українська російська англійська

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 14 ЛЮТОГО 2019 РОКУ

19.02.2019 | 12:05

(ПРОТОКОЛ № 3)

 

14 лютого 2019 року, 10.00-13.00

м. Київ, вул. Івана Франка, 19

 

Присутні: 28 членів Громадської ради; Рибачук Юрій Анатолійович –  заступник Міністра культури України, Диннікова Ірина Олегівна – секретар Громадської ради.

Запрошені: Андрійчук П.О., Боргун Т.С., Кожушко Б.В., Кондратенко Т., Ломачук Д.Ф., Негрій Т.Д., Шаповалова С.В.

 

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микиту О.В., яка відкрила засідання Громадської ради при МКУ, оголосила про легітимність зібрання (присутні 28 членів ГР з 34 за списком) та запропонувала проголосувати за проект порядку денного, розданого присутнім під час реєстрації.

Порядок денний:

1.      Вручення нагород від Міністерства культури України.

2.      Погодження Звіту роботи Громадської ради у 2018 році.

3.      Погодження Плану роботи Громадської ради на 2019 рік.

4.       Обрання першого заступника Голови Громадської ради.

5.      Різне:

а) обговорення Експертних пропозицій, підготовлених ГО «Українська Демократія» за результатом проведення громадської експертизи діяльності Мінкультури;

б) звернення від управління охорони культурної спадщини щодо надання інформації для Національного інституту стратегічних досліджень (Юрченко-Микита О.В.);

в) звернення від  ГС «Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті» (Корецький М.Х.) щодо клопотання на отримання звання почесного громадянина Києва члена Європейської академії наук, мистецтв та літератури (Франція), дійсного члена Болгарської академії наук і мистецтв, доктора філологічних наук, професора Мосенкіса Юрія Леонідовича (Корецький М.Х.) та щодо присвоєння Почесного звання «Заслужений працівник культури України» до 80-річчя з дня народження Гайтан М.Г. за вагомий внесок у розвиток духовної культури, популяризації у світі культурно - мистецької спадщини України;

г) звернення від ВГО «Союз «Народна Пам'ять» щодо протиправного продовження будівельних робіт (Боргун Т.С.);

д) щодо долучення Громадської ради при Мінкультури до числа організаторів  ІІ Всеукраїнського музейного форуму, що відбудеться в м. Переяслав-Хмельницький у 2019 р. (Кожушко Б.В.);

е) щодо  проведення  VI Міжнародного  фестивалю конкурсу «Україна – це ми» (Стебельська О.С.).

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

затвердити порядок денний другого засідання Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

По першому питанню

СЛУХАЛИ:

Рибачук Ю.А.  привітав учасників засідання Громадської ради, подякував за співпрацю та вручив нагороди від Міністерства культури України. Почесною Грамотою від Міністерства культури України нагороджено Шаповалову С.В., Подяками від Міністерства культури України нагороджено: Андрійчука П.О., Валєєва Е.Х., Ломачука Д.Ф., Негрій Т.Д.

 

По другому питанню

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. зазначила, що матеріали до засідання  були розіслані  членам ГР заздалегідь, зокрема проекти звіту про роботу ГР у 2018 році та плану роботи на 2019 рік і запропонувала розглянути та погодити  Щорічний звіт Громадської ради при Міністерстві культури України за 2018 рік (липень-грудень). При цьому, голова ГР зауважила, що Громадська рада показала активну роботу в 2018 р., у тому числі над нормативно-правовими актами.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Щорічний звіт Громадської ради при Міністерстві культури України за 2018 рік (липень-грудень) та опублікувати його на веб-сайті Міністерства культури України.

 

По третьому питанню

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. озвучила плани роботи, підготовлені профільними Комісіями ГР та закликала учасників зборів внести свої зауваження і пропозиції.

СЛУХАЛИ:

Кожушко Б.В., розповів про ІІ Всеукраїнський музейний форум, що відбудеться в м. Переяслав-Хмельницький у 2019 р. та запропонував взяти активну участь в організації форуму і в нести доповнення до Плану роботи ГР на 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

 Обласова О.І. звернула увагу членів ГР на ситуацію навколо фестивального руху, а саме: а) останнім часом проводиться ряд мистецьких заходів організаторами із сумнівним статусом; б) відсутність контролю за професійним спрямуванням. Запропонувала внести до Плану роботи Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти ГР питання вивчення та підготовки пропозицій для Міністерства культури України з метою врегулювання  вищезгаданого питання.

 

СЛУХАЛИ:

 Ломачук Д.Ф., Стебельська О.С., Черватюк Л.Д., Юрченко-Микита О.В., взяли участь в обговоренні.

СЛУХАЛИ:

 Котлякова Л.К., Черватюк Л.Д.,  Шатунов В.А., Данієлян Є.Ж., Назаренко В.В., Кондратенко Т., Хоменко О.В., внесли уточнення та доповнення до Плану роботи ГР на 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити План роботи Громадської ради при Міністерстві культури України на 2019 рік, з урахуванням доповнень та опублікувати його на веб-сайті Міністерства культури України.

 

По четвертому питанню

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. зачитала текст наказу Міністерства культури України  від 22.12.2018 року № 1138 «Про внесення змін до Положення про Громадську раду при Міністерстві культури України» та закликала членів ГР надати  пропозиції  щодо кандидатури першого заступника голови Громадської ради.

СЛУХАЛИ:

Крючкова О.А. запропонувала кандидатуру Котлякової Л.К.

Шатунов В.А. запропонував кандидатуру Стебельської О.С.

Кдирова І.О. запропонувала кандидатуру Валєєва Е.Х.

Валєєв Е.Х. повідомив про самовідвід.

ГОЛОСУВАЛИ:  за кандидатуру Котлякової Л.К.

«за» – 18, "утримались" – 1,

 ГОЛОСУВАЛИ:  за кандидатуру Стебельської О.С.

«за» – 8, "утримались" – 1.

ВИРІШИЛИ:

Призначити першим заступником голови Громадської ради при Міністерстві культури України Котлякову Л.К.

 

По п’ятому питанню

а) СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. прокоментувала зауваження та експертні пропозиції, підготовлені ГО «Українська Демократія» за результатом проведення громадської експертизи діяльності Мінкультури. Закликала членів ГР фіксувати пропозиції, надані Міністерству культури за результатами опрацювання нормативно-правових актів та своєчасно подавати інформацію про заходи, що проводяться членами ГР, а також заносити їх у протоколи засідань.

 

б) СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. зачитала лист від Національного інституту стратегічних досліджень до Міністерства культури України щодо надання інформації з питань культурних, релігійних прав та кількості об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, пов’язані з грецькою національною меншиною. Повідомила, що Корецький М.Х. – член ГР , Перший Віце-президент ГО «Союз греків України», голова ГС «Київське міське товариство греків імені Костянтина Іпсіланті» готує відповідну інформацію.

в) СЛУХАЛИ:

Корецький М.Х. зачитав  звернення від  ГС «Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті» (Корецький М.Х.) щодо клопотання на отримання звання почесного громадянина Києва, члена Європейської академії наук, мистецтв та літератури (Франція), дійсного члена Болгарської академії наук і мистецтв, доктора філологічних наук, професора Мосенкіса Юрія Леонідовича та попросив підтримати зазначену ініціативу.

Також, Корецький М.Х. звернувся з клопотанням щодо присвоєння Почесного звання «Заслужений працівник культури України» до 80-річчя з дня народження Гайтан М.Г. за вагомий внесок у розвиток духовної культури, популяризації у світі культурно - мистецької спадщини України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»» – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Звернутися з клопотанням до Київського міського голови про присвоєння звання почесного громадянина Києва члена Європейської академії наук, мистецтв та літератури (Франція), дійсного члена Болгарської академії наук і мистецтв, доктора філологічних наук, професора Мосенкіса Юрія Леонідовича.

Звернутися з клопотанням до Мінкультури щодо присвоєння Почесного звання «Заслужений працівник культури України» до 80-річчя з дня народження Гайтан М.Г. за вагомий внесок у розвиток духовної культури, популяризації у світі культурно - мистецької спадщини України.

 

г)СЛУХАЛИ:

Боргун Т.С.  повідомив учасникам засідання про діяльність ВГО «Союз «Народна Пам'ять» та ситуацію, що склалась у Хмельницькій області.  А саме, пошуковцями ВГО «Союз «Народна Пам'ять» зафіксовано наявність великої кількості  людських останків з невідомого масового поховання, розкиданих на поверхні ґрунту внаслідок будівельних робіт, які не припиняються в с. Котелянка, Хмельницькій області, що є порушенням Закону України  «Про поховання та похоронну справу» та Закону України «Про охорону культурної спадщини». Також, Боргун Т.С. наголосив, що численні звернення до органів виконавчої влади не призвели до зупинення незаконного будівництва. 

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В., Хоменко О.В., Шатунов В.А., Ломачук Д.Ф., Даніелян Е.Ж. взяли участь в обговоренні даного питання.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

ВГО «Союз «Народна Пам'ять» звернутися до Хмельницької обласної державної адміністрації з вимогою вжити заходів щодо припинення протиправних будівельних робіт на території масових поховань та провести відповідні експертизи. Повідомити  Інститут національної пам’яті Польщі про виявлення місця невідомих поховань, можливо польського походження. ГР звернутися до Мінкультури стосовно термінового реагування на лист-звернення ВГО «Союз «Народна Пам'ять».

 

д) СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. повідомила про проведення  VІІ Міжнародного  фестивалю конкурсу «Україна – це ми», організатором якого є ГО «Арт-Креатив», яку очолює заступник голови Громадської ради, голова Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти Стебельська О.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 28, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Звернутися до Мінкультури, зокрема, до Рибачука Ю.А. – заступника міністра культури та Голови Громадської ради при КМДА з проханням взяти участь у вищезазначеному заході.

 

е)СЛУХАЛИ:

Даніелян Є. Ж. повідомив про обрання Коваленко Л.Ф. члена Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття головою Ради представників громадських об’єднань корінних народів, національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України.

Члени ГР привітали Коваленко Л.Ф.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В.  подякувала членам Громадської ради та оголосила про завершення третього засідання Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

Голова                                                                               О.В. Юрченко-Микита

 

Секретар                                                                                   І.О. Диннікова

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України