українська російська англійська

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 7 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ

14.09.2018 | 17:35

(ПРОТОКОЛ № 2)

 

7 вересня 2018 року, 10.00-13.00

м. Київ, вул. Івана Франка, 19

 

Присутні: 25 членів Громадської ради; Евген Миколайович Нищук – Міністр культури України, Диннікова Ірина Олегівна – секретар Громадської ради. Запрошені: Кожушко Б.В., Василашко В.Ф., Андрійчук П.О.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микиту О.В., яка відкрила засідання Громадської ради при МКУ, оголосила про легітимність зібрання (присутні 25 членів ГР з 34 за списком), запропонувала встановити час для виступів під час обговорення основних питань - 10 хвилин, для оголошень – 5 хвилин та проголосувати за проект порядку денного, розданого присутнім під час реєстрації.

Порядок денний:

1.      Про внесення змін до Положення про Громадську раду.

2.      Про План роботи Громадської ради на 2018 рік.

3.      Про  Проект Закону "Про українську жестову мову та умови її застосування" 

4.      Різне:

а) питання підтримки науково-просвітницької діяльності з метою патріотичного виховання  на громадських засадах при ВГО Товариство "Знання" України;

б) звернення від Будинкового комітету Квартал Пушкінська-Червоноармійська.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

затвердити порядок денний другого засідання Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

По першому питанню

 

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. про необхідність запровадження посади першого заступника голови Громадської ради,   роз’яснила процедуру затвердження змін до Положення та запропонувала проголосувати за відповідні зміни у Положенні, а саме, викласти п. 15 Положення про Громадську раду при Міністерстві культури України у такій редакції: «15. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 (зі змінами).

Голова громадської ради має заступників (у тому числі одного першого заступника), які обираються з числа членів громадської ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників визначається громадською радою.

Заступники голови громадської ради виконують функції, покладені на них громадською радою.

Заступники голови громадської ради:

1) організовують діяльність громадської ради за напрямами її роботи;

2) організовують підготовку і проведення її засідань, головують за дорученням голови громадської ради на засіданнях громадської ради.

У разі відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням громадської ради виконує перший заступник. У разі відсутності першого заступника - заступник голови громадської ради.»

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

взяти за основу запропонований текст змін до Положення про Громадську раду при Міністерстві культури України, узгодити його з управлінням правового забезпечення Мінкультури та підготувати проект наказу Міністерства культури України про внесення змін до Положення про Громадську раду.

 

По другому питанню

 

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. про узгоджені плани Комісій на їх засіданнях та наголосила на важливість узгодження їх з планами роботи відповідних управлінь, директоратів Міністерства культури, закликала членів Громадської ради активно долучатись до вирішення спільних питань, та ініціювати заходи для активної співпраці з Міністерством. Далі  голова Громадської ради зачитала план роботи Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття.

СЛУХАЛИ:

Валєєв Е.Х. надав роз’яснення по окремих пунктах плану Комісії з питань міжнаціональних меншин та культурного розмаїття.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. запропонувала проголосувати за затвердити план роботи Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття на 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

 

ВИРІШИЛИ:

затвердити план роботи Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття на 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. зачитала план роботи  Комісії з питань свободи совісті на 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Котлякова Л.К. прокоментувала окремі пункти плану Комісії з питань свободи совісті.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

затвердити план роботи Комісії з питань свободи совісті на 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. зачитала план роботи  Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти на 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Стебельська О.С. доповіла про результати  проведення Міжнародної науково-теоретичної конференції «Культура як основа формування української державності», та подякувала голові Громадської ради Олені Володимирівні Юрченко-Микиті за допомогу в організації конференції та Богдану Васильовичу Кожушку за допомогу у виданні збірника статей за результатами роботи раніше проведених конференцій.

СЛУХАЛИ:

Валєєв Е.Х., Юрченко-Микита О.В.  взяли участь в обговоренні плану Комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

затвердити план роботи Комісії питань з мистецтв та культурно-мистецької освіти на 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. зачитала план роботи  Комісії з питань охорони культурної спадщини та культурних цінностей на 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Валєєв Е.Х., Данієлян Е.Ж., Дончаєв М.А., Коваленко Л.Ф., Шатунов В.А., Стебельська О.С., взяли участь в обговоренні.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

затвердити план роботи Комісії з питань охорони культурної спадщини та культурних цінностей на 2018 рік.

СЛУХАЛИ:

Обласова О.І., запропонувала завчасно надсилати інформацію з питань, які обговорюються на засіданні ГР, зокрема плани комісії, для можливості попереднього ознайомлення та зручності сприйняття інформації.

 

Юрченко-Микита О.В., Данієлян Е.Ж., Шатунов В.А., Валєєв Е.Х.,  взяли участь в обговоренні.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 24, «проти» – 1, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

завчасно надсилати інформацію з питань порядку денного засідань ГР, в тому числі плани роботи комісій.

 

По третьому питанню

 

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. повідомила членам Громадської ради про звернення від генерального директора директорату державної мовної політики Міністерства культури Нікіфоренко Л.С. з проханням розглянути Проект Закону "Про українську жестову мову та умови її застосування" та надати свої пропозиції. Голова Громадської ради запропонувала розглянути це питання  Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти та протягом семи днів підготувати відповідь від Громадської ради на ім’я Нікіфоренко Л.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти опрацювати  Проект Закону "Про українську жестову мову та умови її застосування" та підготувати відповідь від Громадської ради на ім’я Нікіфоренко Л.С. до 14 вересня 2018 року.

 

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. запропонувала надати слово Міністру культури України.

СЛУХАЛИ:

Нищук Є.М. привітав новопризначеного голову Громадської ради, висловив сподівання на налагодженні ефективної співпраці з членами Громадської ради, та закликав до участі у напрацюванні нового закону «Про культуру» який би враховував і виклики щодо конкурсних процедур та децентралізації, зокрема, в частині збереження мистецьких закладів культури в регіонах.

 

По четвертому питанню

 

СЛУХАЛИ:

Келіогло В.Г. про створення першого гагаузького художнього фільму «Dünürcülük» («Сватання») та запросив усіх присутніх на перегляд прем’єри фільму.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. про наступне питання порядку денного, з ініціативи члена Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти Черватюк Л.Д. та запросила до слова вченого секретаря  ВГО Товариство "Знання" України Василашка В.Ф.

Василашко В.Ф. поінформував членів ГР про науково-просвітницьку діяльність ВГО Товариство "Знання" України  з метою патріотичного виховання  на звільнених територіях Донбасу та звернувся з проханням підтримки з боку Громадської ради при Міністерстві культури України.

Юрченко-Микита О.В. запропонувала  Василашко В.Ф. звернутися до голови Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти Стебельської О.С. з метою визначення конкретних дій з боку Громадської ради для підтримки даного проекту.

 

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В.  повідомила  членам Громадської ради  щодо опрацювання Комісією з питань збереження культурної спадщини та культурних цінностей звернення від Будинкового комітету Квартал Пушкінська-Червоноармійська та запропонувала погодити текст відповіді.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

погодити текст відповіді запропоновану головою Громадської ради. 

 

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В.  оголосила членам Громадської ради про затвердження списків робочих груп на засіданні Президії Громадської ради від 27 липня 2018 року та запропонувала затвердити список фахівців при Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти, які не були затверджені через відсутність протоколу Комісії та заяв кандидатів до робочої групи.

  ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

затвердити до складу робочої групи при Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти  (Протокол № 2018-1 від 9 липня 2018) таких кандидатів: Бабич Людмила, Ломачук Дмитро, Негрій Тетяна, Садовенко Світлана, Петрикова Оксана, Волкова Діана, Братушик Інеса, Неволов Василій, Андрійчук Петро, Ліфінцева Галина.

 

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В.  подякувала членам Громадської ради та оголосила про завершення другого засідання Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

 

Голова                                                                         О.В. Юрченко-Микита

 

Секретар                                                                      І.О. Диннікова 

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України