українська російська англійська

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 16 березня 2017 РОКУ

17.03.2017 | 10:27

(ПРОТОКОЛ № 3)

 

16 березня 2017 року, 10.00-12.00

м. Київ, вул. Івана Франка, 19, к.222

 

Присутні: 18 членів Громадської ради; Юрій Рибачук - заступник Міністра культури України, Ірина Диннікова – відповідальний секретар Громадської ради, помічник Міністра культури України.

 

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який відкрив засідання Громадської ради при МКУ, оголосив про легітимність зібрання (присутні 18 членів ГР з 35 за списком) та запропонував проголосувати за проект порядку денного, розданого присутнім під час реєстрації

Порядок денний:

1.      Звіт про діяльність Громадської ради за 2016 рік

2.      Затвердження плану роботи Громадської ради на 2017 рік

3.      Різне

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо затвердження порядку денного:

"за" – 18, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували"– 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний третіх зборів Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який подякував Заступнику Міністра культури Юрію Рибачуку за участь у засіданні та запропонував надати йому слово для виступу.

 

СЛУХАЛИ:

Рибачука Ю.А., який розповів про свій багатогранний досвід роботи у сфері журналістики та культури, зокрема, громадська діяльність в команді РПР (платформа „Культура 2025”). Також доповідач поінформував присутніх щодо питань, якими він опікуватиметься на посаді заступника Міністра. Це такі два основні напрямки діяльності як а) питання мовної політики та літератури і б) сценічних та візуальних мистецтв. Юрій Рибачук поділився планами та проектами, які вже сьогодні розробляються або заплановані до реалізації в Міністерстві: створення „Інституту книги”, модернізація театральної справи (заплановано створення робочої групи), переформатування циркової сфери (яка тривалий час була поза увагою зі сторони Мінкультури), зміни в форматі проведення Бієнале (міністерство вперше виступить засновником конкурсу), програма підтримки культурного активізму (перебуває на стадії розробки). Окремо виступаючий акцентував свою увагу на впровадження міністерством реформи „Децентралізація” та її позитивні/негативні наслідки для культурної сфери життя країни. Розповів пан Юрій і про запозичений нами міжнародний досвід, в першу чергу, це латвійська модель децентралізації. Виступаючий запросив членів Громадської ради активніше долучатися до міністерських ініціатив. Далі заступник міністра відповів на запитання членів Громадської ради щодо: використання міжнародного досвіду з децентралізації, наявності в Міністерстві культури інституції, яка цей досвід вивчає; долі конкурсів мистецько-культурних програм, які щорічно проводило наше міністерство; функції та принципи діяльності Українського культурного фонду; збереження культури та мови національних меншин; оновлення матеріальної (в першу чергу книжкової) бази регіональних бібліотек.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який оголосив перший пункт порядку денного - затвердження Звіту роботи Громадської ради при Міністерстві культури України за 2016 рік (з 7 липня по 31 грудня 2016 року). Кожушко Б.В. подякував усім членам Громадської ради за активну і плідну роботу в 2016 році, відзначив великий обсяг напрацювань, виконаних Президією, Комісіями та окремими членами ГР. Інформував присутніх, що із Звітом можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Мінкультури в рубриці „Громадська рада. Матеріали засідань”. Виступаючий запропонував схвалити Звіт за роботу ГР в 2016 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо затвердження Звіту Громадської ради при МКУ за 2016 рік (з 7 липня по 31 грудня 2016 року).

"за" – 18, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували"– 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт роботи Громадської ради при МКУ за 2016 рік (з 7 липня по 31 грудня 2016 року).

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який зазначив, що другий пункт порядку денного це затвердження Плану роботи Громадської ради до кінця 2017 року, та нагадав присутнім, що не затвердження щорічного робочого Плану є однією із підстав для розпуску Громадської ради. Загальний План роботи Громадської ради на 2017 рік включає в себе напрямки діяльності всіх чотирьох профільних Комісій Громадської ради, які були обговорені та прийняті на засіданнях Комісій. Також до Плану роботи включено пункти, за виконання яких відповідає Президія Громадської ради. Виступаючий запропонував затвердити План роботи на весь рік, але на початку другого півріччя ще раз повернутися до Плану і доповнити його додатковими заходами. Голова Громадської ради попросив присутніх на засіданні надати свої зауваження або доповнення до проекту запропонованого Плану роботи.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микиту О.В., яка зауважила, що протягом року з різних причин, відбувається дуже багато змін щодо запланованих заходів, які об’єктивно не можливо перебачити сьогодні, та запропонувала затвердити План роботи Громадської ради при МКУ на 2017 рік за умови його подальшого перегляду у червні 2017 року з внесенням  уточнень та доповнень. Також висловила побажання, щоб цей план пересікався з планом дій Міністерства на цей же проміжок часу.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо затвердження Плану роботи Громадської ради при МКУ на 2017 рік за умови його подальшого уточнення на початку другого півріччя поточного року.

"за" – 18, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували"– 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити План роботи Громадської ради при МКУ на 2017 рік з подальшим його уточненням.

 

РІЗНЕ.

СЛУХАЛИ:

Садаєва С.А., який доповів про ситуацію щодо створення Ради національних організацій України. Виступаючий розповів про вже виконану роботу та досягнення у цьому напрямку і зазначив, що, наразі, відбувається незрозуміле помітне гальмування у процесі створення згаданої Ради. Садаєв С. А. запропонував підготувати звернення до керівництва Міністерства культури з проханням повернутися до процедури створення Ради і звершити її формування в найближчий час, оскільки майже все вже для цього готове.

Садаєв С.А. у зв’язку з виникненням ситуації щодо недоосвоєння бюджетних коштів на суму 300,0 тис.гривень, виділених на заходи з відтворення культури національних меншин у 2016 році, запропонував підготувати лист до керівництва міністерства , в якому запропонувати конкретні заходи для уникнення подібної ситуації в майбутньому. Зокрема, виступаючий запропонував перед розподілом бюджетних коштів, в тому числі через конкурси мистецько-культурних програм, проводити попередні консультації із Комісією з питань міжнаціональних відносин та культурного  розмаїття Громадської ради.

Садаєв С.А. також запропонував розглянути по-новому підхід у роботі із законопроектами. На думку доповідача, для якісної роботи із законопроектами та законодавчо-нормативними актами необхідно мати певні матеріальні ресурси, тобто запрошувати фахівців високого професійного рівня, що само по собі передбачає фінансові затрати. Садаєв С.А. запропонував звернутися із заявою до Міністерства культури з проханням знайти можливість профінансувати результативну законотворчу діяльність фахівців, в тому числі й від Громадської ради.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який зауважив, що законодавча діяльність важлива для роботи всіх Комісій Громадської ради і запропонував головам Комісій підготувати та направити на адресу Президії Громадської ради свої пропозиції щодо текстів звернень до керівництва Міністерства культури з питань, які оголосив Садаєв С.А.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо необхідності Звернення до керівництва Міністерства культури з питань створення Ради національних організації України та фінансування законодавчої діяльності фахівців від Громадської ради при МКУ.

"за" – 18, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували"– 0.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати Звернення до керівництва Міністерства культури з питань створення Ради національних організації України та фінансування законодавчої діяльності фахівців від Громадської ради при МКУ.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микиту О.В., яка доповіла про проблеми у сфері музейної справи, зокрема: про відсутність державних наукових інститутів та аналітичних центрів, не впровадження сучасних технологій, відсутність науково-методичного забезпечення діяльності музеїв. Юрченко-Микита О.В. запропонувала ініціювати створення Інституту музеєзнавства з визначенням конкретних функцій, що сприятимуть розвитку музейної справи та звернутися до Міністерства культури України з проханням розглянути можливість створення Інституту музеєзнавства при Академії керівних кадрів Мінкультури України.

ГОЛОСУВАЛИ:

за підготовку Звернення до Міністерства культури України щодо створення Інституту музеєзнавства.

"за" – 18, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували"– 0.

ВИРІШИЛИ:

Звернутись до Міністерства культури України з ініціативою створення Інституту музеєзнавства при Академії керівних кадрів Мінкультури України.

СЛУХАЛИ:

Стебельську О.С., яка порушила питання щодо участі членів Громадської ради у конкурсних комісіях на заміщення вакантних посад керівників закладів у сфері культури, в першу чергу, в якості кандидатів до складу цих комісій від центрального органу виконавчої влади. Стебельська О.С. закликала членів Громадської ради більш активно долучатися до питань пов’язаних з конкурсами на заміщення вакантних посад та відпрацювати певний механізм дії. Крім того, доповідач запропонувала представникам інститутів громадянського суспільства, які сформували ГР при МКУ, ініціювати подання до складу конкурсних комісій  кандидатур від їхніх громадських організацій для участі в жеребкуванні.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який повідомив про те, що на сайті Міністерства культури України є рубрика «КОНКУРС», де своєчасно публікуються оголошення щодо початку проведення конкурсу та добору кандидатів від громадських організацій  до складу конкурсних комісій і закликав голів Комісій Громадської ради моніторити інформацію про оголошення конкурсів. Виступаючий попросив керівників Комісій підготувати резервні списки фахівців, яких можна рекомендувати до участі у конкурсних комісіях відповідно до певного напрямку діяльності в сфері культури.

ГОЛОСУВАЛИ:

за підтримку питання Стебельської О.В. щодо участі членів ГР у конкурсних комісіях на заміщення вакантних посад у сфері культури.

"за" – 18, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували"– 0.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який порушив питання щодо участі Громадської ради у спільному з Міністерством вирішенні питань пов’язаних з процесом „Децентралізації” у сфері культури.

СЛУХАЛИ:

Стебельську О.С., яка запропонувала провести спільний захід, наприклад, круглий стіл, чи конференцію, запросити представників Міністерства культури від тих відділів, які пов’язані з процесом Децентралізації та, проговоривши питання і, отримавши повну об’єктивну інформацію, визначити напрямки роботи, а потім створити відповідну Робочу групу Громадської ради.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який запропонував підтримати пропозицію Стебельської О.С. та попередньо ознайомити членів ГР з матеріалами, наданими на спільному Кругломі столі Комітету Верховної ради з питань культури та духовності і Міністерства культури, а саме: 1)законодавчі акти та пропозиції щодо внесення змін, які необхідно внести до них, для забезпечення процесові децентралізації повноважень та побудови ефективної моделі управління у сферах віднесених до компетенції Міністерства культури України та 2)інформаційна довідка «Децентралізація у сфері культури в державах членах ЄС»

 

ГОЛОСУВАЛИ:

за підтримку ініціатив Кожушка Б.В. та Стебельської О.В. щодо участі з питань Децентралізації в роботі Міністерства і вивчення наданих матеріалів з метою визначення подальших спільних дій.

"за" – 18, "проти" – 0, "утримались" – 0, "не голосували"– 0.

 

Кожушко Б.В. подякував усім членам Громадської ради за активну роботу і оголосив про закриття засідання.

 

 

Голова Громадської ради                                                             Кожушко Б.В.

 

Відповідальний секретар                                                             Диннікова І.О.

 

 

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України