Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка оголошує конкурс на здобуття премії 2016 року
14.04.2016 | 14:50
 

Державна премія України імені Олександра Довженка присуджується за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва щорічно до 10 вересня. Премія, що носить ім’я видатного українського кінорежисера і письменника Олександра Довженка, присуджується як окремим кінематографістам, так і творчим колективам. Колектив, який висувається на здобуття премії, не може перевищувати 5 осіб і повинен включати лише тих авторів, чий творчий внесок був найбільш визначний.

 

Премія може бути присуджена громадянам України та інших держав і особам без громадянства. Щороку присуджується лише одна премія.

 

Подання творів здійснюється Міністерством культури України, творчими спілками, кіно-, теле-, відеостудіями, мистецькими закладами та науковими установами, громадськими організаціями, редакціями газет і журналів.

 

Твори, висунуті на здобуття премії, подаються до Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка разом з листом, підписаним керівником організації, яка висунула твір. У листі зазначається: автор (автори), назва твору, рік його створення, кіностудія або інша організація, де створено фільм, загальна оцінка твору (творчості автора) та мотивація висунення на здобуття премії.

 

До листа додаються:

-   довідка про життя і творчість осіб, висунутих на здобуття премії, у довільній формі;

   протокол засідання організації,  на якому було прийняте рішення про висунення     твору  (автора)   на   здобуття   премії   ( протокол  має  бути  завірений  мокрою печаткою  і  подаватись у  повному  вигляді  з  детальним  викладенням  пропозицій  і обґрунтувань конкретних осіб щодо висунутої кандидатури (твору);

-         відгуки преси.

 

Твори, раніше відзначені або висунуті на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка, на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка не висуваються. Одна й та ж кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка по двох і більше творах.

 

Повторно премія може бути присуджена митцеві за наявності нових визначних досягнень у галузі кіномистецтва, але не раніше, ніж через п’ять років після попереднього присудження.

 

Твори та документи приймаються Комітетом з Державної премії України імені Олександра Довженка до 1 червня 2016 року за адресою:

01010, Київ, вул. Лаврська, 10, 

Державне агентство України

з питань кіно, кім. 430,

контактний тел.: 280-04-37

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245084586