українська російська англійська

Міністерство культури України оголошує конкурс на здобуття премії імені М.В. Гоголя у 2018 році

19.10.2017 | 14:16

Для приведення нормативно-правових актів у відповідність з постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 841 «Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва» та з метою впорядкування відзначення заслуг громадян у сфері культури і мистецтва Мінкультури наказом «Про затвердження Положення про премію М.В. Гоголя» від 20.07.2017 № 679, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 14.08.2017 за № 996/30864, затвердило нове Положення про премію імені М.В. Гоголя.

Інформуємо, що це Положення визначає порядок присудження премії М.В. Гоголя (далі – Премія) за найкращі літературно-мистецькі твори, що наслідують традиції творчості М.В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.

 

Щороку 01 квітня до дня народження Миколи Васильовича Гоголя присуджується лише одна Премія на конкурсних засадах прозаїкам, драматургам та сценаристам, які є громадянами України у розмірі 20,0 тисяч гривень.

 

На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії.

 

На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка на здобуття Премії не висуваються.

 

Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі.

 

На здобуття Премії претендентом висувається лише один твір.

 

Премія не присуджується посмертно.

 

Висування творів на здобуття Премії проводиться з 01 листопада року, що передує року, в якому присуджується Премія, до 01 лютого року, в якому відбувається вручення Премії.

 

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Мінкультури творчими спілками та асоціаціями, літературно-мистецькими об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами та окремими авторами.

 

На здобуття Премії до Мінкультури подається клопотання щодо присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:

стисла характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);

творча характеристика претендента, що надається суб’єктом подання на здобуття Премії;

письмова згода претендента (претендентів) на висування його (їх) твору на здобуття Премії;

копії документа, що посвідчує особу претендента, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

У разі, якщо претендентом є колектив авторів, – копії документів, що посвідчують особи претендентів, та реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;

ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературно-мистецький твір та рецензії (за наявності).

До клопотання можуть бути додані інші документи, що  підтверджують професійні якості претендента.

Контактні дані: 044-279-37-40, dmp@mincult.gov.ua, Коврей Віктор Юлійович.

 

Положення про премію імені М.В. Гоголя можна переглянути за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0996-17

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України