українська російська англійська

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (7 липня 2016 - 31 грудня 2016)

15.03.2017 | 09:04

Громадська рада при Міністерстві культури України була сформована 7 липня 2016 року та діє на підставі Постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

В травні 2016 року наказом Міністра культури було затверджено нове Положення про Громадську раду при МКУ, яке відповідає Постанові КМУ № 234 від 2015 року. Після цього наказом Міністра культури була утворена ініціативна група, до якої ввійшло 11 осіб, зокрема, 5 членів зі складу попередньої Громадської ради.

На Установчих зборах 7 липня 2016 року сформовано новий склад Громадської ради в кількості 35 осіб та утворено чотири постійні Комісії за основними напрямками роботи ГР:

-          Комісія з питань свободи совісті;

-          Комісія з питань культурної спадщини і культурних цінностей;

-          Комісія з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття;

-          Комісія з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти.

 

В період з 7 липня по 31 грудня 2016 року відбулося установче засідання Громадської ради при Міністерстві культури України (далі ГР) та 2 позачергових засідання загальних зборів ГР, 3 засідання Президії ГР. Протоколи засідань загальних зборів ГР та засідань Президії ГР розміщені на офіційному сайті Міністерства культури України.

 

Новий склад Громадської ради при Міністерстві культури України було затверджено відповідним наказом ( НАКАЗ Міністерства культури України від 22 липня 2016 року № 591 «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві культури України». Президією ГР було розроблено та затверджено наступні документи: а) «Правила використання бланку Громадської ради при Міністерстві культури України» б) «Порядок залучення фахівців та організація діяльності Робочих груп Громадської ради при Міністерстві культури України». З цією метою було утворено дві робочі групи, які працювали над згаданими документами.

 

За звітний час було проведено три засідання Президії ГР, інформація про які була розміщена на офіційному веб-сайті Мінкультури України в рубриці «Громадська рада». Крім того, за цей же час в приміщенні міністерства на вул. Івана Франка, 19 відбулося два засідання ГР, на яких були присутні керівники міністерства. Практикувалися за ініціативи Громадської ради проведення спільних заходів разом із постійними Комісіями. Так, 23 серпня 2016 року за ініціативи ГР при Міністерстві культури, Комісія з питань культури та культурно-мистецької освіти, а також ГО «Арт-Креатив» провели науково-теоретичну конференцію «Культура як основа формування української державності», присвячену ювілейному Дню Незалежності України. Протоколи засідань ГР та Президії ГР також розміщені на офіційному веб-сайті Мінкультури.

 

Керівництво міністерства також ініціювало зустрічі з членами ГР. Так, 20 жовтня 2016 року проведено спільне засідання Президії ГР та фахівців Управління правового забезпечення та Управління фінансово-ресурсного забезпечення відомства, за участі заступника Міністра культури. Учасники розглянули та обговорили основні положення проекту Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік». Зокрема, передбачені у проекті Державного бюджету України на 2017 рік видатки для Міністерства культури України за різними бюджетними програмами.

 

На першому засіданні ГР головою Громадської ради при Міністерстві культури України було обрано Кожушка Б. В. – заступника Голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, а заступниками голови - Стебельську О. С., голову ГО «Арт-Креатив» та Садаєва С. А., голову ВГО «Чеченська діаспора». Згодом, Голова ГР, голови постійних Комісії ГР та їхні заступники-секретарі утворили керівний орган – Президію ГР у складі 9 осіб.

Основна діяльність ГР відбувалася в чотирьох постійних Комісіях ГР та утворених при них Робочих групах за необхідними напрямками. Нижче за текстом викладено роботу, яку члени Комісій виконали під час планових заходів.

 

Звіт Комісії з питань свободи совісті

Маючи на меті участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері культури у т.ч. релігії, впровадження в життя принципів духовності, захисту моралі, Комісія з питань свободи совісті (далі – Комісія) долучилась до :

- проведення в грудні 2016 року ІІІ Міжнародного кінофестивалю «Світло», який є  платформою для популяризації та розповсюдження «світлих» фільмів, в яких немає місця насиллю, розбещеності, аморальності;

- роботи в складі організаційного комітету з відзначення в Україні 500-річчя Реформації. Комісія працювала і продовжує працювати відповідно до Указу Президента в напрямку розробки та реалізації заходів, присвячених цій події;

- роботи міжкомісійної робочої групи з напрацювання Положення про інститут експертів Громадської ради при Міністерстві культури України;

-  святкування 20-річчя Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій України;

- святкування 400-річчя вірменського книгодрукування у Львові.

 

Кількість проведених Комісією засідань - 2.

Голова комісії – Сліпенко Дмитро Леонідович, голова ГО «Асоціація християн-юристів».

Секретар – Котлякова Лариса Констянтинівна – Всеукраїнська ГО «Спілка християнських письменників».

 

Звіт Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей

У 2016 році члени Комісії взяли участь у багатьох заходах пов’язаних з охороною культурної спадщини та  обговоренні  законопроектів й нормативних актів у сфері культури. Серед них:

 

1. Участь в складі української делегації у засіданні 40-ої сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Стамбулі (Туреччина), 10-20 липня 2016 р. (Соловйова М.М., Нікіфорова І.А.).

2. Участь у роботі Науково-практичній конференції "Культура як основа формування української державності", присвяченій 25-річниці Незалежності України, 23 серпня 2016 р., м. Київ. (Жилкін Я.О., Кожушко Б.В., Нагайко Т.Ю.).

3. Участь у роботі організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру, серпень-вересень, 2016 р., м. Київ. (Юрченко-Микита О.В.).

4. Участь у засіданні Науково-методичної ради при Міністерстві культури 17.08.2016, на якому було розглянута науково-проектна документація "Режими використання території комплексної пам'ятки місцевого значення "Визначне місце "Обсерваторна Гірка". Прийнято рішення рекомендувати Міністерству культури України затвердити надану документацію та внести відповідні зміни до облікової документації та Історико-архітектурного опорного плану м. Києва (Протокол від 17.08.2016 № 102). (Нікіфорова І.А. разом з ініціативною групою Павловського скверу та представниками широкої громадськості).

5. Організація та участь у роботі української частини Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей», вересень 2016 рік. (Юрченко-Микита О.В.).

6. Участь в експертному обговоренні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини» (в Комунікативному центрі Будинку Уряду), 29 вересня 2016 року. (Кожушко Б.В.).

7. Участь у Всеукраїнській науковій конференції «Зелена брама. Літо 1941-го: героїзм і трагедія 6-ої та 12-ої армій», 29-30 вересня, м. Кропивницький. (Жилкін Я.О.).

Звіт про захід розміщено на сайті ВГО «Союз «Народна Пам'ять» (https://www.unm.org.ua/uk/soyuz-narodna-pamyat-dilytsya-dokumentamy-dlya-vyvchennya)

8. Організація та проведення V Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання», 18 жовтня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький. (Нагайко Т.Ю.).

9. Організація та проведення круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті». («Археологічні комплекси та архітектурні ансамблі історичних пам’яток Переяславщини Х-ХХІ ст.»). 20 жовтня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький. (Нагайко Т.Ю.).

10. Участь у засіданні Науково-методичної ради при Міністерстві культури України 26 жовтня 2016 р., на якому було розглянута науково-проектна документація щодо визначення меж охоронної (буферної) зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра". Розглянута науково-проектна документація була схвалена та рекомендована до затвердження Наказом Міністерства культури України (Протокол від 26.10.2016 № 105).( Нікіфорова І.А., Соловйова М.М.).

11. Участь у засіданні Науково-методичної ради при Міністерстві культури 26 жовтня 2016 р., на якому було розглянуто питання перегляду Історико-містобудівного обґрунтування проекту будівництва житлового будинку з підземним паркінгом по вул. Олеся Гончара, 17-23, у Шевченківському районі м. Києва, в охоронній (буферній) зоні об'єкта ЮНЕСКО. За результатами розгляду було ухвалене рішення вважати дане Історико-містобудівне обґрунтування нелегітимним, оскільки законодавством передбачено погодження ІМО центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (Протокол від 26.10.2016 № 105). (Нікіфорова І.А., Соловйова М.М.).

12. Членство у робочій групі при Управлінні нерухомої культурної спадщини щодо підготовки змін до Постанови КМУ № 1760 від 27.12.2001 року "Про внесення змін до Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України", які були прийняті Постановою КМУ від 14 вересня 2016 р. № 626.(Кожушко Б.В.).

13. Участь у доопрацюванні проекту Закону України «Про переміщення через державний кордон України культурних цінностей та товарів культури». (Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» в новій редакції), грудень 2016 р. Продовження – січень, лютий 2017 рік. (Юрченко-Микита О.В.).

14. Розроблено проект наказу Міністерства культури України «Про затвердження вимог до Програм проведення земляних (підводних) робіт на території місць бойових дій, місць загибелі бойових кораблів, морських та річкових суден, місць поховань померлих та загиблих військовослужбовців (у тому числі іноземців), які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій на території України. Проект акту опрацьовується та узгоджується з зацікавленими органами та членами ВГО «Союз «Народна Пам'ять».

 

Інші заходи, здійсненні поза Планом роботи Комісії.

1. Участь у роботі Комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Національного історико-архітектурного заповідника «Камянець», 5 жовтня 2016. (Юрченко-Микита О.В.).

2. Участь у нараді фахівців Міністерства культури України з представниками органів охорони культурної спадщини обласних та Київської міської державних організацій щодо реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини за останні роки, а також можливостей відновлення функціональної системи органів охорони культурної спадщини всіх рівнів відповідно до правового потенціалу, закладеного в нормах Закону України «Про охорону культурної спадщини», 15 грудня 2016 року (Кожушко Б.В.).

3. Голова Комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", засідання конкурсної комісії 09 та 12 вересня 2016 року. (Кожушко Б.В.).

4. Участь у засіданні Колегії Мінкультури України як член Колегії, 12 жовтня та 27 грудня 2016 року. (Кожушко Б.В.).

 

Голова Комісії – Юрченко-Микита Олена Володимирівна – Український комітет ІСОМ.

Секретар – Жилкін Ярослав Олександрович – Всеукраїнська ГО «Союз «Народна пам'ять»

 

Звіт Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття

У 2016 році на засіданні Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття були розглянуті такі питання:

 

         Обрання голови Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття ГР при Міністерстві культури України.

         Обрання секретаря Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття ГР при МКУ.

         Формування 4х Робочих груп в рамках Комісії міжнаціональних відносин ГР при МКУ.

         Формування списку фахівців (експертів) при Комісії міжнаціональних відносин ГР при МКУ.

         проведення всеукраїнського моніторингу проявів дискримінації та ксенофобії (з залученням регіональних фахівців).

         Формування списку фахівців (експертів) при Комісії міжнаціональних відносин ГР при МКУ.

         та затвердження Плану роботи комісії з питань міжнаціональних відносин ГР при МКУ: ситуація в селі Лощинівка, Одеської обл. Доповідь про зустріч з Міністром культури

         Робота з Національним музеєм історії України.

         Реалізація плану дій Стратегії з прав людини.

         Обговорення можливості проведення круглого столу на честь Дня Прав людини 1 грудня 2016 року.

         Подання кандидатури голови Комісії з міжнаціональних відносин ГР при МКУ Садаєва С.А. до Експертної ради Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки.

         долучення до проведення Моніторингу Плану дій з реалізації Національної Стратегії у сфері прав людини

         затвердження Регламенту роботи Комісії з питань міжнаціональних відносин ГР при МКУ.

         формування та затвердження Плану роботи Комісії з питань міжнаціональних відносин ГР при МКУ.

         Обговорення законопроекту «Про національні меншини та про порядок застосування мов національних меншин та регіональних (міноритарних мов)».

         співробітництво з міжнародними грантовими організаціями.

         підвищення іміджевої та інформаційної складової діяльності Комісії з питань міжнаціональних відносин ГР при МКУ.

         Ради етнонаціональних організацій України та експертного середовища при Міністерстві культури України

         презентація книг Олега Витвицького у Львові

 

Були розглянуті та висловлені пропозиції по законопроектах:

 

1. Законопроект "Про національні меншини та про порядок застосування мов національних меншин та регіональних (міноритарних мов)"

2. Національна стратегія у сфері прав людини

 

Участь у заходах:

-          16 вересня 2016 року представники Комісії з міжнаціональних відносин та культурного розмаїття взяли участь у зустрічі мережі «Ініціативи Розмаїття» з представниками патрульної поліції міста Києва.

-          19 вересня 2016 року, представники Комісії з міжнаціональних відносин та культурного розмаїття, прийняли участь в обговоренні законопроекту «Про національні меншини та порядок застосування мов національних меншин і регіональних (міноритарних мов)».

-          22 вересня, члени Комісії з міжнаціональних відносин та культурного розмаїття прийняли участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

-          27 вересня відвідали друге засідання Президії Громадської ради при Міністерстві культури України.

-          Відвідали спільне засідання Президії Громадської ради при Мінкультури за участі заступника Міністра культури Тамари Мазур та фахівців Управління правового забезпечення та Управління фінансово-ресурсного забезпечення відомства.

-          25 жовтня 2016 року відбулось чергове засідання Комісії з міжнаціональних відносин та культурного розмаїття.

-          27 жовтня 2016 року відбулося друге засідання нового скликання Громадської ради при Міністерстві культури України.

-          17 листопада пройшло чергове засідання Голів Робочих груп Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття. 

-          24 листопада 2017 представники Комісії з міжнаціональних відносин та культурного розмаїття взяли участь у зустрічі з експертами моніторингової місії Дорадчого комітету Рамкової Конвенції про захист національних меншин.

-          28 листопада Голова комісії з міжнаціональних відносин та культурного розмаїття Салман Садаєв відвідав робочу нараду у Міністерстві культури під головуванням першого заступника Міністра культури Світлани Фоменко

-          Голова Комісії з міжнаціональних відносин та культурного розмаїття Салман Садаєв відвідав 9-ту Звітно - виборну конференцію Асоціації німців України (АНУ), що пройшла 26.11 - 27.11.16 в Одесі

 

Голова Комісії – Садаєв Салман Аюбович - голова ГО «Чеченська діаспора»

Секретар Комісії – Лобасюк Ірина Олександрівна – МГО «Інтернаціональний союз»

 

Звіт Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти

У 2016 році на засіданні Комісії з питань мистецтва та культурно-мистецької освіти були розглянуті такі питання:

затвердження плану діяльності Комісії до кінця 2016р.;

- питання обрання голови та секретаря Комісії;

- рекомендація до затвердження експертів Громадської ради;

- ініціювання та організація Конференції до дня Незалежності України;

- створення робочих груп по напрямках діяльності Комісії;

- питання соціально-правового захисту творчих працівників закладів культури;

- застосування української мови у сфері культури;

-  питання розвитку галузевої науки;

- діяльність ЦНТ та розвиток народної творчості в регіонах України;

- розвиток клубної та бібліотечної галузей в регіонах України;

- подальший розвиток взаємодії Міністерства культури з громадськістю;

- пропозиція відзначати від імені Комісії діячів культури премією ім. Валентина Михайлюка, в номінації "За значний внесок у розвиток культури і мистецтв".

 

Також Комісією були опрацьовані та обговорені окремі законопроекти.

1. Проведений моніторинг виконання закладами у сфері управління культури «декомунізаційних законів»;

2. Розглянуті  зміни до закону № 955-VIII щодо контрактної форми роботи у сфері культури;

3. Розглянуто законопроект № 5283  щодо заборони використання тварин у пересувних цирках.

 

Підготовлені звернення до Міністра культури, а також мерів відповідних міст щодо випадків невиконання окремими закладами культури Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки» та Звернення Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України з питань поширення новітньої україномовної  навчально-методичної літератури.

 

23 серпня 2016 року  Комісія провела науково-теоретичну конференцію «Культура як основа формування української державності». Організаторами заходу стали Громадська рада при Міністерстві культури України, Комісія з питань мистецтва та культурно-мистецької освіти та Громадська організація «Арт-Креатив».

 

Голова Комісії – Стебельська Олена Стефанівна - голова ГО «Арт-Креатив»

Секретар Комісії – Бондаренко Андрій Ігорович – член Національної спілки композиторів України

 

Звіт про діяльність Громадської ради при МКУ за другу половину 2016 року затверджений 16 березня 2016 року на засіданні Громадської ради (протокол №___).

 

Голова Громадської ради                                       Б.В. Кожушко

 

Відповідальний секретар                                       І.О. Диннікова

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України