українська російська англійська

Оголошення про проведення конкурсного добору керівника державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка"

05.02.2018 | 18:00

05.02.2018

Міністерство культури України відповідно до Закону України

«Про культуру» оголошує конкурс на посаду генерального директора- художнього керівника державного підприємства

«Національний академічний театр

опери та балету України імені Т. Г. Шевченка»

 (далі – Театр)

 (вул. Володимирська, 50, м. Київ, 01030)

                                                                        

1. Строк приймання документів на участь у конкурсі

         Документи на участь у конкурсі приймаються з 05.02.2018 року по 06.03.2018 року включно.

 

2. Початок формування конкурсної комісії

 

Міністерство культури України (далі – орган управління) розпочинає формування конкурсної комісії з 05.02.2018 року.

 

3. Умови проведення конкурсу

 

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку Театру на один і п’ять років.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;

- мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або  не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькими особами або членом сім’ї керівників органу управління.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси (pyndykivska.u@gmail.com):

вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відповідальна особа – Пиндиківська Юлія Ігорівна, контактний телефон: (044) 234-39-93, електронна адреса: pyndykivska.u@gmail.com з позначкою «документи на конкурс «Театр опери та балету»».

Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

Публічні презентації проектів програм розвитку Театру на один і п’ять років кандидати презентують під час другого засідання конкурсної комісії.

Проект програми розвитку закладу культури на один рік має містити:*

- загальні положення;

- аналіз поточного стану діяльності закладу культури з визначенням нагальних проблем, на розв’язання яких направлена програма;   

- мета та першочергові завдання програми;

- детальний план розвитку закладу культури на один рік, в т.ч. пропозиції щодо виконання закладом культури результативних показників фінансово-господарської діяльності та їх поліпшення у порівнянні з попереднім роком;

- фінансове забезпечення програми;

- очікувані результати виконання програми.

 

Проект програми розвитку закладу культури на п’ять років має містити:*

- загальні положення;

- аналіз поточного стану діяльності закладу культури, визначення проблем, на розв’язання яких направлена програма;

- визначення мети та завдань програми;

- фінансове забезпечення програми, в т.ч. пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу культури та щодо очікуваної динаміки поліпшення результативних показників фінансово-господарської діяльності закладу культури тощо;

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, з аналізом можливих ризиків, з визначенням обсягів та джерел фінансування; строки та етапи  виконання програми;

- перспективи розвитку закладу культури, підвищення його конкурентоспроможності;

- очікувані результати виконання програми.

 

Також проект програми розвитку закладу культури на п’ять років може містити:

- план реформування закладу культури;

- шляхи інтеграції закладу культури в світовий культурний простір;

- додатки

 

*На розсуд кандидата розділи програм розвитку закладу культури можуть змінюватися або доповнюватися.

 

4. Строки проведення конкурсу

         Конкурсний добір починається 05.02.2018 року та закінчується не пізніше 05.04.2018 року.

 

5. Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі

 

Кваліфікаційні вимоги:

 

- вища освіта;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- вільне володіння державною мовою;

-  досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;

- здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім  і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу Театру, фінансову звітність за попередній бюджетний період Театру, додається.

 

Документи:

Умови праці, фінансовий звіт та матеріально-технічна база
версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України