українська російська англійська

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення

10.07.2018 | 17:34

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення Міністерством культури України конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації

у 2018 році з числа закладів вищої освіти, що належать

до сфери управління Мінкультури.

 

Відповідно до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363, Міністерство культури України оголошує конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації з числа закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Мінкультури в обсязі, затвердженому Кабінетом Міністрів України (обсяги державного замовлення додаються).

 

Для участі у конкурсі на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації заклади вищої освіти, що належать до сфери управління Мінкультури, подають документи згідно з переліком:

 

- заявка закладу вищої освіти, що належить до сфери управління Мінкультури, для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації на офіційному бланку за підписом керівника;

- довідка про діяльність учасника конкурсного відбору з коротким висвітленням позитивних аспектів його діяльності (кадрове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти, матеріально-технічна база, тощо);

- проектні показники обсягу прийому та випуску за державним замовленням за кожним рівнем вищої освіти, спеціальністю, підвищенням кваліфікації;

- копії наступних документів:

1) ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, сертифіката про акредитацію закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки, спеціальності або освітньої програми;

2) довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

3) експертних висновків експертних комісій при акредитаційній комісії щодо кадрового забезпечення підготовки фахівців, матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення, інформаційного забезпечення тощо за заявленими галузями знань (спеціальностями);

 

4) договорів (угод), що укладені між учасником конкурсного відбору та підприємствами, установами, організаціями – замовниками кадрів (за наявності).

 

Конкурсні пропозиції, що надійшли після встановленого в цьому оголошенні строку їх прийому, або конкурсні пропозиції, що містять документи, які не відповідають вимогам до їх номенклатури та обсягу, визначених в оголошенні про проведення конкурсного відбору, повертаються без розгляду незалежно від причини їх запізнення та некомплектності.

 

Основними критеріями відбору виконавців державного замовлення є:

 

- наявність ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, сертифіката про акредитацію закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки, спеціальності або освітньої програми;

 

- висновки експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії МОН України, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу.

 

Додатковими критеріями відбору виконавців державного замовлення є:

 

- середній бал результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, що стали студентами за результатами минулорічної вступної кампанії в розрізі галузей знань (спеціальностей) підготовки (при вступі на основі повної загальної середньої освіти на навчання за ступенем бакалавра);

- середній бал результатів фахових вступних випробувань осіб, що стали студентами за результатами минулорічної вступної кампанії в розрізі спеціальностей (при вступі на навчання за ступенями бакалавра, магістра);

- кадрове забезпечення освітнього процесу:

1) частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим ступенем;

2) частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з вченим званням;

3) частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників, які мають почесні звання у відповідних галузях мистецтва.

 

Документи приймаються до 11 липня 2018 р. відділом мистецької і художньої освіти Міністерства культури України за адресою: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19, кабінет 321.

 

Інформацію про конкурсну документацію можна отримати за телефоном: (044) 235-23-94. Контактна особа: Орлюк Катерина Вікторівна, головний спеціаліст відділу мистецької і художньої освіти Мінкультури.

 

Конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації у 2018 році відбудеться 11 липня 2018 року.

Документи:

Обсяги прийому бакалавр
Обсяги прийому магістр
Обсяги прийому молодший спеціаліст
Обсяги випуску бакалавр
Обсяги випуску спеціаліст
Обсяги випуску магістр
Обсяги випуску молодший спеціаліст
Обсяги прийому та випуску науково-педагогічних кадрів
Обсяги підвищення кваліфікації
версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України