українська російська англійська

Протокол засідання Голів Робочих групп Громадської Ради при Міністерстві культури України 17 листопада 2016 року (протокол №2)

02.12.2016 | 14:44

ПРОТОКОЛ №2

засідання Голів Робочих груп

Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття Громадської Ради при Міністерстві культури України

17 листопада 2016 року

Час проведення засідання з 13.00 до 16.00

Місце проведення: вул. Дегтярівська, 27

Регламент виступів – 3 хв.

Відкриття засідання. Садаев Салман Айюбович

Присутні: 4 Голови Робочих груп Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття:

Келіогло В.Г. – Голова комісії з протидії дискримінації

Жмурко О.П. – Голова комісії з грантової діяльності

Мекахаль Н.Ю. – Голова комісії з захисту прав національних меншин та взаємодії з державними органами виконавчої влади

Фараджаллах М. А – Голова комісії з інформаційно-аналітичної діяльності та співпраці з національними діаспорами в Україні;

Відкриваючи засідання, Голова Комісії, звернувся до учасників засідання зі вступним словом та представив основні питання до обговорення.

 

1.  По формуванню Плану роботи Робочих Груп комісії на 2017 рік

Виступали: Садаев С.А., Жмурко О.П., Мекахаль Н.Ю

Вирішили: Голови Робочих груп у строк до 30 листопада подають Секретарю комісії пропозиції щодо планування діяльності Комісій з урахуванням стратегічно важливих та  планових зустрічей, які необхідно провести у 2017 році.

2.                По новій редакції Регламенту роботи Комісії

Виступали: Мекахаль Н.Ю., Садаев С.А., Жмурко О.П., Келіогло В.Г., Фараджаллах М. А.

Вирішили:

-        Доручити Мекахаль Н.Ю. внести відповідні доповнення до положень Регламенту стосовно роботи з заявниками, виїзних засідань Голів Робочих груп та чіткого визначення процедури виключення членів Комісії.

-        Секретарю комісії розповсюдити оновлений проект Регламенту серед членів Комісії. Внести питання щодо затвердження оновленої версії Регламенту до порядку денного наступного засідання Комісії у грудні.

3.      По долученню до проведення Моніторингу Плану дій з реалізації Національної Стратегії у сфері прав людини.

Виступали: Мекахаль Н.Ю. Садаев С.А., Жмурко О.П.,

Вирішили: доручити Мекахаль Н.Ю. долучитись до меморандуму про співпрацю з офісом Уповноваженого ВР з прав людини, як Голові  Робочої групи з захисту прав національних меншин та співпраці з державними органами.

4.                По співробітництву з міжнародними грантовими організаціями

Виступали: Садаев С.А., Жмурко О.П., Мекахаль Н.Ю.

Вирішили :

-         Жмурко О.П. розробити план-графік зустрічей Комісії з донорськими організаціями у першій половині 2017 року та представити на розгляд на наступному засіданні Комісії.

-         Жмурко О.П та Мекахаль Н.Ю. розробити пропозиції тренінгового проекту щодо підвищення спроможності відповідної цільової аудиторії та ознайомленню з моніторинговими інструментами з метою оцінки виконання Плану дій з реалізації Національної Стратегії у сфері прав людини у частині захисту прав корінних народів та національних меншин.

-         Розглянути можливість проведення вищезазначеного практикуму у лютому 2017 року

5       По поточному стану законопроекту закону «Про національні меншини та про порядок застосування мов національних меншин та регіональних (міноритарних мов)».

Виступали: Мекахаль Н.Ю., Садаев С.А., Жмурко О.П.

Вирішено:

- прийняти інформацію викладену Мекахаль Н.Ю. до відома.

- Доручити Секретарю комісії розповсюдити оновлену версію законопроекту закону серед членів Комісії та експертів робочих груп для отримання зауважень та пропозицій.

6  По розробці онлайн форми з метою подання заявок від фахівців експертного середовища, які висловлюють бажання стати членом Робочої групи

Виступали: Мекахаль Н.Ю..

Вирішили:

- Доручити Мекахаль Н.Ю. розробити он-лайн форму для реєстрації фахівців від експертного середовища.

-  Секретарю Комісії розповсюдити посилання на сайті Міністерства культури України, Громадської ради, сторінці Комісії у Facebook та інших відкритих джерелах.

7.     По виїзним засіданням Голів Робочих груп у регіони

Виступали: Мекахаль Н.Ю., Садаев С.А., Жмурко О.П., Келіогло В.Г., Фараджаллах М. А.

Вирішили:

- Доручити Жмурко О.П. розглянути можливість пошуку джерел фінансування з метою покриття витрат на виїзні засідання Голів Робочих груп від міжнародних організацій.

- Головам Робочих груп Комісії до лютого 2017 року надати пропозиції щодо альтернативних джерел фінансування від громадських організацій, можливого порядку денного зустрічей та цільової аудиторії, кількості виїзних засідань, тривалості та їх регіональної локації.

- Доучити Жмурко О.П провести переговори з Офісом Омбудсмену щодо можливості присутності регіональних представників Офісу Уповноваженого у регіонах під час зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування та національно-культурних спільнот.

- Доручити Келіогло В.Г. провести переговори з керівництвом Управління забезпечення прав людини Національної поліції України щодо можливої участі їх регіональних представників під час проведення виїзних засідань Голів Робочих груп.

- Головам Робочих груп Комісії підготувати пропозиції щодо проекту листа до органів місцевого самоврядування та цільової аудиторії.

- Секретарю Комісії на основі поданих пропозицій сформувати план-графік поїздок.

8.      По формуванню активу громадських організацій

Виступали: Келіогло В.Г., Садаев С.А, Фараджаллах М.А., Мекахаль Н.Ю, Жмурко О.П.

Вирішили:

- Доручити Головам Робочих Груп та членам комісії надати пропозиції щодо надійних та активних представників у регіонах.

-  Доручити Мекахаль Н.Ю вийти на зв'язок з Салаховою Яною щодо можливості залучення членів «Ініціативи Розмаїття» до подальшої співпраці.

9. По зверненню до Голови Громадської Ради щодо можливості переписки з державними органами та партнерськими організаціями

Виступали: Садаев С.А., Фараджаллах М.А., Мекахаль Н.Ю, Жмурко О.П.

Вирішили:

- Голові комісії звернутись до голови Громадської ради з обґрунтуванням необхідності листування з центральними органами виконавчої влади, державними органами місцевого самоврядування та партнерськими організаціями.

- Доручити Фараджаллах М.А. зясувати інформацію щодо можливості відкриття абонентської скриньки з метою забезпечення листування Комісії.

-Доручити голові комісії підготувати лист в Мінюст України щодо запиту надання бази організацій національних громад.

10.                       По зустрічі з моніторинговою місією Ради Європи

Виступали: Келіогло В.Г., Садаев С.А.

Вирішили: Доручити Голові комісії звернутись до Міністерства культури з метою надання можливості присутності членів комісії під час зустрічі з моніторинговою місією Ради Європи.

11.           По порядку прийому звернень від представників етнонаціональних спільнот

Виступали Н.Ю. Мекахаль, Фараджаллах М.А.,Садаев С.А.

Вирішили:

-         винести питання до порядку денного чергового засідання Комісії

-         доручити Мекахаль Н.Ю розробити он-лайн форму звернень представників етнонаціональних спільнот.

12.         По дисціплінарним порушенням членами Комісії

Виступали: Садаев С.А, Келіогло В.Г., Фараджаллах М.А., Жмурко О.П., Мекахаль Н.Ю.

Врішили: посилити вимоги до дисциплінароної відповідальності членів комісії із подальшим зазначенням у Регаменті роботи Комісії.

13.         По підвищенню іміджевої та інформаційної складової у діяльності Комісії

Виступали: Жмурко О.П., Мекахаль Н.Ю, Келіогло В.Г., Фараджаллах М.А., Садаев С.А.

Вирішили:

-         Головам Робочих груп  у строк до 23 грудня надати пропозиції щодо: мандату діяльності та стратегічного планування діяльності Комісії, посиленню позицій та підвищенню ролі у професійному середовищі, формуванні позитивного іміджу Комісії.

-         Доручити Мекахаль Н.Ю. допомогти секретареві комісії розробити календарний план із зазначенням основних положень своєї рутинної діяльності та строків її виконання з метою забезпечення своєчасного оповіщення членів комісії про проекти порядку денного та чергові засідання.

-        Секретареві комісії своєчасно розміщувати інформаційні матеріали про діяльність комісії та партнерських організацій, включаючи анонси подій на сайті Міністерства культури України, Громадської ради, сторінці Комісії у Facebook та інших відкритих джерелах.

-         Секретареві комісії проводити щомісячний інформаційний моніторинг подій, що відбуваються у сфері міжнаціональних відносин та готувати його для оприлюднення на засіданнях комісії.

- доручити секретареві комісії відслідковувати засідання парламентського комітету з прав людини, національних меньшин і міжнаціональних відносин

14.         По формуванню Експертної Ради при Міністерстві культури України

Виступали: Садаев С.А., Жмурко О.П., Мекахаль Н.Ю, Келіогло В.Г., Фараджаллах М.А.

Вирішили: Голові комісії звернутись до Директора Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України з метою отримання актуальної інформації щодо поточного стану формування Експертної ради, його функціоналу та запрошених членів.

·                    Провести наступне засідання голів робочих груп 29 листопада 2016р. з запрошення директора департамента Юраша А.В.

 

15.      Оріентовна дата наступного засідання комісії 20 грудня 2016р.

 

Питання порядку денного:

1.                 Затвердження регламенту

2.                 План роботи на 2017 рік

3.                 Законопроект про нац. меншини та регіональні мови

4.                 Різне

 

 

 

Голова Громадської ради                                                           Кожушко Б. В.

 

В.о. відповідального секретаря                                              Петришин І. І.

 

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України