українська російська англійська

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 14 ГРУДНЯ 2017 РОКУ

08.02.2018 | 09:40

(ПРОТОКОЛ № 5)

14 грудня 2017 року, 10.00-13.00

м. Київ, вул. Івана Франка, 19, к.222

 

Присутні:  24 члени Громадської ради;  Светюха О.С. - головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Міністерства культури України; Арнаут Ф.І. – кандидат на затвердження до складу Громадської ради; Диннікова І.О. – відповідальний секретар Громадської ради, помічник Міністра культури України.

 

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який відкрив засідання Громадської ради при Міністерстві культури України, оголосив про легітимність зібрання, запитав у присутніх про наміри щодо проведення відео або аудіо запису засідання ГР та запропонував проголосувати за проект порядку денного, розданого присутнім під час реєстрації.

СЛУХАЛИ:

Кожевнікова В.С., який зауважив, що діяльність ГР як інституту громадянського суспільства має бути відкритою для всіх та повідомив про правила обов’язкового запису засідань ГР при  інших державних структурах, де він також є членом.

СЛУХАЛИ:

Кожушко Б.В., заявив про повну відкритість діяльності ГР при МКУ, доступність всім бажаючим особам бути присутніми на її засіданнях, але за попереднім увідомленням відповідального секретаря про такі наміри. Такі заходи викликані вимогами до без пекового режиму діяльності Міністерства культури як центрального органу виконавчої влади. Члени Президії ГР виступили проти прихованих та вибіркових відео-аудіо зйомок, які мали місце на попередньому засіданні ГР. Саме це й стало причиною, яка спонукала Президію ГР прийняти рішення щодо впорядкування питання відео-аудіо запису засідання ГР перед початком кожного засідання ГР. Виступаючий запропонував затвердити проект порядку денного.

Порядок денний:

 

1.      Щодо Закону України № 1975-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» (доповідач – Кожушко Б.В.).

2.      Доповідь про результати проведення VІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» (м.Переяслав-Хмельницький, жовтень 2017 р.) (доповідач – Нагайко Т.Ю.)

3.      Про зміни у складі Громадської ради (доповідач – Садаєв С.А.).

4.      Щодо можливості внесення змін до Положення про Громадську раду при Міністерстві культури України (доповідач – Кожевніков В.С.).

5.      Різне

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо затвердження порядку денного:

"за" –  одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний п’ятих зборів Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

По першому питанню.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який нагадав присутнім про те, що у квітні  2017 року всім членам Громадської ради на їх електронні адреси було направлено повідомлення  про Закон України № 1975-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» та матеріали надані Светюхою О.С., головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Міністерства культури України щодо суб’єктів електронного декларування. З метою більш детального роз’яснення Кожушко Б.В. надав слово запрошеному на засідання спеціалісту від Міністерства культури Олександру Светюсі.

СЛУХАЛИ:

Светюху О.С., роз’яснив присутнім зміст Закону України «№ 1975-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» та погодився, за потреби, надати консультації з оформлення електронних декларацій членами Громадської ради.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., Кожевнікова В.С., Мекахаль Н.Ю., Садаєва С.А., Хачатрян Л.Е.,   Сліпенко Д.Л., Валєєва Е.Х., Юрченко-Микиту О.В., Нагайко Т.Ю., Светюху О.С., Арнаут Ф.І., Нужу Г.В., Василенко В.С., які взяли участь у обговоренні питання ризиків пов’язаних з невиконанням даного закону та можливості у законний спосіб уникнути поширення  Закону України «№ 1975-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» на членів Громадської ради при Міністерстві культури України. Кожушко Б. поінформував присутніх, що 09.12.2017 року від Громадської ради на ім’я п. Корчак Н. М., голови Національного агентства з питань запобігання корупції, було направлено офіційного листа щодо необхідності наступного роз’яснення: чи повинні члени Громадської ради при МКУ, які ніколи не займалися боротьбою з корупцією та не приймали участь в кадровій політиці Міністерства культури, заповнювати е-декларації? Вирішили дочекатися офіційної відповіді від Голови НАЗК, а тоді порадитись як діяти далі.

По другому питанню.

СЛУХАЛИ:

Нагайка Т.Ю., який доповів про результати проведення VІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання»,  подякував членам Громадської ради, які безпосередньо взяли участь у заході та запросив усіх присутніх приєднатись до проведення VII Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» у жовтні наступного року. 

По третьому питанню.

СЛУХАЛИ:

Садаєва С.А., який повідомив членів Громадської ради про появу двох вакансій в Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття у зв’язку з: 1) рішенням  Анатолія Фєтєску про вихід зі складу Громадської ради при Міністерстві культури України та 2) смертю Аркадія Монастирського. Після вшанування хвилиною мовчання пам’яті Аркадія Монастирського, Салман Садаєв запропонував у відповідності до Положення про ГР затвердити кандидатури Селеха Дагера (Міжнародний конгрес із захисту прав та свобод громадян «ЩИТ», м.Одеса) і Федори Арнаут (Всеукраїнська громадська організація «Союз гагаузів України») щодо їх включення до складу Громадської ради, які згідно з додатком до Протоколу установчих зборів Громадської ради при Міністерстві культури України є наступними кандидатами, що набрали найбільшу кількість голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

за виключення Фетеску А.С. та Монастирського А.І. зі складу Громадської ради на підставі п.13 підпунктів 5 та 8 Положення про ГР та  обрання новими членами ГР Дагера С.М. та Арнаут Ф.І.

"за" – 23, "проти" – 0, "утримались" – 1, "не голосували"– 0.

ВИРІШИЛИ:

Припинити членство в Громадській раді при МКУ Фетеску А.С. та Монастирського А.І. на підставі пп.5 та 8 п.13 Положення про ГР при МКУ та  обрати новими членами Громадської ради при Міністерстві культури України Дагера С.М. та Арнаут Ф.І.

По четвертому питанню.

СЛУХАЛИ:

Кожевнікова В.С., який запропонував розглянути запропоновані ним зміни до Положення про Громадську раду при Міністерстві культури України.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який запропонував розглядати та ставити на голосування зміни  окремо до кожного  пункту та підпункту Положення про Громадську раду.

СЛУХАЛИ:

Кожевнікова В.С., який запропонував розглянути зміни до п. 4 підпункту 4 Положення  про Громадську раду при Міністерстві культури України, а саме – вилучити слово «антикорупційну». Виступаючий мотивував необхідність такої зміни тим, що це дасть можливість уникнути заповнення е-декларацій членами ГР при МКУ.

СЛУХАЛИ:

Кожушко Б.В., Кожевніков В.С., Котлякова Л.К., Стебельська О.С., Жмурко О.П.,  Нужа Г.В., Келіогло В.Г., Валєєв Е.Х., Арнаут Ф.І., Мекахаль Н.Ю., взяли участь у обговоренні даного пункту та доцільності змін до нього.

Кожушко Б.В.,зокрема, роз’яснив присутнім, що е-декларації у 2018 році заповнюються за часовий період з 23 березня по 31 грудня 2017 року. Тобто, в цей пропонована до вилучення норма була чинною, а наміри її вилучити заднім числом  - неможливі в принципі. Інша справа, що за весь час існування Громадської ради при МКУ жодного разу не було застосовано цю норму і від 2012 року і до сьогодні у всіх трьох складах не було проведено жодної «громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Мінкультури». Саме про це йшлося в згаданому вище листі-зверненні від ГР до голови НАЗК.

ГОЛОСУВАЛИ:

за пропозицію Кожевнікова В.С. щодо виключення з п.4 підпункту 4 Положення про Громадську раду при КМУ слово «антикорупційну».

"за" – 13, "проти" – 4, "утримались" – 3, "не голосували"– 4.

ВИРІШИЛИ:

Виключити з п.4 підпункту 4 Положення про Громадську раду при КМУ слово «антикорупційну» та викласти його у такій редакції:

 «4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Мінкультури та громадську експертизу нормативно-правових актів, які розробляє Мінкультури;»

СЛУХАЛИ:

Кожевнікова В.С., який запропонував розглянути зміни до п. 5 підпункту внести такі зміни:

п. 5. підпункт 1 - додати –«експертні робочі групи», вилучити – «президію»;

додати «6) отримувати від Мінкультури проекти нормативно-правових актів та будь-яку іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

7) брати участь у розробці програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, щодо питань формування та реалізації державної  політики  Мінкультури;

8) надсилати інформаційні запити до Мінкультури;

9) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

10) брати участь у будь-яких заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Мінкультури та його  структурними підрозділами;

11) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства, звернення громадян та інші питання, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, надавати на них усні та письмові відповіді;

12)ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію державної  політики у сферах віднесених до компетенції  Мінкультури;

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковим для розгляду Мінкультури.  Мінкультури опрацьовує рішення чи звернення Громадської ради і не пізніше, ніж у десятиденний строк, інформує Громадську раду за результатами розгляду. Прийняте рішення  Мінкультури має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.»

СЛУХАЛИ:

Ступак С.К., висловився за підтримку окремих підпунктів, якими  пропонується  доповнити п. 5, зокрема підпункти 6 та 10.

Кожушко Б.В., повідомив про те, що доповнення, які пропонуються внести до п.5. сьогодні вже реалізуються в повній мірі та недоречно скасовувати щойно прийняті до Положення зміни, затверджені нещодавнім наказом Міністерства.

ГОЛОСУВАЛИ:

за пропозицію Кожевнікова В.С. щодо внесення запропонованих ним змін до  п.5 Положення про Громадську раду при КМУ

"за" – 7, "проти" – 5, "утримались" – 0, "не голосували"– 12.

ВИРІШИЛИ:

Рішення не прийнято, оскільки згідно до п.21 Положення про ГР при МКУ «Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні».

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. – розповіла присутнім про специфіку складання та затвердження регламентуючих документів та запропонувала приймати рішення щодо змін у Положенні,  про Громадську раду при КМУ попередньо проконсультувавшись з професійними юристами, щоб документ відповідав юридичним нормам та був погоджений за результатами розгляду юридичної служби Міністерства, зважаючи на те, що затвердження змін до Положення та склад Громадської ради в обов’язковому порядку затверджується Наказом Міністерства культури.

СЛУХАЛИ:

Кожевнікова В.С., який проголосив про те, що вважає рішення по змінах у Положення п. 5 прийнятим.

СЛУХАЛИ:

Кожушко Б.В., який проголосив, що вважає рішення по змінах у Положення п. 5 не прийнятим, оскільки за нього проголосувало лише 7 членів ради, а присутні на засіданні 24 члени; згідно до п.21 Положення, щоб рішення було прийняте за нього мали б проголосувати більшість присутніх, тобто мінімум 13 членів.

СЛУХАЛИ:

Садаєва С.А. – який наголосив про те, що рішення не може вважатись прийнятим, через те, що: по-перше «за» проголосували лише 7 членів ГР із 24 присутніх, по-друге, під час голосування не було враховане прохання Мекахаль Наталії, яка просила ще раз прочитати запропоновані зміни до п.5, саме за які проводиться голосування та запропонував зачитати ще раз зміни по даному пункту та провести повторне голосування.

СЛУХАЛИ:

Кожушко Б.В., який запропонував, рухатися далі та як і раніше розглядати й голосувати за окремі підпункти змін до Положення.

СЛУХАЛИ:

Кожевнікова В.С., який озвучив доповнення до  п. 5 підпункту 1: - додати –«експертні робочі групи», вилучити – «президію)

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., запропонував наступне: зважаючи на те, що матеріали  з пропозицією щодо внесення масштабних змін до Положення про ГР при МКУ були розіслані 12 грудня, тобто лише за два дні до засідання, що недостатньо для їх повноцінного опрацювання членами Громадської ради та зважаючи на викликану цим фактором емоційно напружену атмосферу, у  якій відбувається обговорення цього питання, запропонував зняти питання № 4 Порядку денного з розгляду та направити, запропоновані Кожевніковим В.С., зміни до Положення про ГР при Міністерстві культури України  на попередній розгляд до всіх чотирьох Комісій ГР та до юридичної робочої (експертної) групи при ГР. Після отримання юридичних висновків та результатів розгляду в чотирьох Комісіях розглянути їх повторно на  наступному засіданні ГР.

ГОЛОСУВАЛИ:

за пропозицію Кожушка Б.В зняти питання № 4 Порядку денного з голосування та направити запропоновані В. Кожевніковим зміни до Положення про ГР при Міністерстві культури України  на розгляд всіх Комісій ГР, юридичної робочої (експертної) групи при ГР і розглянути їх повторно на  наступному засіданні ГР.

"за" – 15, "проти" – 0, "утримались" – 1, "не голосували"– 8.

ВИРІШИЛИ:

зняти питання № 4 Порядку денного з голосування та направити запропоновані В. Кожевніковим зміни до Положення про ГР при Міністерстві культури України  на розгляд всіх Комісій ГР, юридичної робочої (експертної) групи при ГР і розглянути їх повторно на  наступному засіданні ГР.

По п’ятому питанню.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., запропонував надати слово члену Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти Ганні Нужі щодо Закону України від 28.01.2016 № 955-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи в сфері культури і конкурсної процедури призначення керівників державних і комунальних закладів культури»

СЛУХАЛИ:

Нужу Г.В., запропонувала звернутися від Громадської ради до Міністра культури з проханням ініціювати зміни до Закону України від 28.01.2016 № 955-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи в сфері культури і конкурсної процедури призначення керівників державних і комунальних закладів культури»,  зачитала пункти, до яких необхідно внести зміни, навела вагомі аргументи, які доводять необхідність даних суттєвих змін та зачитала присутнім проект листа-звернення до Міністра культури.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., Хоменко О.В., Юрченко-Микиту О.В., Ступак С.К., Василенко В.С., що взяли участь в обговоренні даного питання і висловили ряд суттєвих зауважень до запропонованого доповідачем документу.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який запропонував підтримати пропозицію доповідача щодо необхідності внесення змін до Закону № 955-VIII, з одночасним дорученням Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти, до кінця 2017 року доопрацювати текст звернення і надіслати його до робочої групи при Комітеті Верховної ради України з питань культури і духовності. При цьому Комісії  слід належно оформити матеріали, в яких містяться запропоновані зміни,  з обов’язковим урахуванням суттєвих зауважень, висловлених виступаючими під час обговорення. Крім того, виступаючий запропонував звернутися до  Міністра культури України з проханням включити Ганну Нужу до створеної при Комітеті Верховної ради України з питань культури і духовності робочої групи з напрацювання та внесення змін до згаданого закону.

ГОЛОСУВАЛИ:

за звернення від Громадської ради до голови Комітету Верховної ради України з питань культури і духовності з  пропозиціями внесення змін до Закону України від 28.01.2016 № 955-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи в сфері культури і конкурсної процедури призначення керівників державних і комунальних закладів культури», та до Міністра культури України проханням включити Ганну Нужу до створеної при Комітеті Верховної ради України з питань культури і духовності робочої групи для напрацювання та внесення змін до згаданого закону.

"за" –  одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Звернутися від Громадської ради до голови Комітету Верховної ради України з питань культури і духовності з  пропозиціями внесення змін до Закону України від 28.01.2016 № 955-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи в сфері культури і конкурсної процедури призначення керівників державних і комунальних закладів культури», та проханням включити Ганну Нужу до створеної при Комітеті робочої групи для напрацювання та внесення змін до згаданого закону.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який зачитав інформацію Мінкультури щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі державного підприємства «Національний цирк України» та звернувся до членів Громадської ради з пропозицією підтримати позицію Міністерства культури  щодо незаконності дій Київської міської ради  і закликати Київського міського голову В.Кличка діяти виключно у правовому полі.

СЛУХАЛИ:

Хачатрян Л.Е., додала коментар  до даного питання та розповіла присутнім що проблема з Національним цирком триває вже більше 2-х років, та  свідчить про те що останнім часом відбувається все більше рейдерських атак на комунальні підприємства. Виступаюча закликала членів Громадської ради не тільки підтримати ініціативу цього звернення, але і тримати ситуацію на постійному контролі аби не допустити втрати даного об’єкту.

ГОЛОСУВАЛИ:

за пропозицією Кожушка Б.В.  підтримати позицію Міністерства культури  щодо незаконності дій Київської міської ради при передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі державного підприємства «Національний цирк України» і підготувати відповідне звернення до  голови КМДА з вимогою діяти виключно у законний спосіб.

"за" –  одноголосно

ВИРІШИЛИ:

підготувати звернення  від Громадської ради до  голови КМДА з вимогою діяти виключно у правовому полі та скасувати незаконне рішення Київради про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі державного підприємства «Національний цирк України»

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., повідомив присутнім про письмове звернення до Громадської ради від ГО «Магдебурзьке право» щодо збереження від забудови Регіонального ландшафтно-історичного парку «Знесіння» у м. Львові та передав слово Олені Юрченко-Микиті голові Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей для роз’яснення  даної ситуації.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В., яка розповіла присутнім про зустріч з представниками ГО «Магдебурзьке право» та проведену роботу в Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей і висновки експертів при Комісії з даного питання. Закликала членів Громадської ради підтримати колег у м. Львові та підготувати звернення від Громадської ради  до мера м.Львова з проханням звернути увагу на те, що цей ландшафтний парк розташований на землях, які належать місту Львову, тому мерія в його особі повинна взяти цей парк під свою опіку. Копію листа запропонувала направити до Міністерства регіонального розвитку України.

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., Хачатрян Л.Е., Хоменко О.В., які взяли участь в обговоренні даного питання

ГОЛОСУВАЛИ:

за пропозицію голови Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей О.Юрченко-Микити підготувати та направити  від Громадської ради звернення до мера  м. Львів Садового А.І. та копію до Міністерства регіонального розвитку України щодо збереження від забудови Регіонального ландшафтно-історичного парку «Знесіння».

"за" –  одноголосно

ВИРІШИЛИ:

підготувати та направити  від Громадської ради звернення до мера  м. Львів Садового А.І. та копію до Міністерства регіонального розвитку України щодо збереження від забудови Регіонального ландшафтно-історичного парку «Знесіння».

СЛУХАЛИ:

Оганесян О.М. висловила подяку  за організацію та проведення VІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання»  та запросила всіх присутніх взяти участь у I-ому Всеукраїнському освітньо-культурологічному форумі «Моя Батьківщина – очима дітей етносів України», засновниками якого є ГО «Вірменське товариство культурних зв’язків АОКС-Україна», PARAJANOV-ART, що відбудеться у грудні цього року за сприяння Міністерства культури України та підтримки Громадської ради при МКУ.

 

СЛУХАЛИ:

Кожушка Б.В., який подякував усім членам Громадської ради за активну роботу і оголосив про закриття засідання.

 

 

 

Голова Громадської ради                                                                   Кожушко Б.В.

 

Відповідальний секретар                                                                   Диннікова І.О.

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України