українська російська англійська

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК

19.03.2018 | 11:04

Громадська рада при Міністерстві культури України була сформована 7 липня 2016 року та діє на підставі Постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

У 2017 році відбулося три засідання Громадської ради при Міністерстві культури України (далі ГР) та три засідання Президії ГР. Протоколи засідань загальних зборів ГР та засідань Президії ГР розміщені на офіційному сайті Міністерства культури України.

За участі керівництва Міністерства культури впродовж 2017 року було проведено наступні заходи:

16.02.2017 – засідання Президії Громадської ради при Міністерстві культури України відбулося в присутності Першого заступника Міністра С.В. Фоменко;

20.03.2017 –  на засіданні Президії Громадської ради при Міністерстві культури України був присутній заступник Міністра Ю.А. Рибачук;

10.07.2017 –  Міністр культури Є.М. Нищук та заступник Міністра Т.В. Мазур відвідали та виступили на засіданні Громадської ради при Міністерстві культури України.

У 2017 році за ініціативою Міністерства культури, члени Громадської ради взяли участь у зустрічі з метою обговорення Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, який в цілому підтримали та внесли свої пропозиції з таких питань: зміцнення позицій державної мови в культурно-інформаційному просторі; модернізація системи стимулів для культурно-мистецької діяльності; модернізація змісту та умов надання мистецької освіти; створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей.

Створено Постійну робочу групу з питань нормотворчості Громадської ради при Міністерстві культури України, для роботи у напрямку підготовки проектів нормативно-правових актів, з метою внесення змін та удосконалення чинного законодавства.

Серед проектів нормативно-правових актів на засіданнях Комісій, Президії ГР та загальних зборах ГР було розглянуто та висловлено пропозиції до Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, затверджений Постановою  КМУ від 12 серпня 1992 № 466, до Закону України «Про музеї та музейну справу», до розділу «Забезпечення прав корінних народів і національних меншин» Стратегії у сфері прав людини, проекту Закону України  № 3492-д) «Про освіту»,  ст. 7  Закону «Про освіту», щодо Закону України № 2145-ХІІІ «Про освіту» «Про середню освіту», до Закону України від 28.01.2016 № 955-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи в сфері культури і конкурсної процедури призначення керівників державних і комунальних закладів культури».

 У 2017 році 7 членів Громадської ради за активну і фахову діяльність були відзначені нагородами від Міністерства культури, а саме:

Жилкін Я.О., Нагайко Т.Ю. (Комісія з питань культурної спадщини та культурних цінностей) нагороджені Почесним грамотами Міністерства культури України за вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю та активну участь у сфері збереження національних пам’яток культурної спадщини;

Безкровний Г.М., Василенко В.С., Сліпенко Д.Л., Котлякова Л.К. (Комісія з питань свободи совісті) нагороджені Почесними грамотами Міністерства культури України за вагомий особистий внесок у розвиток української культури, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 500-річчя Реформації;

Оганесян О.М. (Комісія з питань свободи совісті) нагороджена Почесною грамотою від Міністерства культури України за активну громадську діяльність, багаторічну сумлінну працюю, високий професіоналізм та з нагоди 10-річчя Всеукраїнського освітньо-культурологічного форуму «Моя Батьківщина – очима дітей етносів».

Наказом Міністерства культури України  № 784 від 18.08.2017 було внесено зміни у складі ГР, а наказом  Міністерства культури України № 1003 від 06.10.2017  було затверджено зміни до Положення про Громадську раду при Міністерстві культури України.

Основна діяльність ГР відбувалася в чотирьох постійних Комісіях ГР та утворених при них Робочих групах за необхідними напрямками. Нижче за текстом викладено роботу, яку виконали члени Комісій під час планових заходів.

 

Звіт Комісії з питань свободи совісті

Маючи на меті участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері культури, у тому числі релігії, впровадження в життя принципів духовності, захисту моралі, Комісія з питань свободи совісті (далі – Комісія) протягом 2017 року здійснила такі заходи:

         долучилась до організації та проведення в Колонній залі КМДА форуму «Моральне суспільство – шлях до успішного розвитку країни» за участю численних представників інститутів громадянського суспільства, які здійснюють діяльність у сфері культури (28 лютого 2017 року);

         представник від Комісії виступила з доповіддю на конференції «Роль культури Реформації у розвитку демократичного суспільства», яка проходила за ініціативи Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти. (6 березня 2017 року);

         долучилась разом з ГР при КМДА до проведення аукціону живопису на підтримку сиріт і вдів учасників АТО (6 квітня 2017 року);

         долучилась до проведення в Національному історико-культурному заповіднику «Софія Київська» виставки живопису з нагоди Міжнародного дня пам’яток і визначних місць (19 квітня 2017 року);

         долучилась до проведення номінації «Пісня року в українському християнстві», присвяченій 500-річчю Реформації (квітень 2017 року);

         взяла участь у черговому засіданні постійно діючого круглого столу «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин». У ході бесіди керівники і представники найчисельніших християнських церков і релігійних організацій, представники органів державної влади, громадськості, експертного товариства обговорювали питання ролі і можливості Церкви в подоланні внутрішніх і зовнішніх викликів і загроз для нашої держави (24 травня 2017 року);

         прийняла участь у робочій нараді при Департаменті у справах релігій та національностей Мінкультури України щодо питань приведення статутів релігійних організацій у відповідність до вимог Податкового кодексу України (25 липня 2017 року);

         долучилась до проведення Всеукраїнського фестивалю авторської патріотичної пісні «Чумацький шлях. Пам’яті Олександра Авагяна (25 липня 2017 року);

         прийняла участь в організації та проведенні виставки «In memoriam» у «Особняку Уварових» (серпень 2017 року);

         прийняла участь в організації та проведенні культурно-просвітницького заходу «Моральна реформація» з нагоди 500-річчя Реформації (17 вересня 2017 року);

         долучилась до проведення Всеукраїнського освітньо-культурологічного форуму «Моя Батьківщина – очима дітей етносів України» (23 грудня 2017 року);

         ініціювала та взяла участь у зустрічі з представниками Департаменту у справах релігій та національностей щодо питань відповідності нормам Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», строків реєстрації статутів релігійних організацій, переліку документів, які подаються до Міністерства культури для реєстрації статутів та зміни назви організацій (28 грудня 2017 року).

 

Комісія приймала активну участь у роботі Громадської ради, у ії всіх засіданнях.

За звітній період проведено шість засідань Комісії.

 

Голова Комісії – Сліпенко Дмитро Леонідович, голова ГО «Асоціація християн-юристів».

Секретар – Котлякова Лариса Констянтинівна – Всеукраїнська ГО «Спілка християнських письменників».

 

Звіт Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей.

За звітній часовий проміжок Комісія ініціювала та взяла участь у таких заходах:

1. Участь у Форумі «Моральне суспільство – шлях до успішного розвитку країни» (Колонний зал будівлі Київської міської ради 28 лютого 2017 р.), за ініціативи Комітету з питань культури, моралі, духовності та збереження культурної спадщини Громадської ради при КМДА, Громадської ради при Міністерстві культури (Б.Кожушко, О.Юрченко-Микита).

2. Участь у круглому столі на тему «Децентралізація у сфері культури: можливості та виклики», комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності, Міністерство культури України, 15 березня 2017 р. (Б.Кожушко, О.Юрченко-Микита).

3.  Участь Громадських організацій «»Чотири королеви» та «Андріївсько-пейзажна ініціатива» у конкурсі на проведення мистецького заходу у період проведення пісенного Євробачення (М.Соловйова, І.Нікіфорова).

4. Участь та співорганізація культурно-просвітницького заходу «Тарасова ніч» з нагоди 387-ліття битви Тараса Федоровича (Трясила) з військами коронного гетьмана Станіслава Конецпольського, травень, 2017 р.  (Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, м-н Борисівка). ( Т.Нагайко).

5. Участь членів Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей у четвертому Міжнародному Форумі неурядових організацій з питань збереження культурної спадщини та 41-й сесії Комітету Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО (29 червня-12 липня 2017 р., м. Краків). (М.Соловйова, І.Нікіфорова).

6. Участь у роботі Науково-практичної конференції "Культура як основа формування української державності", присвяченій 26-річниці Незалежності України,  23 серпня 2016 р., м. Київ. (Я.Жилкін, Б.Кожушко, Т.Нагайко).

7. Організація та проведення VI Всеукраїнського історико-культурологічного  форуму «Сікорські читання», жовтень 2017 р. м. Переяслав-Хмельницький (Т.Нагайко). Участь у форумі – Б.Кожушко, М.Соловйова, І.Нікіфорова, Т.Боргун, О.Юрченко-Микита.

8. Участь в роботі «круглого столу» з підготовки номінаційного досьє для включення історичних та культурних об’єктів Чернігівщини до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та проведення 14 листопада 2017 чергового четвертого засідання Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей Громадської ради при  МКУ у місті Чернігові.

9. Організація та проведення спільних засідань Комісії з громадськими організаціями міст Києва, Львова, Одеси, Чернігова та Чернівців щодо стану збереження регіонального ландшафтного парку у Львові "Знесіння", про проблеми збереження архітектурного ансамблю історичного центру Одеси в контексті включення його до Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО, щодо відсутності нічного освітлення «Резиденції митрополитів Буковини та Далмації» - об’єкту Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО  тощо.

10. Написання Листа-звернення від Громадської ради  до Міського голови Львова А.І.Садового щодо звернення уваги на незаконну діяльність забудовників та взяття особливої опіки щодо охорони та збереження цілісності парку "Знесіння".

11. Участь у круглому столі «Українські культурні цінності за кордоном і практики їх повернення в Україну» 6 грудня 2017 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка. (О.Юрченко-Микита).

12. Участь у семінарі-практикумі «Музеї в сучасному світі» 11-12 грудня 2017 р., Національний музей історії України в Другій світовій війні, Мінкультури. (О.Юрченко-Микита).

13. Участь у роботі круглого столу «Складні аспекти повернення і реституції культурних цінностей та законодавчі механізми цього процесу» 13 грудня 2017 р.,Ю Національний музей Тараса Шевченка, Мінкультури. (О.Юрченко-Микита).

14. Участь у роботі над внесення змін до проекту наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 25 жовтня 2001 року № 653 «Про затвердження  Порядку занесення унікальних пам’яток Музейного  фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання». (О.Юрченко-Микита).

15. Участь у роботі над опрацюванням проекту Закону України «Про переміщення через державний кордон України культурних цінностей» (О.Юрченко-Микита).

16. Участь у роботі Комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»  13 квітня 2017 р. (О.Юрченко-Микита).

17. Участь у роботі Комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Національного архітектурно-історичного заповідника «Стара Умань»  червень 2017 р. (М.Соловйова).

18. Участь у засіданні Колегії Мінкультури України, (травень, липень, грудень 2017 р. ), (Б.Кожушко).

19. Участь у засіданні робочої групи відділу музейної справи Мінкультури щодо внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну справу» та Інструкції з організації обліку музейних предметів, затвердженої наказом Міністерства культури України від 21 липня 2016 року № 580. (20 грудня 2017 р.). (О.Юрченко-Микита).

 

Голова Комісії – Юрченко-Микита Олена Володимирівна – Український комітет ІСОМ.

Секретар – Жилкін Ярослав Олександрович – Всеукраїнська ГО «Союз «Народна пам'ять»

 

Звіт Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття

У 2017 році на пяти проведених засіданнях Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття були розглянуті наступні проблемні питання:

26 січня 2017 року

-    Створення НСТУ, діяльність Наглядової ради та позиціонування питань нацменшин у профільних документах та положеннях.

-    Врегулювання правового статусу представників корінних народів.

-    Освітня компонента механізму забезпечення прав національних меншин.

-    Забезпечення захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.

-    Експонування в музеях історичної та духовної спадщини національних меншин та корінних народів.

-    Використання механізмів участі представників етнонаціональних спільнот у процесі прийняття рішень. Залучення представників етнонаціональних спільнот до моніторингу Національної Стратегії у сфері прав людини. Створення ефективного механізму моніторингу виконання Національної Стратегії.

-    Консолідація представників етнонаціональних спільнот. Обговорення можливостей консультативно-дорадчого органу при Мінкультури та посилення комунікацій між національними спільнотами.

28 квітня 2017 року

-    Щодо спільної позиції Комісії з питань міжнаціональних відносин стосовно усіх існуючих на часі законопроектів, що мають відношення до національних меншин.                                                                         

-    Щодо оптимізації роботи Комісії з питань міжнаціональних відносин Громадської Ради при міністерстві культури України.                    

-    Створення ініціативної групи (оргкомітету) з проведення фестивалю, що запланований на 2017 рік на виконання Національної стратегії.                      

-    Розгляд заяви Лобасок І.О. про зняття з неї обов’язків секретаря Комісії з питань міжнаціональних відносин.                                          

29 червня 2017

-    Вибори нового секретаря Комісії з питань міжнаціональних відносин.

-    Затвердження Регламенту діяльності Комісії з питань міжнаціональних відносин.

-    Щодо роботи Комісії з питань міжнаціональних відносин у першому півріччі 2017р. та затвердження плану роботи на друге півріччя.

-    Про факти ксенофобії та порушення прав людини в українському суспільстві.   

28 вересня 2017 року

-    Інформація працівників СБУ щодо болючих питань міжнаціональних відносин.

-    Інформація щодо першого установчого засідання Ради етнонаціональних організацій України та обговорення поточного стану етнонаціональної політики.                       

-    Підготовка та проведення Всеукраїнського фестивалю національних культур «Форум національностей України».                                                                                   

-    Щодо плану роботи Комісії на друге півріччя 2017р. 

21 грудня 2017р.

-    Рішення щодо стереотипів і дискримінації представників національних меншин

-     підсумки навчання в фонді "Відродження".

-    Інформація щодо проведення Всеукраїнського фестивалю національних культур «Форум національностей України».

-    Щодо плану роботи Комісії на перше півріччя 2018р.

-    про зміни до Положення Громадської Ради при МКУ.

-    питання виділення експозиційного залу з історії національних меншин.

-    зустріч з Омбудсменом та головою профільного Комітету ВР України.

-    можливості активізації роботи з регіонами.

 

У звітному часовому періоді Комісією були розглянуті та висловлені пропозиції по наступних законопроектах:

1.      «Забезпечення прав корінних народів і національних меншин» Національної Стратегії у сфері прав людини.

2.      Проекту Закону України «Про освіту» (ст.7 проекту Закону України №3491-д)

3.      Обговорення остаточної редакції ст. 7 Закону України «Про освіту».

4.      Закон України   №2145-VIII «Про освіту» .

5.      Інформація і пропозиції щодо доповнень до проекту закону «Про середню освіту».

 

Крім того, члени Комісії взяли участь у таких важливих заходах:

1.      З нагоди Дня Незалежності України ІІ Міжнародна науково-творча конференція «Культура як основа формування української державності: історія, досвід, перспективи. Роль національних меншин у встановленні української незалежності»  (22.08.2017)

2.      Тренінг щодо підвищення спроможності відповідної цільової аудиторії (22.10.2017)

3.      Участь у  Всеукраїнському фестивалі національних культур «Форум національностей України».

4.      Участь у всіх засіданнях Президії Громадської ради та засіданнях Громадської ради при Мінкультури України.

5.      Зустрічі представників Комісії з міжнаціональних відносин та культурного розмаїття Громадської ради при Міністерстві культури України з експертами моніторингової місії Дорадчого комітету Рамкової Конвенції про захист національних меншин.

 

Голова Комісії – Садаєв Салман Аюбович - голова ГО «Чеченська діаспора»

Секретар Комісії – Хачатрян Ліліт Едіківна – ГО «Форум народів України»

 

Звіт Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти

У звітному часовому інтервалі членами Комісії було виконано такі роботи:

1. Створення Робочих груп за напрямками діяльності Комісії та залучення до їхньої праці фахівців, експертів:

-    З питань соціально-правового захисту творчих працівників закладів культури.

-    З питань застосування української мови у сфері культури.

-    З питань розвитку галузевої науки.

-    З питань діяльності ЦНТ та розвитку народної творчості в регіонах України.

-    З питань розвитку клубної та бібліотечної галузей в регіонах України.

-    З питань подальшого розвитку взаємодії Міністерства культури з громадськістю.

2. Напрацювання робочої групи соціально-правового захисту працівників закладів культури, яка представила проект поправок до Закону «Про культуру» (955-VIII).

3. Напрацювання та подання пропозицій до Проекту «Стратегії популяризації державної мови шляхом взаємодії державних органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства, через прийняття відповідних управлінських рішень та проведення системних заходів» Робочими групами з питань застосування української мови у сфері культури  та з питань розвитку галузевої науки.

4. Організація зустрічі голів Робочих груп при Комісії з питань розвитку клубної та бібліотечної галузей в регіонах України та з питань подальшого розвитку взаємодії Міністерства культури з громадськістю з працівниками культури Київської області, проведеної у м.Білій Церкві.

5. За ініціативи Комісії проведено три Міжнародних науково-практичних Конференції за участю зарубіжних громадських діячів та науковців (Англія, США, Нігерія, Білорусь, Росія), за матеріалами яких видано 2 збірки наукових праць та організовано Круглий стіл.

Тематика Конференцій:

1.      "Культура як основа формування української державності" (23.08.2016, 22.08.2017).

2.      "Роль культури Реформації у розвитку демократичного суспільства" (06.03.2017).

3.      "Роль культури у становленні української незалежності" (27.06.2017).

 

Круглий стіл на тему: "Вертикаль влади у сучасному демократичному суспільстві» (01.03.2017).

Ініціювання та організація друку двох наукових збірників за матеріалами авторських конференцій (підготовка, редакція, упорядкування):

-          «Засади відродження та розвитку цивілізованого українського суспільства».

-          «Культура як основа формування української державності».

 

Голова Комісії – Стебельська Олена Стефанівна - голова ГО «Арт-Креатив»

Секретар Комісії – Бондаренко Андрій Ігорович – член Національної спілки композиторів України

 

Звіт про діяльність Громадської ради при МКУ за 2017 рік затверджений 16 лютого 2018 року на засіданні Президії Громадської ради (протокол № 7).

 

 

Голова Громадської ради                                                    Б.В. Кожушко

 

Відповідальний секретар                                                     І.О. Диннікова

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України