українська російська англійська

Протокол засідання установчих зборів з формування складу Громадської ради при Міністерстві культури України

12.07.2018 | 12:12

(ПРОТОКОЛ № 1)

9 липня 2018 року, 11.00-14.00

м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 1А, 3 поверх

Національна бібліотека ім. Ярослава Мудрого

Конференційна зала

 

Присутні: станом на 11:10 присутні 36 представників інститутів громадянського суспільства (далі ІГС);

РИБАЧУК Юрій Анатолійович – Заступник Міністра культури України, голова Ініціативної групи;

КОЖУШКО Богдан Васильович – голова Громадської ради, заступник голови Ініціативної групи;

ДИННІКОВА Ірина Олегівна - помічник Міністра культури України, секретар

Ініціативної групи.

Запрошені: Садаєв С.А., Боргун Т.С., Петрікова О.П.

Станом на 11:20 зареєстровано загалом 38 представників ІГС.

На виконання рішення Ініціативної групи (далі – ІГ) з формування складу Громадської ради при Міністерстві культури України (далі - ГР) Установчі збори відкрив заступник Міністра культури Рибачук Ю.А., який проінформував присутніх про те, що на момент відкриття засідання зареєструвалися 36 делегованих представників ІГС, із 40 допущених до участі у зборах. Це дає право розпочати зібрання, а реєстрація продовжується до початку оголошення процедури голосування. Виступаючий зазначив, що діюче Положення про ГР, яким користувалася в своїй роботі ІГ, приведене у відповідність до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України (постанова КМ України від 03.11.2010 р. № 996 зі змінами). Рибачук Ю.А. наголосив, що всі дії ІГ з підготовки Установчих зборів були виконані в строки, визначені чинним Положенням про Громадську раду. Рибачук Ю.А. проінформував присутніх про діяльність ІГ: проведено три засіданні та розглянуто 45 пакетів документів, до 15-ох з них надіслано зауваження для доопрацювання. Відповідно до Положення про ГР (пункт 11), за сім календарних днів до дати проведення установчих зборів на засіданні ІГ, з урахуванням отриманих від ІГС виправлень, були сформовані списки кандидатів до складу ГР, які братимуть участь в Установчих зборах. Також, на цьому засіданні ІГ було сформовано список із 4-ох представників ІГС, яким відмовлено щодо участі в установчих зборах із зазначенням підстави для відмови. Обидва списки були розміщені на сайті Мінкультури України (в рубриці «Громадська рада. Новини») за три робочих дні до дати проведення установчих зборів, як того вимагає пункт 11 Положення про ГР. Протоколи всіх засідань ІГ були оприлюднені на сайті Мінкультури України.

Рибачук Ю.А. запропонував присутнім у відповідності до пункту 11 Положення про ГР обрати Лічильну комісію. Від ІГ надійшла пропозиція обрати до складу Лічильної комісії наступні кандидатури: Хоменко О.В., Котлякову Л.К, Соловйову М.М., Шатунова В.А., Новицьку Л.Я.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо обрання Лічильної комісії.

"за" – 38, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію Установчих зборів у складі: Хоменко О.В., Котлякова Л.К, Соловйова М.М., Шатунов В.А., Новицька Л.Я.

Доручили сформованій Лічильній комісії провести своє перше засідання, на якому обрати голову та секретаря.

Котлякова Л.К., обраний член Лічильної комісії, оголосила, що Лічильна комісія провела перше засідання, на якому головою Лічильної комісії одноголосно обрано Котлякову Л.К., представника Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України», а секретарем Лічильної комісії одноголосно обрано Новицьку Л.Я., представника ГО «Екологія та соціальний захист смт. Баришівка Київської області».

Пероганич Ю. Й., представник Громадської організації «Творча еліта України», привернув увагу учасників засідання щодо проведення он-лайн трансляціі однією з присутніх на засіданні особою. Пероганич Ю.Й. запропонував ініціатору зйомки представитись та проголосувати чи погоджуються учасники Установчих зборів з подальшим проведенням  он-лайн трансляції засідання.

Виступив Мікітен С.А., представник Громадської організації «Ведичний Світ», який ініціював проведення он-лайн трансляції засідання.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо продовження онлайн трансляції засідання.

"за" – 1, «проти» – 37, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Припинити он-лайн трансляцю засідання.

 

Рибачук Ю.А. запропонував у відповідності до пункту 11 Положення про ГР обрати голову Установчих зборів. Від ІГ пропонується на цю посаду Стебельська О.С.

Інших пропозицій не надійшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо обрання Головою установчих зборів Стебельської О.С.

"за" – 38, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою установчих зборів Стебельську О.С.

 

Рибачук Ю.А. оголосив пропозицію від ІГ щодо обрання Стогній О.М. секретарем Установчих зборів;

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 38, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем установчих зборів Стогній О.М.

 

Стебельська О.С., головуюча на Установчих зборах, привітала всіх присутніх, та проінформувала про єдине питання, яке вирішується на Установчих зборах, а саме: обрання персонального складу ГР. Також роз’яснила порядок проведення таємного голосування у відповідності до пункту 8 Положення про ГР, в результаті якого будуть обрані чотири Комісії ГР.

У відповідності до пункту 11 Положення про Громадську раду головуюча на установчих зборах надала слово Кожушку Б .В., голові Громадської ради при Міністерстві культури України 2016 - 2018 років, для звіту про її діяльність.

Кожушко Б.В., голова Громадської ради 2016 - 2018 років, зачитав  «ЗВІТ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТРЕТЬОГО СКЛИКАННЯ ПРО ВЛАСНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В 2016/18 РОКАХ» (дивись додаток до Протоколу).

Кожушко Б.В. запропонував Рибачуку Ю.А. вручити Подяки від Мінкультури членам Громадської ради при МКУ 2016 - 2018 років, а саме: Садаєву С.А., Хоменко О.В., Боргуну Т.С, Котляковій Л.К., Петриковій О.П., Василенко В.С., Сліпенко Д.Л., Шаповаловій С.В., Стебельській О.С.

Стебельська О.С., наголосила, що персональний склад кожної Комісії буде визначений за результатами рейтингового голосування, а гранична межа кількісного складу визначена пунктом 7 Положення про ГР, а саме: 1) Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти - 11 осіб; 2) Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей - 8 осіб; 3) Комісії з питань свободи совісті - 5 осіб; 4) Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття - 11 осіб.

Стебельська О.С., запропонувала присутнім, згідно пункту 7 Положення про ГР, проголосувати за  встановлення кількісного персонального складу ГР, який не може бути більшим ніж 35 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо встановлення персонального складу ГР при МКУ у кількості до 35 осіб

"за" – 38, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Встановити персональний склад ГР при МКУ у кількості не більше 35 осіб.

 

Стебельська О.С., роз’яснила присутнім процедуру таємного голосування і запропонувала представникам ІГС, зареєстрованим для участі в Установчих зборах, приступити до проведення голосування.

Після завершення процедури голосування і підрахунку голосів Стебельська О.С. надала слово для оголошення результатів таємного голосування голові Лічильної комісії.

 

Котлякова Л.К., проінформувала, що для здійснення голосування було видано 38 бюлетенів,  та оголосила результати рейтингового голосування з обрання нового складу Громадської Ради при Міністерстві культури України, а саме, прізвища 34 обраних членів нового складу Громадської ради при Міністерстві культури України (дивись документи, які додаються до протоколу: Протокол лічильної комісії №1 від 9.07.2018 р.; Протокол № 2, додатки 1, 2, 3, 4 до протоколу № 2).

 

Стебельська О.С., головуюча на установчих зборах, привітала обраних до складу Громадської Ради при Міністерстві культури України представників інститутів громадянського суспільства, а також проінформувала, що представники інститутів громадянського суспільства, які не пройшли, можуть стати за бажанням експертами-фахівцями Громадської Ради та працювати разом з новообраним складом.

 

Головуюча на Установчих зборах запропонувала проголосувати за проведення першого засідання новообраної Громадської ради при Міністерстві культури України в цьому ж приміщенні після закриття Установчих зборів.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо проведення першого засідання новообраної Громадської ради при Міністерстві культури України в цьому ж приміщенні після закриття Установчих зборів.

"за" – 34, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

провести перше засідання новообраної Громадської ради при Міністерстві культури України в цьому ж приміщенні після закриття Установчих зборів.

 

Стебельська О.С., запропонувала проголосувати про закриття Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Міністерстві культури України 2018-2020 рр.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

про закриття Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Міністерстві культури України 2018-2020 рр.

"за" – 34, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

закрити Установчі збори для формування складу Громадської ради при Міністерстві культури України 2018-2020 рр.

 

 

 

Голова Установчих зборів                                   Стебельська О.С.

 

Секретар Установчих зборів                        Стогній О.М.

 

 

 

Документи:

Звіт Громадської ради при Міністерстві культури України третього скликання
про діяльність в 2016/18 роках
версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України