українська російська англійська

Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження розміру та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

25.12.2019 | 14:53

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

 

I. Визначення проблеми

Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23.03.2017 (далі – Закон) визначено, що за розгляд заяви щодо отримання державних субсидій, передбачених пунктами 234 частини першої статті 7 цього Закону, суб’єкт кінематографії сплачує платіж, порядок справляння та розмір якого визначаються законом.

Пунктом 2 Розділу III Прикінцеві та перехідні положення Закону передбачено, що до визначення законом розміру та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 7 цього Закону, розмір та порядок справляння такої плати визначаються Кабінетом Міністрів України.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»» підготовлено відповідно до визначених вище положень Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» з метою врегулювання питання встановлення розмірів та порядку справляння плати за розгляд заяв про надання державних субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».  Проєктом постанови передбачається:

- затвердження порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»;

- затвердження розміру плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи

(підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

-

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

 

 

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

-                      ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

-                      чинних регуляторних актів, оскільки регуляторні акти з даного питання відсутні.

 

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є реалізація положень Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» з метою врегулювання питання встановлення розміру та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Передбачається, що  визначена ціль буде досягнена завдяки прийняттю запропонованого регуляторного акта.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

 

Розроблення проєкту постанови

(забезпечення регулювання)

Передбачає здійснення нормативно-правового врегулювання питання встановлення розміру та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Відсутність розробленого регуляторного акту призведе до невизначеності розмірів та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Цей альтернативний спосіб є недоцільним.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Розроблення проєкту постанови

(забезпечення регулювання)

 

Запровадження більш чіткого регулювання питання встановлення розмірів та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Відсутні.

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутні.


          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян не здійснювалась, оскільки дія регуляторного акту не поширюється на громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник*

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

89

89

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

* Використовуються дані згідно:

·       кількості виробників фільмів, які були внесені до Переліків кінопроектів-переможців Одинадцятого конкурсного відбору та Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно, проведених у 2019 році – 69 суб’єктів;

·      прогнозованої кількості іноземних суб’єктів кінематографії, що звернуться до Ради з державної підтримки кінематографії з метою отримання державної субсидії передбаченої пунктом 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», за посередництвом українського суб’єкта кінематографії – 20 суб’єктів;

                                                   

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

Розроблення проєкту постанови

(забезпечення регулювання)

 

Вдосконалення регулювання питання встановлення розмірів та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Плата за розгляд кожної заяви на отримання конкретного виду державної субсидії, передбаченої пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Відсутні.

Відсутні.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1:

 

Розроблення проєкту постанови

(забезпечення регулювання)

 

4

Дозволить врегулювати питання встановлення розмірів та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

1

Проблемні питання продовжують існувати, цілі державного регулювання не вирішуються.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

 

Розроблення проєкту постанови

(забезпечення регулювання)

 

Вдосконалення регулювання питання встановлення розмірів та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Плата за розгляд кожної заяви на отримання  конкретного виду державної субсидії, передбаченої пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Цілі прийняття регуляторного акту можуть бути реалізовані повною мірою.

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

-

Залишає питання щодо встановлення розмірів та порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 7 Закону.

Є неприйнятним, оскільки не вирішує цілей державного регулювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

 

Розроблення проєкту постанови

(забезпечення регулювання)

 

Обрана альтернатива забезпечить досягнення визначених цілей, а також є єдиним і достатнім способом вирішення проблеми.

-

 

Альтернатива 2:

 

Відсутність регулювання

Альтернатива неприйнятна, оскільки залишає проблему неврегульованою та не забезпечить досягнення цілей державного регулювання.

Х

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблематики, є прийняття запропонованого регуляторного акту.

Для його впровадження необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги цього регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації.

Суб’єктам господарювання необхідно ознайомитись з вимогами регулювання.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не будуть нести додаткові витрати.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

  Відповідно, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився.

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не проводився, оскільки питома вага суб’єктів малого (мікро) підприємництва складає 100 %.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва (додаток 4 – Тест малого підприємництва), що додається.

 

 

 

 

 

 

Тест

малого підприємництва (М-Тест)

 

1.          Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" вересня 2017 р. по "17" листопада 2017 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Засідання Робочої групи з питань реалізації Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

10

Обговорено та узгоджено положення проекту регуляторного акта.

2

Засідання Громадської Ради

при Державному агентстві України з питань кіно.

 

26

Обговорено та узгоджено положення проекту регуляторного акта (протокол засідання від 04.10.2017).

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 89 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

 

3.       Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5

Інші процедури (уточнити)

 

Плата за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії» (розмір плати за розгляд заяв про надання державних субсидій Х на кількість суб’єктів малого підприємництва) *

(12 042 + 12 042) +  20 070 = 44 154 грн. (розмір плати за розгляд заяв на отримання кожного окремого виду державної субсидії, відповідно до розміру встановленого у проєкті постанови)

0,00

(витрати відсутні)

(24 084 Х 2) + (20 070 Х 2) = 88 308 грн. (передбачається, що не більше ніж двічі на 5 років суб’єкти господарювання будуть подавати заяву для отримання субсидій)

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 24 084 + 20 070 = 44 154 грн.

Х

88 308 грн.

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

89 (69 + 20)*

Х

89 (69 + 20)*

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

(69 Х 24 084) + (20 Х 20 070) = 2 063 196 грн. *

Х

(69 Х 48 168) + (20 Х 40 140) = 4 126 392 грн. *

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктом господарювання на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним) Х 25,13 грн. ** = 12,57 грн.

0,00

(припускається, що суб’єкти господарювання ознайомлюються з вимогами регулювання лише в перший рік)

12,57 грн. (витрати на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 (витрати на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет у наступний рік)

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктом господарювання здійснення оплати за розгляд заяви) Х 25,13 грн. ** = 12,57 грн.

0,00

12,57 Х 2 = 25,14 грн. (передбачається, що не більше ніж двічі на 5 років суб’єкти господарювання будуть подавати заяву для отримання субсидій)

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,00

0,00

0,00

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,00

0,00

0,00

13

Інші процедури (уточнити):

 

 

 

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

25, 14 грн.

 

37, 71 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

89

 

89

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

2 237, 46 грн.

 

3 356, 19 грн.

 

Примітки:

* 1.    У розрахунку плати за розгляд заяв  на отримання субсидій, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії» використано розмір плати визначений у проєкті постанови.

           Значення прожиткового мінімуму для розрахунку використано у визначенні прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 липня  2019 року – 2 007 грн. Джерело отримання інформації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 .

           При здійснені розрахунків виділялись окремо: 

·      кількість виробників фільмів, які були внесені до Переліків кінопроектів-переможців Одинадцятого конкурсного відбору та Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно69 суб’єктів;

·      прогнозована кількості іноземних суб’єктів кінематографії, що звернуться до Ради з державної підтримки кінематографії з метою отримання державної субсидії передбаченої пунктом 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», за посередництвом українського суб’єкта кінематографії – 20 суб’єктів.

Виділення було здійснено з метою отримання чіткіших показників, оскільки розмір плати за розгляд заяв по різним видам державних субсидій, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»  є відмінним.  

Так, приблизно 69 суб’єктів  кінематографії заплатять за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 та 3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», а 20 іноземних суб’єктів кінематографії, за посередництвом українського суб’єкта кінематографії, внесуть плату за розгляд заяв на отримання державної субсидії передбаченої пунктом 4 частини першої статті 7 Закону.

 

** 2.     У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, визначену Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» - 25,13 грн. Джерело отримання інформації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 .

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Реалізація положень регуляторного акта буде здійснюватися державними службовцями відповідно до посадових обов’язків та не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

 

4.              Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2 063 196

4 126 392

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2 237, 46

3 356, 19

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2 065 433, 46

4 129 748, 19

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0,00

0,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2 065 433, 46

4 129 748, 19

 

5.       Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

                                                                                                    

Не передбачається розроблення корелюючи (пом’якшувальних) заходів.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії проєкту постанови встановлюється на необмежений термін.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1.       Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта:

У зв’язку з реалізацією акта передбачаються надходження до державного бюджету, оскільки Порядком справлення плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2 – 4 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» передбачено, що плата за розгляд заяви про надання державної субсидії сплачується платником у гривнях до моменту подачі відповідної заяви до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, та зараховується до державного бюджету.

Орієнтовний розмір надходжень до бюджету визначено в Тесті малого підприємництва (М-тест) та дорівнює сумарним витратам суб’єктів господарювання на виконання за планового регулювання.

2.       Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: орієнтовно 89.

3.       Розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта: орієнтовно прораховано в Тесті малого підприємництва (М-тест).

4.       Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта: оцінюється як високий; проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства культури України (http://mincult.kmu.gov.ua).

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Визначення результативності регуляторного акта буде здійснюватися в три етапи:

– Базове відстеження – до набрання актом чинності;

– Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності;

– Періодичне відстеження – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

 

 

Перший заступник Міністра

культури України                                               Світлана ФОМЕНКО                                            

 

 

“___” __________ 2019 р.

 

версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України