Матеріали для оформлення документів на атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури
29.03.2019 | 11:49
Директорат мистецької освіти
 

До уваги педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури: мистецьких шкіл, середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, культурно-мистецьких коледжів, методичних установ, які атестуються за Положенням, затвердженим наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628.

Для полегшення завдання щодо підготовки документів та заповнення листа самоаналізу із застосування нових критеріїв атестації, Директоратом мистецької освіти Міністерства культури України розроблені допоміжні матеріали окремо для кожної посади та кожного педагогічного звання, які доступні для завантаження за посиланнями нижче.

Всі матеріали систематизовані за кожною посадою та педагогічним званням:

1.ВИКЛАДАЧ_МШ_ІНДИВІД_ФАХ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, які провадять освітній процес з фахових дисциплін у формі індивідуальних занять.

1аВИКЛАДАЧ_МШ_ГРУПОВІ_ФАХ+ВАРІТИВНі – матеріали для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, які провадять освітній процес з фахових дисциплін у формі групових занять (хор, оркестр, ансамбль, танець, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, театральне мистецтво), а також дисципліни варіативного складника (предмети за вибором, факультативи, додатковий інструмент тощо).

2.ВИКЛАДАЧ_МШ_ТЕОРЕТИЧНІ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, які провадять освітній процес з теоретичних дисциплін (музична грамота та практичне музикування, сольфеджіо, музична література, початковий курс історії хореографічного мистецтва тощо).

3.ВИКЛАДАЧ_КОЛЕДЖ_ВИКОНАВСЬКІ – матеріали для викладачів культурно-мистецьких коледжів, які провадять освітній процес з виконавських навчальних дисциплін (у формі індивідуальних та групових занять).

4.ВИКЛАДАЧ_КОЛЕДЖ_ТЕОРЕТИЧНІ - матеріали для викладачів культурно-мистецьких коледжів, які провадять освітній процес з мистецько-теоретичних та культурологічних навчальних дисциплін.

5.КОНЦЕРТМЕЙСТЕР_МШ_ІНДИВІД - матеріали для концертмейстерів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, які супроводжують освітній процес з фахових дисциплін у формі індивідуальних занять.

5аКОНЦЕРТМЕЙСТЕР_КОЛЕДЖ_ІНДИВІД - матеріали для концертмейстерів культурно-мистецьких коледжів, які супроводжують освітній процес з фахових дисциплін у формі індивідуальних занять.

6.КОНЦЕРТМЕЙСТЕР_МШ_ГРУП - матеріали для концертмейстерів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, які супроводжують освітній процес з фахових дисциплін у формі групових занять.

6аКОНЦЕРТМЕЙСТЕР_КОЛЕДЖ_ГРУП - матеріали для концертмейстерів культурно-мистецьких коледжів, які супроводжують освітній процес з фахових дисциплін у формі групових занять.

7.МАЙСТЕР_ВИРОБ_НАВЧ – матеріали для майстрів виробничого навчання.

8.МЕТОДИСТ_ПОСАДА – матеріали для педагогічних працівників, які працюють на посадах методистів закладів культурно-мистецької освіти та методичних (науково-методичних установ).

9.ЗВАННЯ_СТАРШИЙ_ВИКЛАДАЧ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл, середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та культурно-мистецьких коледжів (у тому числі, які працюють на посаді старшого викладача), які претендують на присвоєння/підтвердження педагогічного звання «Старший викладач».

10.ЗВ_ВИКЛАДАЧ_МЕТОДИСТ_ПРИСВОЄННЯ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл, середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та культурно-мистецьких коледжів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «Викладач-методист» (в тому числі застосовується для підтвердження цього звання до 2023 року включно).

11.ЗВ_ВИКЛАДАЧ_МЕТОДИСТ_ПІДТВЕРДЖЕННЯ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл, середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та культурно-мистецьких коледжів, які претендують на підтвердження педагогічного звання «Викладач-методист» (застосовується з 2024 року).

12.ЗВ_МАЙСТЕР_ВИРОБ_НАВЧ_І-ІІ_КАТЕГОРІЯ – матеріали для майстрів виробничого навчання, які претендують на присвоєння/підтвердження педагогічних звань «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» та «Майстер виробничого навчання І категорії»

 

Кожен архів містить такі файли:

Папка «Зразки довідок» - зразки довідок, необхідних для заповнення листа самоаналізу.

Папка «Роз’яснення (окремо за посадою)» - фрагмент Роз’яснень до застосування норм розділу V Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, який стосується заповнення листа самоаналізу для відповідної посади (звання).

Папка «Шаблон» - шаблони в форматі Excel, які дозволяють автоматично підрахувати отримані бали та сформувати лист самоаналізу.

 

Детальні відеоінструкції щодо заповнення шаблонів:

На відповідність посаді (для всіх)

Для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів

Для викладачів культурно-мистецьких коледжів

Для концертмейстерів

Для методистів

Для викладачів, які претендують на присвоєння/підтвердження педагогічного звання «Старший викладач»

Для викладачів, які претендують на присвоєння/підтвердження педагогічного звання «Викладач-методист»

 

Зазначені матеріали є інструментарієм для оформлення атестаційних документів.

Бажаємо Вам успішної та справедливої атестації.

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245472345