонував обрати заступників голови Громадської ради при МКУ у кількості дві особи.

 

Валєєва Е.Х., представник ГО «Всеукраїнська Асамблея татар», який запропонував ввести ще одного заступника голови Громадської ради при МКУ.

 

Хачатрян Л.В., представник ГО «Форум народів України», також запропонувала проголосувати за склад заступників голови Громадської ради при МКУ в кількості 3-и особи.

 

Кожушко Б.В., оголосив проведення голосування по кількісному складу заступників голови Громадської ради в порядку надходження кандидатур.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо заступників голови Громадської ради в кількості 2-і особи

"за" – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

Щодо заступників голови Громадської ради при МКУ в кількості 3-и особи

"за" – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити склад заступників голови Громадської ради при МКУ в кількості 2-і особи, оскільки голос голови Громадської ради є вирішальним при рівності голосів.

 

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який запропонував перейти до голосування щодо персонального складу і обрати заступниками голови Громадської ради при МКУ Стебельську О.С. та Садаєва С.Ю. Головуючий пояснив свою пропозицію необхідністю обрання на ці посади представників від двох найчисленніших Комісій нової Громадської ради. Закликав зал надавати ще пропозиції.

 

Кожевнікова В.С., голова ГО «Організація збору, розподілу та колективного управління суміжними правами в Україні», запропонував обрати заступником голови Громадської ради при МКУ Нужу Г. В, голову ВГО «Спілка музикантів України».

Інших пропозицій не надійшло.

 

Кожушко Б. В., оголосив проведення рейтингового голосування на посади заступників голови Громадської ради, як того вимагає Положення про Громадську раду, і в порядку надходження кандидатур.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру Стебельської О.С.:  "за" – 24

 

За кандидатуру Садаєва С. А.:          "за" – 23

 

За кандидатуру Нужі Г. В.:                "за" – 10

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати заступниками голови Громадської ради при МКУ Стебельську О. С, голову ГО «Арт-Креатив» та Садаєва С. А., голову ВГО «Діаспора чеченського народу».

 

СЛУХАЛИ:

Кожевнікова В.С., який висловив сумніви щодо правомірності голосування, оскільки один із учасників засідання, який був зареєстрований за довіреністю і не мав права голосу згідно до Положення про Громадську раду, на його думку, приймав участь в голосуванні.

 

Кожушка Б.В., який запропонував з метою уникнення майбутніх звинувачень в не легітимності нинішнього засідання, за спрощеною процедурою переголосувати всі розглянуті раніше питання в тій же послідовності, в якій вони були сьогодні розглянуті.

 

Садаєва С. А., який заперечував запропоновану головою ради процедуру, оскільки зареєстрована за довіреністю особа, на його думку, не приймала участь в голосуваннях.

 

Кожушка Б.В., який поставив на голосування свою пропозицію.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За пропозицію Кожушка Б.В. щодо пере голосування:

"за" – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Переголосувати за спрощеною процедурою всі розглянуті на засіданні питання в тій же послідовності, в якій вони були розглянуті.

 

В результаті переголосування виявилося, що всі результати попередніх голосувань залишилися без змін, окрім як питання визначення кількісного складу заступників голови Громадської ради при МКУ, хоча й по цьому питанню підтверджено по-суті  попереднє рішення. А саме:

 

ГОЛОСУВАЛИ (повторно):

Щодо заступників голови Громадської ради в кількості 2-і особи

"за" – 15, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

Щодо заступників голови Громадської ради при МКУ в кількості 3-и особи

"за" – 13, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ (повторно):

Затвердити склад заступників голови Громадської ради при МКУ в кількості 2-і особи.

 

Після завершення пере голосування повернулися до розгляду питань прийнятого зборами порядку денного.

 

По другому питанню порядку денного.

 

2. Щодо питання відповідального секретаря Громадської ради.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який запропонував доручити йому звернутися до Міністра культури України з проханням покласти виконання обов’язків  відповідального секретаря Громадської ради при МКУ на працівника Міністерства культури України. Таке право нам надає наше Положення. Інших пропозицій не надійшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Доручити Кожушкові Б.В., як голові Громадської ради при МКУ, офіційно звернутися до Міністра культури України з проханням надати Громадській раді при МКУ відповідального секретаря зі штату Міністерства культури України.

 

По третьому питанню порядку денного.

 

2.                Щодо порядку формування інституту експертів Громадської ради.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який проінформував, що багато членів ІГС, які не потрапили до нового складу Громадської ради бажає співпрацювати з Міністерством кульутри та радою. Виступаючий нагадав присутнім, що в раді попереднього скликання існував інститут експертів при постійних Комісіях. З огляду на те, що документ який би регламентував формування інституту експертів відсутній, запропонував наступне:

- доручити комісіям Громадської ради при МКУ обрати представників зі свого складу для формування Робочої міжкомісійної групи, яка буде працювати над Положенням про інститут експертів при Громадській раді;

- до кінця вересня 2016 року прийняти напрацьоване Положення на засіданні Президії Громадської ради при МКУ.

 

Мекахаль Н.Ю., представник ГО «Інститут міжнародних досліджень та співробітництва», підтримала пропозицію створити Робочу міжкомісійну групу з напрацювання  нормативної бази щодо інституту експертів при Громадській раді.

Інших пропозицій не надійшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Доручити комісіям Громадської ради при МКУ на найближчому засіданні обрати зі свого складу представників для формування Робочої міжкомісійної групи, яка буде працювати над Положенням про інститут експертів при Громадській раді.  

Доручити Президії Громадської ради до кінця вересня 2016 року прийняти розроблене Положення.

 

По четвертому питанню порядку денного.

 

4. Про складання Плану роботи Громадської Ради до 31.12.2016 року

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який запропонував сформувати План роботи Громадської ради при МКУ до 31.12.2016 року шляхом доручення комісіям Громадської ради при МКУ скласти свої робочі плани та надіслати їх до Президії до кінця вересня 2016 року.

Інших пропозицій не надійшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Доручити комісіям Громадської ради при МКУ скласти свої робочі плани та надіслати їх до Президії Громадської ради до кінця вересня 2016 року.

 

По п’ятому пункту порядку денного «РІЗНЕ».

 

5. Щодо проведення зборів всіх комісій Громадської ради при МКУ

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який запропонував провести сьогодні, 02.08.2016 року, перші засідання всіх комісій Громадської ради при МКУ, на яких обрати голову комісій, заступників-секретарів, а також надати своїх представників для формування робочої групи для складання Положення про інститут експертів Громадської ради при МКУ. Міністерство забезпечило нас належними приміщеннями для проведення цих зборів

 

Стебельську О.С, яка проінформувала про організацію Громадською радою при МКУ науково-практичної Конференції до Дня Незалежності України. Конференцію заплановано провести 23 серпня 2016 року в приміщенні Національної парламентської бібліотеки України по вулиці Набережно-Хрещатицькій, 1. Виступаюча закликала пропонувати тематичні напрямки, подавати тези доповідей та виступити на Конференції.

 

Головуючі на засіданні                                            Стебельська О. С.

                                                                                              Кожушко Б. В.

 

Секретар засідання                                                Стогній О. М. 

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України