українська російська англійська

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 27 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

03.11.2016 | 13:08

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 27 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

(ПРОТОКОЛ № 2)

 

2 серпня 2016 року, 10.00-12.00

м. Київ, вул. Івана Франка, 19, к.222

 

 

Присутні:  25 членів Громадської ради; Тамара Мазур - заступник Міністра культури України, Ірина Петришин – відповідальний секретар Громадської ради, помічник Міністра культури України.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який відкрив засідання Громадської ради при МКУ, оголосив про легитімність зібрання (присутні 25 членів ГР з 35 по списку) та запропонував проголосувати за проект порядку денного, розданого присутнім під час реєстрації

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо затвердження порядку денного:

"за" – 25, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували"– 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний других зборів Громадської ради при Міністерстві культури України.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який зазначив, що перший пункт порядку денного - затвердження Плану роботи Громадської ради до кінця 2016 року, та наголосив, що не затвердження робочого Плану є однією із підстав для розпуску Громадської ради. Кожушко Б.В. звернув увагу присутніх на те, що багато пунктів запропонованого плану вже виконано. Загальний План роботи Громадської ради включає в себе напрямки діяльності всіх чотирьох профільних Комісій Громадської ради, які прийняті на засіданнях Комісій. Також до Плану роботи включено пункти, за виконання яких відповідає Президія Громадської ради. Голова Громадської ради звернувся до членів Громадської ради з пропозицією надати зауваження або доповнення до проекту запропоновного Плану.

 

Нужу А. В., яка запропонувала внести до робочого Плану пункт, що стосується  внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури".

 

Бондаренка А.І., який запропонував у робочому Плані додати пункт такого змісту - "Ініціювати внесення змін та доповнень до Закону України «Про культуру» щодо контрактної форми роботи".

 

Кожушко Б.В., який повідомив, що усі пропозиції будуть враховані та включені до робочого Плану.

 

Келіогло В.Г.: зазначив, що у Плані дуже багато питань пов’язаних із релігійними організаціями та запропонував об’єднати ці питання із напрямками діяльності в сфері міжнаціональних відносин, оскільки це, на його думку, зекономить кошти та час.

 

Садаєва С.А.: виступив проти такої ініціативи, і висловився, що не потрібно змішувати релігійні проблеми із міжнаціональними, це компетенції окремих Комісій ГР, тому нехай кожна з них займається своїми питаннями.

 

Кожевнікова В.О.: повідомив, що не встиг ознайомитися із робочим Планом, оскільки розсилку матеріалів провели, на його думку, запізно.

 

Кожушка Б.В.: який зазначив, що робочий План складається із пунктів, наданих кожною профільною Комісією, тому якщо члени Громадської ради відвідують засідання своїх Комісій, то мають бути добре ознайомлені із своїми питаннями.

 

Садаєва С.А.: повідомив, що усім членам Громадської ради заздалегідь була проведена електронна розсилка, де повідомлено, що на засіданні 27.10. буде розглядатися План роботи Громадської ради, і запропоновано надати свої пропозиції, і якщо голови та секретарі Комісій не інформують своїх членів про те, що відбувається, то це проблеми керівництва Комісій. Потрібно працювати системно.

 

Нужу Г.В.: яка сказала, що прийшла поспілкуватися із представниками Міністерства культури України щодо контрактної форми роботи, бо два місяці не може дочекатися відповіді від Міністерства. Поцікавилася, як має будуватися співпраця, оскільки щодня звільняють людей, а на ситуацію ніхто не реагує.

 

Кожушка Б.В., зазначив, що Громадська рада подавала свої зауваження з приводу Закону, який регулює питання заключення контрактів у сфері культури, і ми свого часу зробили все, що могли. Але на даний час офіційне звернення на ім’я міністра ми не зробили, а свої пропозиції передали керівнику Патронатної служби Міністра панові Зеленецькому Д.О, який мав передати усе Мазур Т.В., заступнику Міністра культури. Але поки подальша доля цих питань нам не відома. Голова Громадської ради запропонував розглянути це питання в пункті 4 - Різне, і продовжити обговорення Плану роботи Громадської ради.

 

Кожушко Б.В. поцікавився, чи є ще зауваження до Плану роботи Громадської ради ? Зауважень більше немає. Запропонував шляхом голосування затвердити План роботи Громадської ради до кінця 2016 року з урахуванням доповнень Нужі Г.В. та Бондаренка А. І.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо затвердження Плану роботи Громадської ради до кінця 2016 року:

"за" – 25, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували"– 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити План роботи Громадської ради до кінця 2016 року.

 

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В.,  який запропонував розглянути друге питання порядку денного - Про затвердження Порядку залучення фахівців та організації діяльності Робочих груп Громадської ради при Міністерстві культури України. Повідомив, що було доручення на перших зборах Громадської ради щоб Президія ГР контролювала розробку та схвалила цей Порядок. Проведена велика робота, Порядок вже виставлений з 06.10.2016 року для огляду на сайт. Виступаючий наголосив, що у відповідності до Положення про ГР, такий документ треба розглянути  і затвердити на загальних зборах ГР. Порядок розроблено завдяки напруженій роботі членів спеціально створеної Робочої групи і треба їх послухати, давайте  надамо їм слово, будь-ласка, спершу Мекахаль Н.Ю.

 

Мекахаль Н.Ю. (член робочої групи ГР): розповіла, що вирішила прийняти участь в розробці такого Порядку через те, що, коли виникає потреба  активно реагувати на спеціальні питання, то мають бути робочі групи - постійні та тимчасові, які допоможуть Комісіям у вирішенні цих питань. Розповіла про особливості роботи фахівців в тимчасових та постійних Робочих групах та  про робочі настрої.

 

Василенко В.С. (член робочої групи ГР): подякувала колегам за плідну роботу, попросила допомогти покращити цей механізм, а також зауважила, що усі питання необхідно вирішувати цивілізовано.

 

Бондаренко А.І. (член робочої групи ГР): сказав, що підтримує механізм створення робочих груп, і зазначив, що необхідно звернути увагу на визначені в Порядку критерії вибору фахівців для цих Робочих груп, оскільки вони мають бути гнучкими, враховувати специфіку різних Комісій.

 

Келіогло В.Г.: висловив зауваження з приводу вікового цензу, зокрема чому вік фахівців починається з 27 років.

 

Кожушко Б.В.: повідомив, що фахівцем має бути особа з вищою освітою і, досвід роботи якої складає як мінімум 3 роки. Якщо Громадська рада має інші аргументовані пропозиції щодо зміни вікового цензу фахівців - готові розглянути.

 

Садаєв С.А., : запропонував внести одну поправку в Порядок залучення фахівців та організації діяльності Робочих груп Громадської ради при Міністерстві культури України, а саме, змінити мінімальний віковий ценз з 27 років на 25 років.

 

Хачатрян Л.В.: запропонував розглядати питання комплексно, бути гнучкими і надати Комісіям право робити виключення при умові, якщо конкретна особа-фахівець професійно заслуговує бути експертом і меншого віку.

 

Келіогло В.Г.: запропонував розширити пункт, додавши обов’язкову наявність профільної освіти та професійної зайнятості в конкретній галузі.

 

Кожушко Б.В.: зазначив, що є люди з професійною освітою в одному напрямку, а працюють дуже ефективно в іншому. Запропонував внести редакційну правку, залишивши визначені в Порядку 27 років, та передбачити можливість 25-ти річним кваліфікованим особам ввійти до Робочої групи. Правку сформулювати наступим чином: замість записаних «не менше 27 років» - вписати «як правило не меше 27 років». Відзначив активну і плідну працю юриста Боргуна Тараса Сергійовича, який допомагав на рівні делегованого члена ГР, формувати Порядок.

Інших зауважень до Порядку не надійшло і Кожушко Б.В. запропонував затвердити Порядок залучення фахівців та організації діяльності Робочих груп Громадської ради при Міністерстві культури України із зазначеним єдиним зауваженням.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо затвердження Порядку залучення фахівців та організації діяльності Робочих груп Громадської ради при Міністерстві культури України.

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Порядок залучення фахівців та організації діяльності Робочих груп Громадської ради при Міністерстві культури України із зауваженням.

 

СЛУХАЛИ:

 

Кожушка Б. В., який запропонував наступне - щоби не вносити зміни в існуюче Положення про ГР при МКУ щодо затвердження членів постійних Робочих груп за поданням від профільних Комісій на загальних зборах ГР при МКУ, делегувати тимчасово таке право Президії ГР. З огляду на те, що загальні збори ГР проходять рідко, зібрати їх не так просто, а питання по Робочих группах, особливо тимчасових, вирішувати деколи треба швидко, пропозиція делегування дуже актуальна. Для експерименту виступаючий запропонував таке право надати Президії ГР при МКУ на термін до 30 червня 2017 року.

 

Садаєва С.А., який підтримав пропозицію, звернувши увагу на те, що саме профільні Комісії подають на затвердження членів постійних/тимасових робочих груп, тому право затверджувати поданих осіб можна без вагань передати Президії ГР при МКУ, куди входять голови і секретарі Комісій.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 24, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Делегувати тимчасово, до 30.06.2017 року, Президії ГР право затверджувати склад постійних/тимчасових Робочих груп із фахівців, які запропоновані профільними Комісіями.

 

СЛУХАЛИ:

 

Кожушка Б.В., який запропонував затвердити поданих двома Комісіями членів постійних Робочих груп. Спочатку слід надати слово голові Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття  Садаєву С. А.

 

Садаєв С.А., нагадав, що представникам ІГС, які не увійшли до ГР при МКУ, і бажають працювати при ГР, було обіцяно надати таку можливість для роботи в якості експертів. По списку до Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття бажають долучитися 28 осіб, які будуть працювати в різних Робочих групах. Відповідне протокольне рішення передане до секретаріату ГР.

 

Кожушко Б.В. звернув увагу, що після закічення засідання на сайті МКУ будуть розміщені списки з прізвищами та деякою додатковою інформацією залучених фахівців. Запропонував проголосувати списком за поданих 28 осіб як фахівців до складу 4-х Робочих груп при Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного  розмаїття.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

"за" – 23, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наданий Комісією з питань міжнаціональних відносин та культурного  розмаїття список 28 осіб, які будуть працювати як фахівці в Робочих групах.

 

СЛУХАЛИ:

 

Стебельску О.С., яка зачитала протокольне рішення засідання Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти щодо подання на затвердження 19-ти фахівців до складу Робочих груп, які будуть працювати  під керівництвом Нужі Г.В., Пероганича Ю.Й., Кузнецової І.В., Садовенко С.М., Ломанчук Д.Ф. в якості фахівців.

 

Кожевнікова В.О.: задав запитання, чи правильно ставити головою Робочої групи особу, яка не є членом Громадської ради.

 

Кожушко Б.В. відповів, що ця інформація є в затвердженому Порядку залучення фахівців та організації діяльності Робочих груп Громадської ради при міністерстві культури України. Запропонував проголосувати списком за поданих 19 осіб.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

"за" – одноголосно, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наданий Комісією з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти список 19 осіб, які будуть працювати як фахівці в Робочих групах.

 

 

Виступила МАЗУР Т.В., заступник Міністра культури України.

Привітала членів ГР з плідною роботою, та надала деякі роз’яснення з питання запровадження та переходу на контрактну форму праці для діячів культури. Зауважила, що це вимога до всіх керівників закладів у сфері культури, і є переходом до прогресивної Європейської практики. Міністерство культури України займається цим питанням і слідкує щоб не було зловживанням з боку роботодавця в процесі проведення конкурсу.

 

Нужа Г.В., наголосила, що працівники культури викинуті за правове поле, порушена ст.58 Конституції України. Було написано листа до Міністра культури України на рахунок створення Робочої групи з питань внесення змін до чинного законодавства, але відповіді не отримано.

 

Мазур Т.В. повідомила, що Міністерство культури України проведе семінари, для того аби виявити усі недоліки закону та обгрунтувати необхідні зміни до закону. Система не ідеальна, але ми не можемо відмовитися від положень в Законі, оскільки контрактна форма праці є прогрессивною і повинна бути. Закликала присутніх подавати через народних депутатів України пропозиції щодо внесення змін до існуючого Закону.

 

СЛУХАЛИ:

 

Кожушко Б.В., який запропонував проголосувати на цьому засіданні лише за тих фахівців, яких Громадська рада знає по минулій роботі, і які були надані для затвердження у відповідності до прийнятого сьогодні Порядку. Всі інші кандидатури розглянути пізніше на найближчому засіданні Президії ГР. Голосувати лише за тих фахівців, яких розглядали на мистецькій комісії і, які були присутні на засіданні комісії персонально.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 24 , «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Не розглядати на цьому засіданні подані від Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти до складу Робочих груп ті кандидатури фахівців, які не були особисто присутні на засідання Комісії.

 

Кожушко Б.В. подякував усім членам Громадської ради за активну роботу.

 

 

Голова Громадської ради                                                                       Кожушко Б. В.

 

Відповідальний секретар                                                                      Петришин І. І.        

 

 

 

Документи:

Список фахівців (експертів) при Комісії з питань культури та культурно-мистецької освіти
Список фахівців (експертів) при Комісії з питань культури та культурно-мистецької освіти Громадської Ради при Міністерстві культури України
Список фахівців (експертів) при Комісії міжнаціональних відносин
Список фахівців (експертів) при Комісії міжнаціональних відносин Громадської Ради при Міністерстві культури України
версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України