ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 08 СЕРПНЯ 2016 РОКУ (ПРОТОКОЛ №1)
12.08.2016 | 12:32
 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 08 серпня 2016 РОКУ

 

Протокол №1

 

 

08 серпня 2016 року, 12.00 – 13.00

м. Київ, вул..Івана Франка,19

Міністерство культури України

 

 

 

Присутні: Кожушко Б.В., голова Громадської ради при МКУ, 7 членів Президії Громадської ради при МКУ, Боргун Т. С., (за довіреністю без права голосу), Петришин І.І., в.о. відповідального секретаря Громадської ради при МКУ.

 

Порядок денний:

1.                 Щодо «Правил використання бланку Громадської ради при Міністерстві культури України»;

2.                 Про існуючий «Порядок переходів членів Громадської ради при Міністерстві культури України з однієї постійної Комісії до іншої»;

3.                 Про звернення Громадської ради до Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини при Міністерстві культури України;

4.                 Про план роботи Громадської ради до 31 грудня 2016 року;

5.                 Різне:

-                      щодо роботи утвореної міжкомісійної робочої групи над Порядком формування інституту експертів Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

 

1.                Щодо «Правил використання бланку Громадської ради при Міністерстві культури України»

 

Слухали: Кожушка Б.В., який інформував присутніх про діючі Правила використання бланку ГР при МКУ. Запропонував взяти їх за основу і доопрацювати, зокрема, пункт 3, в якому йде мова про те, що голова ГР при МКУ у разі невідкладності виготовлення  звернення, може підписати його за  згодою заступників голови ГР, тобто без рішення засідання ГР чи Президії ГР. Запропонував визначитися – чи залишати цей пункт чи змінити.

Слухали: Боргуна Т.С., який запропонував змінити пункт 3 в такий спосіб, щоб невідкладне рішення голова ГР міг приймати за згодою більшості  членів Президії ГР.

Вирішили: доручити Боргуну Т.С. переглянути увесь документ, та внести до нього необхідні зміни.

Голосували: «ЗА» - 8,  «ПРОТИ» - 0,  «УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

2.                Про існуючий «Порядок переходів членів Громадської ради при Міністерстві культури України з однієї постійної Комісії до іншої»

 

Слухали: Кожушка Б.В., який поінформував присутніх, що в складі попередньої ГР її  члени переходили з однієї Комісії до іншої в будь-який спосіб, а це спричиняло хаос у роботі. Саме тому це питання було відрегульовано прийнятим нормативним актом.

Слухали: Садаєва С.А., запропонував скасувати можливість будь-яких  переходів між Комісіями, оскільки на в новому Положенні про ГР при МКУ вже прописаний кількісний склад постійних Комісій і на Установчих зборах був сформований їхній персональний склад.

Вирішили: скасувати документ «Порядок переходів членів Громадської ради при Міністерстві культури України з однієї постійної Комісії до іншої», що дозволяє перехід з однієї комісії до іншої.

Голосували: «ЗА» - 8,  «ПРОТИ» - 0,  «УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

3.                Про звернення Громадської ради до Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини при Міністерстві культури України

Слухали: Кожушка Б.В., який ознайомив присутніх зі змістом звернення, що надійшло до ГР при МКУ від ГО «Андріївсько-пейзажна ініціатива». Питання дуже скандальне, початок воно бере ще з 2003 року, коли забудовник отримав в оренду земельну ділянку. Мешканці будинків, прилеглих до ділянки запланованої забудови, була створена ініціативна група, яка добилася надання статусу пам’ятки історичній місцевості «Обсерваторна гірка». На території пам’ятки будь-яке нове будівництво заборонене. Нас просять підтримати громадськість в боротьбі із незаконною забудовою земельної ділянки по вул. Гоголівській, 32-В у м. Києві. З цією метою нам пропонують звернутися до Міністра культури та Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини при МКУ, з проханням не надавати схвальних висновків під час нового розгляду Історико-містобудівного обґрунтування. та дозволів на виконання будівельних робіт на вказаній ділянці.

Слухали: Бондаренка А.І., який говорив про необхідність зберегти автентичність обличчя старого Києва, тому необхідно підтримати громадськість, не допустити можливості проведення будівництва на вул. Гоголівській, 32-В.

Вирішили: підтримати ініціативу ГО «Андріївсько-пейзажна ініціатива» та надіслати відповідне звернення до Міністра культури, а копію голові НМР з охорони культурної

Голосували: «ЗА» - 8,  «ПРОТИ» - 0,  «УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

4.                Про план роботи Громадської ради до 31 грудня 2016 року.

Слухали: Кожушка Б.В., який повідомив, що Громадська рада має скласти план роботи, і очікує на пропозиції від членів Президії Громадської ради.

Слухали: Юрченко-Микита О. В.: запропонувала спершу отримати плани та пропозиції від Комісій, і на їх основі  скласти план роботи для Громадської ради до кінця року.

Слухали: Кожушка Б.В., який зазначив, що важливим є скласти дієвий план, адже  невиконання плану Громадської ради може стати підставою для розпуску Громадської ради.

Слухали: Юрченко-Микита О. В., запропонувала вивчити план роботи Міністерства культури і співпрацювати з його співробітниками над виконанням тих пунктів, які цікавлять обидві сторони.

Слухали: Кожушка Б.В.: який попросив усім головам Комісій ознайомитися з чинним наказом Міністерства культури України від 02 грудня 2014 року № 1083 «Щодо сприяння діяльності Громадської ради при Міністерстві культури України», та запропонувати внести свої зміни стосовно оновлення закріплених працівників міністерства за Комісіями ГР при МКУ і подати їх до відповідального секретаря  Громадської ради.

Вирішили:

-                     внести зміни до наказу № 1083 «Щодо сприяння діяльності Громадської ради при Міністерстві культури України»;

-                     Комісіям Громадської ради в першій половині вересня поточного року надати до Президії їхні плани роботи до 31 грудня 2016 року.

Голосували: «ЗА» - 8,  «ПРОТИ» - 0,  «УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

 

 

5.                Різне:

-                     щодо роботи утвореної міжкомісійної робочої групи над Порядком формування інституту експертів Громадської ради при Міністерстві культури України.

 

Слухали: Кожушка Б.В. про те, що необхідно розглянути запропонований варіант Інструкції про експертну групу (розробник - Мекахаль Н.Ю.), але в ній говориться лише про тимчасових експертів. Кожушко Б.В. запропонував створювати не лише тимчасові експертні групи, а й постійні.

Слухали: Боргуна Т.С., який запропонував дочекатися його варіанту Інструкції, а тоді виробляти на їх базі єдиний документ.

Слухали: Стебельську О.С. за те, щоб не ускладнювати процедуру створення експертних груп, і  щоб кожен член ГР прии МКУ надав свої рекомендації щодо Інструкції.

Слухали: Кожушка Б.В., який запропонував розглянути кінцевий варіант Інструкції про експертів та експертні групи на засіданні Президії ГР при МКУ, але перед тим розіслати спільний узгоджений варіант до всіх членів ГР при МКУ.

Вирішили: доручити продовжити роботу над Інструкцією про експертні групи Боргуну Т.С., Стебельській О.С. та Мекахаль Н.Ю.. Кінцевий варіант Інструкції направити електронною поштою до всіх членів ГР при МКУ.

Голосували: «ЗА» - 8,  «ПРОТИ» - 0,  «УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

  

Голова Громадської ради                                                           Кожушко Б. В.

 

В.о. відповідального секретаря                                              Петришин І. І.

 

 

 

 

 

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245122383