українська російська англійська

Заява Міністерства культури України щодо пожежі в Києві по вул. Б. Хмельницького 12-14

20.01.2018 | 20:17

Мінкультури висловлює глибоку стурбованість пожежею в будівлі по вул. Б. Хмельницького, 12-14 у місті Києві. Дана будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення № 635-КВ (Наказ Міністерства культури і туризму України  від 15.09.2010 № 706/0/16-10)

Міністерство культури звертається до київського міського голови як керівника місцевого органу охорони культурної спадщини із закликом здійснити обстеження всіх пам’яток на території Києва та вжити належних заходів задля їх збереження. Зокрема застосувати визначені чинним законодавством заходи впливу до тих власників (користувачів), які допускають неналежне утримання пам’яток, що несе загрозу їх знищення. Сподіваюся, що вже завтра власники (користувачі) пам’ятки по вулиці Б. Хмельницького, 12-14 отримають свій припис, а київська влада звернеться з позовом до суду про викуп пам’ятки.

 

 

 

Довідково:

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини» власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.

 

Відповідно до частини четвертої вказаної статті у разі виникнення загрози  для  збереженості  пам'ятки  її власник  або  уповноважений  ним  орган,  особа,  яка набула права володіння,  користування  чи   управління,   зобов'язані   негайно повідомити  про  це  орган  охорони  культурної спадщини обласних, Київської  та   Севастопольської   міських,   районних   державних адміністрацій  та  орган  місцевого  самоврядування,  на території якого розташована пам'ятка.

 

Стаття 27. Забезпечення заходів щодо охорони пам'яток

 

     1. У разі,  коли  пам'ятці  загрожує  небезпека  пошкодження, руйнування  чи  знищення,  власник  або  уповноважений  ним орган, особа,  яка набула права володіння,  користування  чи  управління, зобов'язані  привести  цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання,  провести  роботи  з  її  консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

     2. Якщо власник  або  уповноважений  ним  орган,  особа,  яка набула права володіння,  користування чи управління, самостійно не здійснюють заходів,  передбачених у частині першій цієї статті, то відповідний  орган охорони культурної спадщини може зобов'язати їх здійснити ці заходи, видавши відповідне розпорядження.

     3. У разі,  коли власник або уповноважений ним орган,  особа, яка набула права володіння, користування чи управління, не в змозі виконати розпорядження органу  охорони  культурної  спадщини  щодо охорони  пам'ятки,  орган  охорони  культурної спадщини може вжити необхідних   заходів   самостійно   (повністю    або    частково), профінансувавши  їх  за рахунок спеціальних коштів на фінансування охорони культурної спадщини.

 

Стаття 30. Заборона діяльності, яка створює загрозу пам'яткам

     Органи охорони  культурної  спадщини  зобов'язані  заборонити будь-яку  діяльність  юридичних  або  фізичних  осіб,  що  створює загрозу  пам'ятці  або порушує законодавство,  державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

     Приписи органів охорони культурної спадщини  є  обов'язковими для виконання всіма юридичними та фізичними особами.

 

Стаття 21. Примусове відчуження або викуп пам'яток

     1. Якщо  в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки їй  загрожує  пошкодження  або знищення, відповідний орган охорони культурної    спадщини   робить   власнику   пам'ятки   відповідне попередження.

     2. Якщо власник пам'ятки не вживе заходів щодо її збереження, зокрема  у  зв'язку  з неможливістю створення необхідних для цього умов,  суд  за  позовом  відповідного  органу  охорони  культурної спадщини може постановити рішення про її викуп.

     3. У  разі  невідкладної  необхідності  забезпечення умов для збереження пам'ятки позов про її викуп може бути  пред'явлено  без попередження.

     4. Викуплена пам'ятка переходить у власність держави.

     Викупна ціна пам'ятки визначається за згодою сторін, а в разі спору - судом.

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України