українська російська англійська

До уваги суб'єктів кінематографії!!!

27.07.2018 | 08:38

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», Порядку утворення Ради з державної підтримки кінематографії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 195, Міністерство культури оголошує про початок приймання документів від організацій для відбору членів конкурсної комісії для проведення конкурсу з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії.

Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні якості, суспільний авторитет.

Не можуть бути членами конкурсної комісії особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, конфлікт інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та/або які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення.

Конкурсна комісія діє на громадських засадах.

Документи мають право подавати творчі спілки, громадські об'єднання, господарські об'єднання (далі - організації), статутні документи яких передбачають провадження діяльності у сфері кінематографії та/або телебачення і діяльність яких є активною (протягом останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж один раз на рік, громадські заходи щодо розв'язання проблем у сфері кінематографії: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).

До складу конкурсної комісії увійдуть дев'ять осіб – по одному представнику від Мінкультури і Держкіно та сім представників від організацій.

Організація може запропонувати не більше двох кандидатів для включення до складу конкурсної комісії.

Організація подає Мінкультури:

1) заяву в довільній формі, підписану керівником організації, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності) кандидата, електронної адреси, номеру телефону особи, відповідальної за подання від організації документів;

2) копію статутного документа організації;

3) документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи організації у сфері кінематографії не менше трьох років (публікації у засобах масової інформації, скріншоти інтернет-ресурсів, програмки конференцій, брошури, афіші тощо);

4) заяву кандидата про згоду на включення до складу конкурсної комісії, в якій зазначається: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону), інформація про відсутність судимості, згода на обробку персональних даних, згода на проведення відеозйомки, аудіозапису та телевізійної зйомки всього процесу конкурсного відбору з можливістю трансляції, оприлюднення та подальшого поширення (в тому числі за участю телерадіоорганізацій та/або інших засобів масової інформації);

5) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України кандидата;

6) біографічну довідку (резюме) кандидата.

Такі документи надсилаються на електронну адресу derg.komisiya@gmail.com у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ окремим файлом.

Відповідальність за достовірність поданих документів несуть організації та кандидати.

Документи приймаються з 27 липня по 9 серпня 2018 року.

Датою отримання Мінкультури документів вважається дата їх надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні.

Мінкультури протягом двох робочих днів з дати отримання документів проводить перевірку їх повноти та відповідності визначеним цим Порядком вимогам. У разі подання документів у неповному обсязі або оформлених неналежним чином Мінкультури повідомляє про це організації та кандидату з використанням засобів електронного та телефонного зв'язку.

Не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів організація може подати виправлені документи з урахуванням зауважень Мінкультури.

Документи, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів, не розглядаються.

Виправлені з урахуванням зауважень Мінкультури документи, що надіслані пізніше ніж протягом трьох робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів, не розглядаються.

Телефони для довідок 044-2347931, 068-5265106.

 

Документи:

Зразок заяви від кандидата
Зразок заяви від організації
версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України