Оголошення про проведення конкурсу з пошуку кандидатур організаторів аукціону з реалізації майна Державного підприємства "Національна кінематека України"
05.07.2019 | 13:40
 

Оголошення про проведення конкурсу з пошуку кандидатур організаторів аукціону з реалізації майна Державного підприємства «Національна кінематека України»

 

Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

·                    бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;

·                    мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

·                    мати технічні можливості для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу).

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 14 робочих днів з дня офіційного розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства культури України або Державного підприємства «Національна кінематека України».

 

Інформація про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні:

Найменування: Державне підприємство «Національна кінематека України»

Код ЄДРПОУ: 19485307

Місцезнаходження: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 27.

Державна частка у статутному капіталі становить 100%.

Профіль діяльності підприємства: Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.

Орган управління: Міністерство культури України.

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, що вказує на необхідність наявності у організатора цього аукціону технічних можливостей для його проведення: частина майна Державного підприємства «Національна кінематека України», яка складається з об’єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: місто Київ, вулиця Кіото, будинок 27, а саме:

№ п/п

Назва будівель та споруд

Загальна площа, м2

1

Цех обробки плівки (Літ.В)

1 895,70

2

Допоміжний корпус(Літ.Д)

2 195,50

3

Корпус водопідготовки (Літ.Ж)

294,5

4

Склад плівки "Сейф" (Літ.И)

275,3

5

Склад №2 (Літ.К)

189

6

Склад №1 (Літ.Л)

133,4

7

Склад (Літ. П)

110,8

8

Будинок відпочинку (Літ.О)

92,6

9

Станція перекачки (Літ.Р)

16,6

10

Приміщення охорони (Літ.М1, М2)

11,6

11

Підсобне приміщення (Літ.Н)

14,9

12

Прохідна - медпункт (Літ.Е)

34,1

13

Будинок артскважини (Літ.З)

9,2

14

Будинок артскважини (Літ.З 1)

12,9

 

Всього

5 286,10

 

Поштова адресу, за якою подаються заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам:

02156, м. Київ, вул. Кіото, буд 27.

 

Контактні телефони для довідок:

+38(066)883-13-46.

Додатки:

1.           Текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням основних істотних умов договору (крім умови про суму винагороди та інформації про організатора аукціону);


Текст проекту договору про проведення аукціону

 

Договір

на організацію та проведення відкритих публічних торгів (аукціону)

 

м. Київ                                                                         «___» _____________ 2019 року

  

            ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Національна кінематека України» (02156, м. Київ, вул. Кіото, 27, код ЄДРПОУ 19485307), в особі керуючого санацією _____________________, який діє на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від ____________ р. по справі № _____________, (далі Замовник), з однієї сторони, та

            ______________________, який діє на підставі Статуту, (далі Організатор),  з другої сторони, надалі разом - Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про нижчевикладене:

 

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Сторони, керуючись чинним законодавством України зобов'язуються сумісно діяти з метою організації ефективного продажу майна, запропонованого для реалізації  Замовником.

1.2.  Замовник доручає, а Організатор приймає на себе обов'язки щодо організації підготовки та проведення продажу з аукціону (надалі - Торги або Аукціон) майна боржника державного підприємства «Національна кінематека України» (код ЄДРПОУ 19485307), адреса: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 27, в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

1.3. Майно, що підлягає продажу на аукціоні згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2019 року у справі №910/21182/15 за наступним переліком:

Будівлі та споруди, за адресою м. Київ, вул. Кіото, 27:

 

№ п/п

Назва будівель та споруд

Загальна площа, м2

1

Цех обробки плівки (Літ.В)

1 895,70

2

Допоміжний корпус(Літ.Д)

2 195,50

3

Корпус водопідготовки (Літ.Ж)

294,5

4

Склад плівки "Сейф" (Літ.И)

275,3

5

Склад №2 (Літ.К)

189

6

Склад №1 (Літ.Л)

133,4

7

Склад (Літ. П)

110,8

8

Будинок відпочинку (Літ.О)

92,6

9

Станція перекачки (Літ.Р)

16,6

10

Приміщення охорони (Літ.М1, М2)

11,6

11

Підсобне приміщення (Літ.Н)

14,9

12

Прохідна - медпункт (Літ.Е)

34,1

13

Будинок артскважини (Літ.З)

9,2

14

Будинок артскважини (Літ.З 1)

12,9

 

Всього

5 286,10

1.4. Власник майна – Держава, в особі Міністерства культури України.

1.5. Початкова вартість: визначена на підставі незалежної професійної оцінки згідно Звіту про незалежну оцінку нерухомого майна - вбудованих приміщень, що знаходяться на балансі ДП «Національна кінематека України» та рецензії на звіт про незалежну оцінку нерухомого майна, що знаходиться на балансі ДП «Національна кінематека України».

1.6. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). Перед початком аукціону ліцитатор інформує про:

-   умови договору, що укладається на аукціоні;

-   суму, якій повинне бути кратне перевищення наступної пропозиції над попередньою (крок аукціону), яка становить 1 (один)  відсоток від початкової вартості;

-   спосіб повідомлення про готовність укласти договір;

-   початкову вартість.

1.7.           Аукціон проводиться відповідно до вимог статей 64-66 Закону.

 

РОЗДІЛ 2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

Замовник зобов’язаний:

2.1.1. надати Організатору в п’ятиденний термін документи і відомості, необхідні йому для виконання передбачених цим договором обов’язків, а саме:

- необхідні документи стосовно майна, що пропонується до продажу;

- документи, що підтверджують повноваження Замовника на вчинення будь-яких дій стосовно розпорядження майном, що пропонується до продажу;

- відомості про майно, що пропонується до продажу, а також про його початкову вартість продажу;

- інші документи та відомості, що стосуються предмету цього Договору;

- відповідальність за повноту та достовірність інформації, яка передається Замовником Організатору з метою проведення аукціону, несе Замовник згідно з чинним законодавством України;

2.1.2. надати Організатору допомогу в здійсненні останнім своїх обов’язків за цим Договором;

2.1.3. встановити термін проведення аукціону до виконання умов цього договору;

2.1.4. оформити продаж майна на аукціоні договором купівлі-продажу з переможцем торгів одразу після отримання всієї суми коштів за продане майно;

2.1.5. не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ціни підписати Акт прийому-передачі об’єкту аукціону;

2.1.6. сплатити Організатору обумовлену п. 3.6. цього Договору винагороду за проведення аукціону та інші узгоджені з Замовником та фактично понесені Організатором витрати;

2.1.7. відрахування строків підготовки аукціону здійснюється виключно після надання Замовником повного комплекту документів та матеріалів на майно. Передача оригіналів документів (якщо це потрібно для виконання договору) здійснюється виключно на підставі «Акту прийому-передачі документів»;

Замовник має право:

2.2.1. Виставляти для реалізації на торгах погоджене майно, що належить Боржнику;

2.2.2. Бути присутнім під час проведення аукціону;

2.2.3. Отримувати від Організатора інформацію та консультації щодо реалізації майна на аукціоні.

2.2.4. Отримати на свій рахунок від переможця аукціону повний розрахунок за майно, придбане на аукціоні.

2.2.5. Отримати від Організатора суму коштів – як різницю від суми гарантійного внеску переможця та суми винагороди Організатора за проведення аукціону.

2.2.6. Зняти з аукціону виставлене майно, якщо таке рішення буде прийняте комітетом кредиторів.

Організатор зобов’язаний:

2.3.1. протягом двох місяців з дня укладення цього Договору за свій рахунок провести аукціон з продажу погодженого майна банкрута;

2.3.2. не пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону оприлюднити на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України повідомлення про проведення аукціону, письмово повідомити про проведення аукціону Замовника та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

- під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщено безпосередньо на нерухомому майні;

2.3.3. приймати заявки на участь в аукціоні, визначати учасників аукціону;

2.3.4. забезпечити доступ до інформації про майно, що підлягає продажу, а також можливість ознайомитися з майном за його місцезнаходженням;

2.3.5. повідомити про запропоновану переможцем ціну або про закінчення аукціону без визначення переможця для розміщення цих відомостей на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства, Вищого господарського суду України, на яких було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону;

2.3.6. здійснити проведення торгів у відповідності до чинного законодавства України та оформити його результати Протоколом;

2.3.7. повідомляти Замовника та учасників торгів про результати проведення аукціону. Забезпечити фіксацію аукціону технічними засобами та негайно надавати копії записів аукціону в поширених форматах медіа файлів усім бажаючим безоплатно на наданий носій, або на власний носій за умови оплати його вартості.

2.3.8. протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону повернути гарантійні внески учасникам, окрім випадків відповідно до ч. ч. 2, 3 ст.70 Закону. В разі неповернення гарантійного внеску або сплаченої ціни у встановлений строк сплатити пеню в розмірі 120 відсотків облікової ставки національного банку України від суми боргу за період прострочення;

2.3.9. не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передати нотаріусу Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із Протоколом про проведення аукціону, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надіслати (вручити) покупцю, Замовнику аукціону та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України;

2.3.10. за несвоєчасне передання акта нотаріусу організатор торгів сплачує покупцю пеню у розмірі 0,5 відсотка на день від ціни продажу за період прострочки;

2.3.11. послуги нотаріуса за оформлення та видачу покупцю свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні оплачує організатор аукціону;

2.3.12.                сприяти в укладанні Договору купівлі-продажу майна між Замовником і переможцем аукціону;

2.3.13.                після закінчення аукціону передати Замовнику в той же день протокол проведення аукціону та інші документи, що стосуються предмету цього Договору;

2.3.14.                надавати Замовнику інформацію та консультації щодо реалізації майна на аукціоні.

2.4. Організатор має право:

2.4.1. отримати суму винагороди, розрахованої відповідно до п. 3.6. цього Договору;

3.4.2. отримати від Замовника документи та інформацію, необхідні для виконання Організатором своїх обов’язків відповідно до цього Договору;

2.4.3. встановлювати зміст та форму документів, якими оформлюються результати проведеного аукціону - відповідно до Закону.

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ ТА

ВИНАГОРОДИ ОРГАНІЗАТОРУ.

3.1.                Організатор забезпечує за свій рахунок проведення всіх фінансових розрахунків з учасниками аукціону, у тому числі:

3.1.1.   приймає на свій розрахунковий рахунок гарантійні та реєстраційні внески;

3.1.2.   здійснює повернення гарантійних внесків учасникам аукціону, що брали участь в аукціоні, але не перемогли;

3.2.                Замовник приймає на свій розрахунковий рахунок кошти за реалізоване майно від переможця аукціону за винятком обумовлених договором вартості послуг Організатора (пункт 3.6. Договору) та вартості інформаційного повідомлення про аукціон, що розміщується на нерухомому майні.

3.3.               Вид розрахунків - безготівковий,

3.4.               Форма розрахунків - платіжне доручення.

3.5.               У випадку, якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся з вини учасників або Переможця аукціону, кошти гарантійного внеску зараховуються в дохід Замовника

3.6.               Організатор є платником податків на загальних підставах.

3.7.               Організатор протягом трьох діб з моменту закінчення торгів отримує винагороду у розмірі ________ відсотків від кінцевої вартості проданого майна.

3.8.               Вартість інформаційного повідомлення про аукціон, що розміщується на нерухомому майні, розраховується на підставі рахунків від контрагентів, ці кошти не входять до обумовленої цим пунктом вартості послуг Організатора.

3.9.               Протягом п’яти днів з дати підписання протоколу про проведення аукціону Замовник аукціону надсилає переможцеві торгів пропозицію щодо укладення Договору купівлі-продажу майна разом з проектом цього Договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна.

3.10.            Номер банківського рахунку Замовника: _____________________________.

3.11.            Гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо аукціон закінчився без визначення переможця (крім випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону, що розміщується на веб-сайті), а також переможцю аукціону, якщо він не виконав обов’язку щодо сплати ціни відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

3.12.            Розмір гарантійних внесків, які сплачують учасники аукціону, складає 5% (п’ять відсотків) від початкової вартості лота, яка зазначається в п. 1.5. цього Договору та які учасники перераховують на розрахунковий рахунок Організатора: юридична адреса: ___________________________________________.

3.13.            Замовник зобов'язаний сплатити винагороду Організатору у розмірі, визначеному даним Договором, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати формування протоколу про проведення електронних торгів (аукціону). У випадку несплати винагороди Замовником, Організатор має право утримати винагороду з гарантійного внеску, сплаченого переможцем торгів.

3.14.            Організатор перераховує гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, на рахунок Замовника протягом 10 (десяти) робочих днів з дня формування протоколу.

3.15.            У випадку утримання винагороди Організатора з гарантійного внеску переможця аукціону, залишок такого гарантійного внеску підлягає перерахуванню на рахунок Замовника.

3.16.            Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу регулюється статтею 70 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ.

4.1. Умови проведення аукціону визначаються Замовником у заявках, які оформлюються у вигляді додатків до Договору № на організацію продажу майна банкрута з аукціону від , які підписується Замовником та Організатором та є невід’ємними частинами цього Договору (надалі — заявка). Особливості проведення повторного та другого повторного аукціону визначаються Замовником з урахуванням статей 65 та 66 Закону та надсилаються Організатору в електронному вигляді на його електронну адресу з послідуючим підтвердженням в паперовому вигляді.

4.2. В заявці замовник зазначає:

4.2.1.  порядок та особливості проведення аукціону відповідно до Закону;

4.2.2. майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження з зазначенням елементів, передбачених статтею 59 Закону;

4.2.3. початкова вартість майна (лоту);

4.2.4. крок аукціону;

4.3. Замовник має право доручати оформлення додатку Організатору. Таке доручення може бути вчинене Замовником у буді-якій формі та спосіб.

4.4.  У разі надання Замовником доручення на оформлення заявки Організатору, Замовник зобов’язаний надати Організатору всі документи для її оформлення.

4.5. В будь-якому випадку Заявка вважається прийнятою Організатором лише після отримання її за підписом Замовника.

4.6. У разі, якщо аукціон з продажу майна боржника закінчився без визначення переможця, Організатор проводить повторний та/або другий повторний аукціон з продажу майна боржника лише та виключно за умови наявності відповідного підтвердження про це від Замовника.

4.7. Крок аукціону встановлюється в розмірі не вище 10% (десять відсотків) початкової вартості.

4.8. Перший аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості майна згідно з пунктом 1.3 Договору.

4.9. У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається і замовник має право в порядку статті 73 Закону запропонувати укласти договір купівлі - продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів.

4.10. Організатор має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за десять днів до його початку з негайним розміщенням повідомлення про це в ЗМІ, в яких було надруковане повідомлення про аукціон із зазначенням причин.

4.11. Організатор не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону забезпечує розміщення інформації про запропоновану Переможцем аукціону ціну (або про: закінчення аукціону без визначення переможця; про визнання аукціону таким, що не відбувся) на веб-сайті Міністерства юстиції України та на веб-сайті Вищого Господарського суду України.

4.12. На виконання умов договору Сторони складають «Акт прийому-передачі виконаних послуг».

РОЗДІЛ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. У випадку порушення строку виконання договору або неналежного виконання будь-якою із Сторін своїх обов'язків, друга Сторона має право на дострокове розірвання цього договору.

5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.4. Всі суперечності та розбіжності, які виникли в ході виконання цього Договору, вирішуються на основі взаємної згоди шляхом переговорів.

5.5. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом узгодження, суперечності та розбіжності, які виникли з цього Договору чи пов’язані з ним, підлягають вирішенню в судовому порядку.

5.6. Жодна зі Сторін не вправі передавати третій стороні зобов’язання за цим Договором, а також робити дії, що наносять збитки діловій репутації Сторін цього Договору.

РОЗДІЛ 6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

6.1.                Все, що не передбачено цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

6.2.               Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання цього Договору, в тому числі про зміну адреси та реквізитів.

6.3.               Будь-які зміни до цього Договору оформлюються додатковими угодами, які є невід’ємними частинами цього Договору.

6.4.               Дострокове розірвання Договору можливе у разі відмови Організатора від проведення аукціону відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

6.5.               Спори, що виникають під час дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

6.6.               У разі заборон вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної влади, що виникли після укладання цього договору та які сторони не могли передбачити, та якщо ці обставини вплинули на виконання ними своїх зобов’язань за даним договором, Сторони мають право достроково розірвати Договір.

6.7.               Сторони зобов’язані зберігати в таємниці інформацію, яка стосується цього Договору та зобов’язуються забезпечити збереження конфіденційної інформації та/або банківської таємниці, яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням умов даного Договору і не допускати її розголошення.

6.8.               Відповідно до: частини 1 статті 50 Закону договір купівлі-продажу майна боржника з переможцем аукціону укладається Замовником.

РОЗДІЛ 7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси), пожежі, руйнування внаслідок дії вибухових пристроїв; радіаційна або хімічна зараженість; блокада, катастрофа, епідемія, війна.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх виникнення проінформувати про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставини непереборної сили та строку їх дії є сертифікат, який видається Торговою - промисловою палатою України.

7.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів, Сторони у встановленому порядку мають право розірвати цей Договір.

РОЗДІЛ 8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

8.1. Договір вступає в дію з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

РОЗДІЛ 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Цей договір складений в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Замовника та Організатора.

9.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути зроблені лише у письмовій формі.

9.3. Сторони повинні вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів та електронної пошти, керівників та всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію умов цього договору.

9.4. Всі додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.

РОЗДІЛ  10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

ОРГАНІЗАТОР

 

ЗАМОВНИК

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«Національна кінематека України»

ЄДРПОУ 19485307

Адреса: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 27

 

 

Керуючий санацією

 

___________________ / ______________

 

 

 

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245496910