українська російська англійська

Правила використання бланку Громадської ради при Міністерстві культури України

04.10.2016 | 09:32

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Президії Громадської ради при Міністерстві культури України 27 вересня 2016

 

ПРАВИЛА

використання бланку Громадської ради при Міністерстві культури України

 

1. Бланк Громадської ради при Міністерстві культури України (далі – ГР) використовується для звернень від імені ГР до:

- державних органів виконавчої, законодавчої влади всеукраїнського і обласного рівня (включаючи створені ними структури та підпорядковані їм установи, організації, підприємства);

судових та правоохоронних органів;

районних, районних у містах державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, а також підпорядкованих їм установ, організацій, підприємств;

органів місцевого самоврядування столиці держави, обласних центрів та міст обласного значення;

міських (міст районного рівня) голів і органів виконавчої влади утворених міською та районного рівня радами;

- міжнародних організацій;

Всеукраїнських громадських організацій, інших зареєстрованих об’єднань громадян, окремих громадян України;

- інших органів, підприємств чи організацій.

2. Право підпису звернень, складених на бланку ГР, надається голові ГР, або за його дорученням одному із заступників Голови. Заступник Голови ГР, якому доручається підписати звернення на бланку ГР, несе повну відповідальність за його зміст.

3. Голова (заступник Голови) ГР підписує звернення на бланку ГР, як правило, після розгляду його змісту на засіданні ГР або Президії ГР. У разі необхідності оперативного реагування, невідкладного вирішення питань, віднесених до компетенції ГР, Голова ГР (заступник Голови) може підписати відповідне звернення після його погодження членами Президії (у тому числі за допомогою електронних засобів зв’язку). У разі якщо звернення погодили більше половини членів Президії таке звернення підлягає невідкладному підписанню Головою (заступником Голови) ГР.

4. Голова (заступник Голови) ГР може встановлювати граничний термін погодження членами Президії проекту звернення. Встановлення граничного терміну повинно бути об'єктивно вмотивоване і такий термін не може бути меншим ніж один робочий день. У разі якщо член Президії не висловив свою позицію щодо проекту звернення до встановленого терміну, проект звернення вважається погодженим даним членом Президії без зауважень.

5. Кожний підписаний на бланку ГР документ реєструється відповідальним секретарем ГР з присвоєнням йому індивідуального вихідного номеру та проставленням дати реєстрації. Копія кожного зареєстрованого документу залишається на зберіганні у відповідального секретаря ГР.

6. Звернення ГР, складене без дотримання вимог пункту 5 цих Правил, не є дійсним.

 

Голова Громадської ради при

Міністерстві культури України                                     КОЖУШКО Б. В.

 

Відповідальний Секретар

Громадської ради при

Міністерстві культури України                                     ПЕТРИШИН І. І.

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України