українська російська англійська

Відбулося відкрите засідання Наглядової ради Українського культурного фонду з конкурсного відбору на посаду Виконавчого директора Фонду

07.02.2018 | 12:31

Сьогодні, 7 лютого відбулося відкрите засідання Наглядової ради Українського культурного фонду з конкурсного відбору на посаду Виконавчого директора Фонду.

 

 

Під час проведення співбесіди з претендентами  на посаду  Виконавчого директора  Фонду, кандидат Лілія Гомольська у своїй презентації  програми розвитку Українського культурного фонду визначила основними пріоритетами своєї діяльності в реалізації близько десяти масштабних брендових  культурологічних та мистецьких проектів, спрямованих на популяризацію досягнень української культури у світі.

 

«Культурна політика в цілому як бренд держави, так і окремі культурні проекти - є інструментом формування іміджу України у світовому культурному просторі, механізмом дипломатичного діалогу зі світом та інтеграції у світовий культурний простір», - сказала Лілія Гомольська.

На її переконання, важливим завданням Фонду є збереження та охорона культурної спадщини країни, розвиток фестивального руху країни, реалізація спільних міжнародних мистецьких проектів та підтримка вітчизняного кінематографу.

 

 

Кандидат Ярослав Александров-Чікілевський серед перших необхідних кроків Виконавчого директора Фонду розглядає  створення нової організаційної структури: від набору кваліфікованих кадрів економічно-фінансового та юридичного профілю, вирішення організаційних питань діяльності установи, облаштування головного офісу Фонду та його територіальних відділень, створення експертних рад тощо.

 

 

За словами Ярослава Александрова-Чікілевського, основним вектором діяльності Фонду має стати промоція справжнього новаторського мистецтва, які за умови ефективної підтримки можуть гідно презентувати Україну у світовому культурному просторі.

 

На думку ще одного кандидата Тетяни Білецької, основними принципами роботи Виконавчого директора Фонду має бути – прозорість та вмотивованість прийняття рішень, гнучкість у вирішенні  проблем в умовах швидких змін, інноваційний стиль, політичний нейтралітет та  професійність.

 

 

Основним напрямком роботи Українського культурного фонду   за її словами має бути  налагодження тісної міжвідомчої і міжсекторальної співпраці у галузі, ефективна та продуктивна фінансова підтримка, сприяння перетворенню культури та креативності на чинники сталого розвитку українського суспільства.

«Важливим засобом для досягнення мети трансформації України є, на мою думку, забезпечення ефективної, прозорої та диверсифікованої фінансової підтримки професіоналів та державних і приватних інституцій і проектів культурних та креативних секторів. Культура та креативність повинні стати потужними факторами сталого розвитку українського суспільства і суттєво впливати на економічний, соціальний та екологічний вектори розвитку. Саме Український культурний фонд має шанс – і повинен - зробити значний внесок в  розбудову України - країни креативної економіки та інновацій та активно сприяти інтеграції культури України до європейського та міжнародного простору», - говорить Тетяна Білецька.

 

Кандидат Іштван  Геді вбачає діяльність Виконавчого директора Фонду у налагодженні  творчої, незаангажованої діяльності установи, урегулюванні існуючої нормативно-правової бази в галузі до вимог сучасних умов та наповненні  новим модерновим змістом  культурно-мистецькі проекти.

 

 

Найважливішими завданнями Фонду, на думку кандидата Володимира  Голосняка, є проведення політики паритетного розвитку культури та мистецтв в усіх регіонах країни та використання усіх можливостей для культурної інтеграції в європейську спільноту, через активізацію співпраці з міжнародними культурними інституціями.

 

 

На переконання претендента Марини Громової, Український культурний фонд має стати потужним мотиватором  для розвитку культурного потенціалу країни та відкрити нову українську культуру світові. Серед інших важливих завдань, які постають перед Фондом, за її словами, важливим є збереження та промоція культурної спадщини, а основними принципами в роботі Виконавчого директора мають бути чесність, відкритість та прозорість у використанні, як бюджетних так і позабюджетних коштів.

 

 

Першочерговим завданням Виконавчого директора Фонду, на думку кандидата Катерини Єгорової,  є створення правильної структури установи із залученням професійної спільноти, у тому числі не лише із знаних митців, але й  творчої молоді. Серед основних функцій Фонду, за її словами, є виконання  допоміжної функції презентації культурних здобутків у світі, підтримка молодих митців у реалізації їх творчих проектів на міжнародному рівні, а також сприяння митцям при вирішенні господарських та юридичних питань.

 

 

Кандидат Наталія Кислюк розглядаю діяльність Українського культурного фонду не лише як інституції, що розподіляє гранти та стипендії митцям, а й як активний мистецький осередок, спрямований на формування якісної культурної політики, заохочення та підтримку талановитої молоді, розвиток мистецької науки та створення позитивного й конкурентоспроможного іміджу нашої країни як держави з численними культурними досягненнями.

«Потрібно зрушити глибинний застій діяльності в галузі культури, подолати значний розлад у взаємофункціонуванні державних та приватних культурних установ, робити культуру помітною, розставляти правильні пріоритети», - говорить  Наталія Кислюк.

 

 

«Для  авторитетної діяльності Фонду потрібно залучати до роботи відомі персоналії, фахових експертів. Зміцнити довіру до державних та культурних установ реальними діями». 

На думку Дмитра Колеснікова, сьогоднішня ситуація в світі, де відбуваються постійні зміни усталених правил організації робіт, існує потреба в пошуку нових форм її налагодження.

 

 

«Потрібно створити нову потужну арт платформу,  провести диджиталізацію та монетизацію інтеграції у світовий маркетинг, перевести культуру на цифрові носії», - розповідає Дмитро Колесніков.

 

Кандидат Ольга Кононенко, розглядає покликання Фонду у створенні певної платформи для переходу від пострадянської системи управління в сфері культури до системи ринкових відносин, де інвестування в культурні і креативні індустрії - це, по-перше, отримання прибутку і створення робочих місць з економічної точки зору і, по-друге, стимулювання стійкого, інклюзивного розвитку суспільства. На її думку, виконавчий директор Фонду  виступає  менеджером якісних, масштабних культурних проектів.

 

 

«Український культурний фонд має чітко заявити про себе, адже це є бренд  реформації у сфері культури в Україні, це комунікативна платформа, яка об’єднує владу, культурні  структури та світову спільноту», - розповіла Ольга Кононенко.

 

На думку претендента Наталі Соляник, серед пріоритетних завдань діяльності Фонду -   патріотичне спрямування української культури на міжнародному рівні, а саме: підтримка вітчизняної культури; просування інтересів на міжнародних фестивалях, конкурсах та інших заходах; підтримка та організація міжнародних проектів; стимулювання та захист творчої діяльності діячів культури та мистецтва, молодих новаторських колективів; підвищення соціального престижу та лідируючих позицій циркового мистецтва; підтримка у досягненні художньо-естетичного рівня культурного середовища; сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі створення та розповсюдженні українського мистецького продукту; підтримка економічної ефективності в українській кіноіндустрії, цирковій та театральній галузі.

 

 

«Створення Українського культурного фонду є важливою подією для української культурної спільноти. Згідно Закону, на нього буде покладено важливі функції підтримки якісних українських культурних проектів, промоція українського культурного продукту в Україні та за її межами, тому вважаю важливим розробку якісної стратегії діяльності фонду на перший та майбутні роки його діяльності», - розповіла кандидат Юлія Федів.

 

 

За її словами,  першочергово необхідно визначити структуру Фонду, сформувати високопрофесійну команду, розробивши прозорі та конкурентоздатні критерії оцінювання проектних заявок, налагодити постійно діючий якісний канал комунікації з основними стейкхолдерами культурної сфери України.

Серед основних цілей -  сприяння розвитку  та модернізації сектору культури,  підтримка культурного потенціалу країни та розвиток культурного креативного простору, створення грантових програм, залучення досвіду кращих європейських практик та створення фахових експертних рад.

Наталія Шевчук вбачає серед основних завдань діяльності  Фонду – забезпечення необхідних умов для розвитку інтелектуального та культурного ресурсів країни, у тому числі забезпечення економічної ефективності  культурного розвитку. А також реалізація цілісної державної культурної політики в основі якої закладені  потреби громадян. Серед іншого, це створення  позитивного іміджу країни, надання організаційних, правових та фінансових консультацій, підтримка творчої інтелігенції, запровадження інноваційних принципів сучасного управління, створення реєстру організації проектів  та моніторингових груп їх реалізації.

 

 

Участь в засідання взяли Голова Фонду – Марина Порошенко  та члени Наглядової ради Українського культурного фонду -  Олександр Богуцький, Алла Гордієнко, Владислав Корнієнко, Олексій Кужельний, Юлія Литвинець, Ада Роговцева,  Сергій Сьомкін

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України