українська російська англійська

Переможцем конкурсного добору на посаду директора Українського інституту книги визначено Тетяну Терен

13.07.2017 | 17:31

Сьогодні, 13 липня ,  в Міністерстві культури України відбулося друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду  директора державної установи «Український інститут книги».

 

 

Під час засідання було проведено співбесіду та заслухано публічні презентації проектів програм розвитку закладу з кандидатами, які були  допущені до участі у другому турі конкурсного добору.

Згідно програми, представленої кандидатом  Аліною Акуленко, основною місією  Українського інституту книги є комплексний та системний розвиток української книжкової індустрії, розбудова основних напрямків політики книгодрукування й книго розповсюдження відповідно до європейських стандартів, модернізація  культури книго читання, формування  іміджу української книги як модного, стильного явища. Вона також представила  покрокову  програму діяльності Українського інституту книги: короткотермінові та довготермінові завдання.  Першочерговими завданнями, на думку Аліни Акуленко, є формування структури Інституту, розробка й упорядкування плану роботи, створення модернізованого порталу  інституції, здійснення  дослідження сучасного стану ринку тощо.  Одним із ключових напрямків роботи Інститут кандидат вбачає у стимулюванні перекладацької діяльності та популяризації книги за кордоном, а також запровадження  стипендіальних програм для перекладачів, організацію інформаційно-правового книжкового центру та розробку плану інформаційної підтримки видавництв, адресованих особам  із вадами зору та інші.

 

 

Презентуючи свою програму  діяльності Українського інститут книги  кандидат  Володимир Даниленко, відзначив що новостворена інституція має  регулярно працювати з книжковими  клубами по всій країні, здійснюючи постійний моніторинг  за участі експертів та визначати найкращі  видання для популяризації. Здійснювати тісну співпрацю  з широкою читацькою аудиторією, співпрацювати з різними волонтерськими платформами,  а також працювати над модернізацією бібліотек. Він також відзначив важливість просування української книжки за кордоном та підняття престижу української літератури.

 

 

Під час свого виступу   кандидат Олексій Кононенко зазначив, що Український інститут  книги має стати саме тим закладом, який забезпечить  вирішення ключових питань у книговидавничій сфері та стати визначним чинником у створенні  позитивного міжнародного іміджу  України. Представлена кандидатом програма передбачає здійснення першочергових завдань, а саме:  формування колективу із фахівців  різних напрямків діяльності, підготовка та участь у Львівському форумі видавців, участь української делегації у Франкфуртському книжковому  ярмарку та реалізація державних бюджетних програм. В програмі Олексія Кононенка виокремлені стратегічні напрямки діяльності Інституту: підтримка книговидавничої сфери, вихід української книги на міжнародний рівень, захист авторських прав українських авторів та видавців, сприяння виданню та промоція творів молодих талановитих авторів, створення єдиного електронного каталогу видань та забезпечення  вільного безоплатного до ступу до нього всіх категорій споживачів.

 

 

Програма,  представлена  кандидатом  Василем Кузаном, визначає наступні стратегічні завдання діяльності Українського інституту книги: створення електронного ресурсу, який  би гарантував авторське право та захищав його; співпраця із видавництвами за кордоном, які видають українську книгу;  створення  творчого об’єднання перекладачів з української мови на мови світу; створення  міжнародних програм, які б сприяли популяризації української книги; організація та проведення конкурсів на видання книг; сприяння перетворенню бібліотек  на сучасні інформаційні центри; співпраця з Асоціацією книговидавців та книго розповсюджувачів;  координація  роботи обласних управлінь культури щодо питань закупівлі книг для бібліотек  та видання книг за кошти місцевих бюджетів;  співпраця з мережами книгарень тощо.

 

 

Кандидат Анатолій Мураховський у своїй програмі діяльності  визначає стратегічну мету у кардинальному покращенні стану книговидання та книгоспоживання в українському  суспільстві, відновлення функцій книги як визначального чинника, який безпосередньо впливає на культурний, науковий та економічний потенціал держави. Серед перспективних  завдань його програми – забезпечення максимальних можливостей для всіх суб’єктів видавничої справи, відновлення програми науково-прикладних розробок та наукових досліджень, формування стратегічного плану розвитку книжкової індустрії, впровадження  нових інформаційних технологій видання книг,  створення цільових комплексних програм, спрямованих на популяризацію читання.

 

 

Ростислав Семків, який впродовж 10 місяців виконував обов’язки директора ДП «Український інститут книги», поінформував присутніх про здійсненні ним кроки під час перебування на посаді. Зокрема,  обговорено та затверджено статут, зареєстровано Український інститут книги як державну установу, затверджено структуру та здійсненні інші організаційні заходи. За словами Ростислава Семківа, наступними кроками  має стати  створення наглядової ради Інституту, формування штату, затвердити положення основних  на сьогоднішній день грантових  програм  «Української книги» та «Цифрової бібліотеки». Стратегічною метою для Українського інституту книги, на думку кандидата, є розробка багатовекторної стратегії, що дала б можливість реалізувати комплексні позитивні зміни у книговидавничій галузі бібліотечному секторі, освітніх ініціативах, що стосуються книжки. Супровідною метою є створення експертного середовища та каталізування вже наявних  ініціатив, зокрема, забезпечення їм належного висвітлення та ресурсної підтримки.

 

 

Тетяна Терен  відзначила під час свого виступу, що колектив  Інституту книги має бути командою досвідчених  та креативних менеджерів і кураторів. А сама інституція має стати своєрідним майданчиком для постійної комунікації всіх учасників ринку, проводити презентації, семінари, дискусійні клуби та зустрічі.   Інститут має взяти на себе  координацію та організацію участі  України в головних книжкових  форумах світу, а також ініціювати   створення  нових літературних медіа – сучасного літературного часопису, каталогів з українськими новинками тощо.  На думку Тетяни Терен,  Інститут   за допомогою промоції і медіа ресурсу має активно пропагувати українські бібліотеки не як книгозбірні, а як сучасні хаби. Важливим завданням інституції є знайти можливості для запровадження грантової програми на видання першої книжки молодих авторів, оголошення стипендії для письменників, відкриття резиденцій для  українських і закордонних літераторів і перекладачів.

 

 

На думку кандидата на посаду  директора ДП «Український інститут книги» Олега Хоми, створення цієї інституції  може стати ключовою ланкою  розвитку як вітчизняної  гуманітаристики, так і культури в цілому, нерозривно пов’язаної з читанням.

Під час презентації своєї програми діяльності Інституту  Олег Хома виокремив два головних аспекти, а саме: розвиток вітчизняних літературних напрямків (як художніх, так і non-fiction),  книжного ринку й культури читання, а також промоція української книги за кордоном.

 

 

Представляючи свою програму діяльності Інституту, кандидат Оксана Герасимова  наголосила на важливості  створення єдиної електронної дистриб’юторської мережі, яка б забезпечувала  створення умов для видання і розповсюдження вітчизняної  книговидавничої продукції, а також на здійсненні реформування державного замовлення на видавничу продукцію. Ще одним важливим завданням новоствореної інституції, на її думку, є стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури у світі. Що, в свою чергу, передбачає  створення ресурсу для надання зарубіжним видавцям і перекладачам інформації про українську літературу, проведення зустрічей з іноземними видавцями, створення прозорої  системи надання дослідницьких грантів, організація  виставок українських книжок за кордоном тощо.  Важливим напрямком роботи в рамках децентралізації, за словами Оксани Герасимової, є створення на місцях регіональних програм популяризації читання, які б враховували місцеву специфіку, а також програми зацікавлених громадських організацій, у тому числі  підготовка програм до культурної реінтеграції Донбасу.

 

 

Після обговорення презентованих  кандидатами програм розвитку закладу, конкурсною комісією з проведення конкурсного добору на посаду  директора державної установи «Український інститут книги» було прийнято рішення рекомендувати  на посаду директора Тетяну Терен.

«Я дуже рада, що взяла участь у цьому конкурсі і змогла побачити цей процес зовні», - розповідає про свої враження від проведеного конкурсу член комісії, Директор Чеського центру у Києві Луціє Ржегоржікова.

«Було цікаво послухати кандидатів, адже це дійсно дуже важлива частина процесу, яка безпосередньо впливала на наше рішення. Ми одноголосно погодили найкращого кандидата і щиро бажаємо йому успіхів. Ми всі будемо поруч, якщо знадобиться якась порада, щоб поділитися нашим досвідом».

 

Відеотрансляція 1 частина.

Відеотрансляція 2 частина.

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України