українська російська англійська

Оголошення щодо продовження відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва

27.02.2019 | 12:19

Міністерство культури України продовжує до 14 березня 2019 року (включно) відбір кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва

 

Вимоги до кандидатів

 

Пропозиції на здобуття стипендій вносяться громадянами України шляхом самовисування молодими письменниками і митцями у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва і кіномистецтва віком від 14 до 35 років, які мають творчі досягнення.

 

Претенденти на здобуття стипендії подають такі документи:

 

мотиваційний лист, в якому викладаються підстави для отримання стипендії;

заявка на здобуття стипендії за формою, наведеною у додатку до цього оголошення (заповнюється власноруч, розбірливо та без виправлень);

дві рекомендації від провідних діячів культури і мистецтва, складені в довільній формі;

автобіографія в довільній формі;

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, – копія паспорта);

згода на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (зразок додається);

документи, що підтверджують творчі досягнення (залежно від сфери діяльності):

копії матеріалів, що підтверджують участь або наявність перемог претендента у культурно-мистецьких заходах, проектах (дипломи, програмки, каталоги, рецензії в ЗМІ тощо);

літературні твори (рукопис або видання) (подаються молодими письменниками);

аудіо-, відеозаписи, нотні матеріали (для композиторів) (подаються митцями у сфері музичного мистецтва);

відеозаписи (подаються митцями у сфері театрального, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва);

кольорові фото творчих робіт розміром 15х20 см із зазначенням автора, року створення роботи, а також портфоліо (подаються митцями у сфері образотворчого мистецтва).

 

Строк приймання документів

 

Документи на участь у відборі кандидатів приймаються у паперовому вигляді до 14.03.2019 р. (включно) на поштову адресу Мінкультури: вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відділ музичного мистецтва управління сценічного і візуального мистецтва. Контактна особа: Іванова Лілія Миколаївна, тел.(044) 234-21-12.

З метою попереднього розгляду документів, просимо також надіслати у форматі PDF скановані заявку, рекомендаційні листи, автобіографію та мотиваційний лист в електронному вигляді на адресу stupendia2019@gmail.com На зазначену електронну адресу також необхідно надіслати надруковану у форматі WORD інформацію, зазначену у пункті 6 заявки.

 У разі невідповідності поданих документів вимогам, вони протягом трьох робочих днів з дати надходження до Мінкультури повертаються претенденту із зазначенням підстав для повернення.

У разі усунення недоліків документи можуть бути подані до Мінкультури повторно до визначеної в оголошенні дати.

Документи, подані після закінчення строку, розгляду не підлягають та повертаються претенденту у місячний строк.

Розмір стипендії

 

Призначається 250 стипендій на рік. Виплата стипендій провадиться щомісяця протягом року.

Стипендії призначаються у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

Нормативно-правові документи

 

- Указ Президента України від «Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового та кіномистецтва» від 23 січня 2018 року      № 13/2018;

- наказ Міністерства культури України від 19 березня 2018 р. № 214 «Про затвердження Положення про комісію та порядок  відбору кандидатів на здобуття стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 416/31868.

 

Додатки:

-                      заявка на здобуття стипендії;

-                      зразок згоди на обробку персональних даних.

 

Документи:

Заявка
Згода на обробку персональних даних
версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України