Звіт про базове відстеження результативності проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пунктів 8 і 9 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності та території історичних ареалів населених місць"
18.07.2017 | 09:22
 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту постанови Кабінету Міністрів України  "Про внесення змін до пунктів 8 і 9 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності та території історичних ареалів населених місць"

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України  "Про внесення змін до пунктів 8 і 9 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності та території історичних ареалів населених місць" (далі – проект акта).

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство культури України.

 

3. Цілі прийняття акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пунктів 8 і 9 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності та території історичних ареалів населених місць" має на меті спрощення процедури розроблення та погодження науково-проектної документації на будівництво, реконструкцію будівель і споруд в історичних населених місцях.

Зазначеної мети пропонується  досягти шляхом встановлення необхідності розроблення історико-містобудівних обґрунтувань тільки в тих населених пунктах, в яких не затверджені в установленому порядку історико-архітектурні опорні плани, та передбачити порядок розроблення історико-містобудівні обґрунтування.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 1 березня 2017 по 1 квітня 2017

 

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Публічне громадське обговорення.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

У визначений для публічного громадського обговорення строк зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб (у тому числі суб’єктів господарювання), їх об’єднань не надходило.

Для публічного громадського обговорення проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства культури України у рубриці «Проекти регуляторних актів» рубрики «Регуляторна політика».

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

Якісні показники:

1)     розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

2)     розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

3)     рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта;

4)     інформаційна узгодженість акта Міністерства з нормативно-правовими актами вищої юридичної сили;

Кількісні показники:

1)   кількість розроблених та затверджених історико-архітектурних опорних планів;

2)   кількість звернень суб’єктів господарювання та /або фізичних осіб щодо погодження історико-містобудівних обґрунтувань;

3)   кількість погоджених історико-містобудівних обґрунтувань.

4)   кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На даному етапі результати реалізації регуляторного акта не визначено, визначених цілей не досягнуто.

Оцінити результати регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можливо лише після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пунктів 8 і 9 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності та території історичних ареалів населених місць", при повторному та періодичному відстеженнях.

 

 

 

Міністр культури України                                                                      Є. М. Нищук

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245259878