українська російська англійська

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 25 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ

02.07.2019 | 15:27

(ПРОТОКОЛ № 4)

 

25 червня 2019 року, 110.00-13.00

м. Київ, вул. Івана Франка, 19

 

Присутні: 25 членів Громадської ради; Евген Миколайович Нищук –  Міністр культури України, Диннікова Ірина Олегівна – секретар Громадської ради. Запрошені: Андрійчук П.О., Кожушко Б.В., Неволов В.В., Негрій Т.Д., Сангарієва Т.З., Ушкалов С.В.

 СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микиту О.В., яка відкрила засідання Громадської ради при МКУ, оголосила про легітимність зібрання (присутні 25 членів ГР з 34 за списком), запропонувала встановити час для виступів під час обговорення основних питань - 10 хвилин, для оголошень – 5 хвилин та проголосувати за проект порядку денного, розданого присутнім під час реєстрації.

 

Порядок денний:

1.      Виступ Міністра культури.

2.      Вручення нагород від Міністерства культури України.

3.      Про діяльність Координаційного комітету громадських рад України.

4.      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

5.      Щодо повернення римо-католицького костелу св. Іоанна Хрестителя громаді м. Білої Церкви.

6.      Різне:

а) щодо звернення від ГР при Черкаській обласній державній адміністрації;

б) анонс Всеукраїнського музейного форуму в м. Переяслав-Хмельницький;

в) анонс IV Міжнародної науково-творчої конференції «Культура як основа формування української державності»

г) інформація про виставку «У 2-х світах – 25 німецьких історій»

д) анонс заходів Міністерства культури у липні, що увійшли до плану роботи ГР на 2019 рік.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

затвердити порядок денний другого засідання Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

По першому питанню

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. запропонувала надати слово Міністру культури України.

СЛУХАЛИ:

Нищук Є.М. привітав членів Громадської ради, подякував їм  за налагоджену та  ефективну співпрацю яка допомагає оперативно реагувати на чуттєві питання громадянського суспільства. Також  Міністр  наголосив на підтримці з боку Уряду ініціатив Міністерства спрямованих на впровадження та реалізацію культурних реформ та зазначив, що  важливим також є запровадження  нових інструментів державної підтримки культурних ініціатив, це, зокрема,  Український культурний фонд та Український інститут книги, а також масштабний проект «Малі міста – великі враження», спрямований на підтримку регіональних культурних ініціатив. Саме вони забезпечують рівний доступ до державного фінансування культурно-мистецьких проектів, а також коштів на реалізацію державної політики у сфері книговидання, зокрема закупівлі і видання книжок, а також якісного поповнення бібліотечних фондів, розвиток культури на місцях. Після виступу Євген Нищук відповів на запитання членів Громадської ради стосовно подій пов’язаних вбивством осіб ромської національності у Львівській та Одеській областях, щодо утворення Державної служби  України з питань етнополітики та свободи совісті та питання святкування 30-річчя ради національних громад України.

 

По другому питанню

СЛУХАЛИ:

Нищук Є.М. вручив Подяки від Міністерства культури України Неволову В.В. доктору культурології, заслуженому працівнику культури України, автору 120 документальних фільмів про визначних постатей історії України, фахівцю Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти, Корецькому М.Х., голові ГС «Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті»,  заслуженому діячу науки і техніки України, доктору наук з державного управління, професору, члену Комісії з питань охорони культурної спадщини Громадської ради при Міністерстві культури України; Рутковській О.М. членкині ІКОМОС, членкині Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, членкині Комісії з питань охорони культурної спадщини Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

По третьому питанню

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. розповіла присутнім про причини та історію виникнення  Координаційного комітету громадських ради України, наголосила на інтенсивному та успішному розвитку даного проекту та надала слово  представнику Координаційного комітету громадських рад України, координатору сектору громадських ради при міністерствах та інших ЦОВВ  Сергію Ушкалову.

 

СЛУХАЛИ:

Ушкалов С.В. роз’яснив присутнім що ККГРУ - це об'єднання громадських рад при Міністерствах, інших ЦОВВ, та при обласних державних адміністраціях, яке утворене на підставі підписання головами громадських рад Угоди про співпрацю між громадськими радами України від 03.11.2018 року. На  підставі загальних зборів ККГРУ приймає рішення та узагальнює своїм протоколом рішення усіх громадських рад. Також Сергій Ушкалов роз’яснив функції, завдання ККГР, доповів про вже зроблені кроки та поділився проектами, які вже на порядку денному роботи цього представницького органу, зокрема, це створення  та наповнення порталу, який об’єднує інформацію про діяльність громадських рад, членів ККГРУ, проект Закону України Про громадські ради.  

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. наголосила, що завдяки утворенню такого органу як ККГРУ з’явилась можливість  ефективної співпраці з представниками громадських рад різних міністерств і ЦОВВ, та між представниками громадських рад і представниками Кабінету Міністрів України для реалізації спільних проектів та посилення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

 СЛУХАЛИ:

Нищук Є.М. висловився на підтримку даного проекту і підкреслив важливість використання такого ресурсу для поширення інформації про досягнення та позитивні зрушення у різних сферах діяльності органів виконавчої влади  та  роз’яснення важливих питань та нововведень для успішного впровадження  реформ.

По четвертому питанню

СЛУХАЛИ:

Котлякова Л.К.  доповіла присутнім про  внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та наголосила на необхідності скасування окремих змін, які можуть суттєво зменшити роль громадської ради та обмежити можливість громадськості брати участь у роботі Громадської ради, а саме увійти до складу Громадської ради при Міністерствах та інших ЦОВВ. 

СЛУХАЛИ:

Ушкалов С.В.  доповів  що питання внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» вже на порядку денному найближчого засідання Ради голів громадських ради при органах виконавчої влади, де пропонується утворити робочу групу з числа представників громадських ради саме для підготовки пропозицій по внесенню змін і доповнень до цієї постанови та інших нормативно-правових актів.

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. запропонувала кандидатуру Пероганича Юрія Йосиповича, члена Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти  делегувати до співпраці з ККГРУ від Громадської ради при Міністерстві культури.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

делегувати  Пероганича Юрія Йосиповича, члена Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти до співпраці з ККГРУ від Громадської ради при Міністерстві культури.

По п’ятому питанню

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В.  довела до відома членів ГР про звернення члена Громадської ради Олени Хоменко, голови ГО «Товариство польської культури ім. З. Красинського» щодо повернення римо-католицького костелу св. Іоанна Хрестителя громаді м. Білої Церкви. Нажаль разом із зверненням не були надані матеріали (висновки засідання у Міністерстві культури, листи-відповіді від Міністерства культури) по даному питанню. Тож, у результаті обговорення з керівництвом  Міністерства культури з’ясовано,  що вирішення даного питання належить до повноважень Білоцерківської міської ради.  Голова Громадської ради запропонувала звернутися до голови Білоцерківської міської ради та погодити текст звернення.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

ВИРІШИЛИ:

Погодити текст звернення та звернутися від Громадської ради до голови Білоцерківської міської ради щодо можливості повернення римо-католицького костелу св. Іоанна Хрестителя громаді м. Білої Церкви.

 

По шостому питанню

а)

 СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В.  довела до відома членів ГР  про звернення від ГР при Черкаській обласній державній адміністрації з проханням надати правову оцінку діям директора КЗ «Черкаська обласна філармонія ЧОР» та застосувати заходи по усуненню порушень  Закону з боку керівником філармонії Федоряки Ю.Г. 

б)

СЛУХАЛИ:

Кожушко Б.В., нагадав про ІІ Всеукраїнський музейний форум, що відбудеться в м. Переяслав-Хмельницький у 2019 р. та запропонував взяти активну участь у проведенні форуму.

 

в)

СЛУХАЛИ:

Стебельська О.С. анонсувала проведення  IV Міжнародної науково-творчої конференції «Культура як основа формування української державності»  до Дня незалежності України та запросила членів Громадської ради до участі у заході 22 серпня 2019 року.

 

г)

СЛУХАЛИ:

Коваленко Л.Ф. повідомила членам ГР про виставку «У 2-х світах – 25 німецьких історій»,  яка представляє німецьку національну меншину за кордоном через проекти та презентує погляд на життя цієї меншини в різних країнах, досліджуючи питання «Що означає німецька ідентичність?»

д)

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В.  повідомила членам ГР, що інформацію про ці та інші заходи, заплановані на липень 2019 року буде розіслано на електронні адреси членів ГР. 

 

СЛУХАЛИ:

Юрченко-Микита О.В. привітала з минулим ювілеєм Черватюк Л.Д., члена Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти, подякувала членам Громадської ради та оголосила про завершення четвертого засідання Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

 

Голова                                                                                О.В. Юрченко-Микита

 

Секретар                                                                                  І.О. Диннікова 

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України