українська російська англійська

ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 14 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

19.06.2017 | 09:13

 

14 червня 2017 року, 14.00 – 16.00

м. Київ, вул. І.Франка, 19

Міністерство культури України

 

Присутні: Кожушко Б.В., голова Громадської ради при Міністерстві культури України; 7 членів Президії Громадської Ради; Боргун Т.С., (за довіреністю, без права голосу); Диннікова І.О., відповідальний секретар Громадської ради.

Відсутні: Жилкін Я.О., Лобасок І.О. (обоє з поважних причин)

 

Порядок денний:

 

1. Щодо створення Інституту музеєзнавства при Академії керівних кадрів Мінкультури України (доповідач – Юрченко-Микита О.В.).

 

 2. Затвердження кандидатури фахівця Косенка Юрія Анатолійовича у складі Робочої групи при Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття (доповідач – Садаєв С.А.).

 

3. Інформація щодо стану охорони пам’яток на території Національного музею народної архітектури та побуту України (доповідач – Кожушко Б.В.).

 

4. Різне.

- про відвідування членами ГР засідань постійних Комісій та присутність на засіданнях ГР;

- визначення дати проведення чергового засідання ГР;

- інформація про входження членів ГР до складу конкурсних комісій при МКУ;

- про уточнення Плану роботи Громадської ради при МКУ на 2017 рік (друге півріччя).

 

Слухали: Кожушка Б.В., який відкрив засідання Президії Громадської ради при МКУ, оголосив про легітимність зібрання (присутні 7 членів Президії ГР з 9 по списку) та надав слово Голові Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей Олені Юрченко-Микиті.

 

1. Щодо створення Інституту музеєзнавства при Академії керівних кадрів Мінкультури України

Слухали: Юрченко-Микиту О.В., яка поінформувала членів Президії Громадської Ради  про результати роботи у напрямку створення Інституту музеєзнавства при Академії керівних кадрів Мінкультури України та численні перепони на шляху реалізації цієї ініціативи, а саме: неможливість перерозподілу бюджетних коштів між різними бюджетними програмами, навіть в рамках одного Міністерства, згідно Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 р. «Про ефективне використання бюджетних коштів»; існування інституцій (окремих підрозділів) відповідного напрямку, які фактично не виконують ці функції, при Національному музеї історії України і Українському центрі культурних досліджень МКУ; нещодавня ініціатива Міністерства освіти України, яке надало Київському Національному університетові ім.Т.Шевченка з 2017/18 навчального року 135-ть бюджетних абітурієнтських місць на бакалаврську та магістерську навчальну програму «музеєзнавство та пам’яткознавство». Такі обставини на даний час не дозволяють створити в Мінкультурі єдиний музейницький центр, у якому будуть об’єднані всі необхідні напрямки роботи: науково-дослідницький, методичний та навчальний. Доповідач запропонувала як найкращий варіант, на її думку, просити Міністра Є. Нищука подавати через Уряд України до Верховної Ради окремий законопроект про створення Інституту музеєзнавства.

Вирішили: Доручити Олені Юрченко-Микиті підготувати Службову записку на ім’я Міністра культури України з висновками щодо ситуації по створенню Інституту музеєзнавства та пропозицією ініціювати Законопроект «Про створення Інституту музеєзнавства».

Голосували: «ЗА» - 7,  «ПРОТИ» - 0,  «УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

 2. Затвердження кандидатури фахівця Косенка Юрія Анатолійовича у складі Робочої групи при Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття

Слухали: Садаєва С.А., який рекомендував Юрія Косенка, як фахівця, що багато років займається вивченням різноманіття життя багатьох народів та їхніх культур, є автором великої кількості публікацій, зокрема у фахових  виданнях, про дослідження історії та культури різних народів та країн. Також Юрій Косенко є головою правління ГО «Українська Ініціатива», що офіційно співпрацює з Меджлісом кримськотатарського народу, з Київським товариством литовської культури імені Майроніса та іншими громадами.

Вирішили: Затвердити кандидатуру фахівця Косенка Юрія Анатолійовича у складі Робочої групи при Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття.

Голосували: «ЗА» - 7,  «ПРОТИ» - 0,  «УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

3. Інформація щодо стану охорони пам’яток на території Національного музею народної архітектури та побуту України

Слухали: Кожушка Б.В., який повідомив членам Президії про складну ситуацію, що склалась у Національному музеї народної архітектури та побуту України, неефективне управління закладом та, як наслідок, втрата цінних експонатів на території Музею. Прикладом слугує нещодавня пожежа від 26.05.2017 року, яка серйозно пошкодила будинок-пам’ятку в експозиції «Карпати» та знищила ряд цінних музейних предметів, які є частиною Державного музейного фонду України. Пожежа сталася під час проведення кіно-зйомок, не погоджених з Міністерством культури України, через грубі порушення правил протипожежної безпеки. Не припустимим є те, що про факт пожежі дирекція музею поінформувала Міністерство лише зранку 29.05.2017 року. Такі факти якраз і свідчать про надзвичайно низький управлінський рівень генерального директора Музею Ю. Бойка.

Слухали: Юрченко-Микиту О.В.,  що представила членам Президії ГР звернення заступника генерального директора Музею Паньківа І.М. до Міністра культури України,  у якому йдеться про численні порушення зі сторони генерального директора Музею, у тому числі незаконне звільнення Паньківа І.М. з посади заступника генерального директора Національного музею народної архітектури та побуту України. До звернення додаються копії документів для підтвердження даної інформації. Крім того, виступаюча поінформувала присутніх, що для розслідування всіх обставин пожежі від 26.05.2017 р., зокрема, дій дирекції Музею, наказом Міністра утворена спеціальна комісія, а генеральний директор Ю. Бойко вже отримав догану. Вважає звільнення Паньківа І.М. порушенням чинного законодавства, запропонувала вимагати відновлення його на займаній посаді заступника директора.

Слухали: Боргуна Т.С., Стебельську О.С.,  Бондаренка А.І. Сліпенка Д.Л., Садаєва С.А.,  які висловилися про не припустимість продовження непрофесійного та безвідповідального управління Музеєм і запропонували на підставі аналізу документів визнали незаконними дії генерального Музею  Юрія Бойка  щодо звільнення Паньківа І.М. Виступаючі вбачають однією з причин, які привели до пожежі попередні не професійні дії генерального директора Музею і запропонували Міністрові звільнити його із займаної посади.

Вирішили: Звернутися до Міністра культури України з пропозицією звільнити Ю.Бойка з наступним оголошенням конкурсу на вакантну посаду генерального директора Національного музею народної архітектури та побуту України. Крім того, просити Міністра скасувати наказ про звільнення  Паньківа І.М. згідно до діючого законодавства.

Голосували: «ЗА» - 7,  «ПРОТИ» - 0,  «УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

4. Різне

Слухали: Кожушка Б.В., який порушив питання про відвідування членами Громадської ради засідань постійних Комісій та засідань Громадської ради.

Вирішили: Запросити письмові пояснення причин відсутності у тих членів Громадської ради, які були відсутні на 2-х та більше засіданнях Громадської ради, і в разі не отримання відповіді протягом двох тижнів, на найближчому засіданні ГР розглянути питання щодо їх  подальшого перебування у складі Громадської ради у відповідності до діючого Положення про Громадську раду при Міністерстві культури України.

Слухали: Кожушка Б.В., який запропонував визначити дату наступного засідання Громадської ради і приурочити її до річниці від дня утворення нинішньої Громадської ради – 10 липня.

Вирішили: Призначити датою наступного засідання ГР 10 липня 2017 року. Підготувати та розіслати інформацію про наступне засідання всім членами ГР, запросити керівництво Міністерства.

Слухали: Кожушка Б.В., щодо участі членів Громадської ради у складі конкурсних комісій при Міністерстві культури України по заміщенню вакантних посад керівників закладів культури. Виступаючий зазначив, що Управління охорони культурної спадщини МКУ регулярно залучає членів Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей до роботи у складі конкурсних комісій. Але конкурси в інших сферах культури та мистецтв проходять без участі наших членів.

Вирішили: Доручити О.Стебельській від імені ГР звернутися до керівників профільних підрозділів Міністерства культури України (П.М.Білаша та Т.М.Колос) з пропозицією залучення членів ГР до роботи у конкурсних комісіях по заміщенню вакантних посад керівників закладів.

Слухали: Кожушка Б.В., який нагадав про прийняте в березні рішення доповнити та уточнити План роботи Громадської ради на 2017 рік (на друге півріччя).

Вирішили: Підготувати доповнення до Плану роботи Громадської ради на 2017 рік та затвердити їх на наступному засіданні  Громадської ради – 10 липня 2017 року.

 

 

Голова Громадської ради                                                     Кожушко Б. В.

 

Відповідальний секретар                                                     Диннікова І. О.

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України