МІНКУЛЬТУРИ ОГОЛОШУЄ ПРО ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ЗАЯВОК НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНУ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У 2019 РОЦІ
23.09.2019 | 15:30
 

http://mincult.kmu.gov.ua/img/1x1.gif

Премія за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини (далі – Премія) присуджується фольклористам, етнографам, дослідникам, науковцям, збирачам-ентузіастам, фольклорним колективам, солістам (вокалістам, інструменталістам та танцюристам), майстрам-викладачам та керівникам дитячих творчих шкіл народних художніх промислів (далі - претенденти), які своєю діяльністю сприяють виявленню, фіксації, збереженню та популяризації етнокультурної спадщини та регіональних особливостей українського народу.

 

Премія присуджується на конкурсних засадах щороку в грудні в розмірі двадцять тисяч гривень відповідно до Положення про премію за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини, затвердженого  наказом Міністерства культури України  від 22.05.2017 № 438, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 року за № 735/30603.

 

Кількісний склад учасників колективу, який претендує на здобуття Премії, не може перевищувати 10 осіб.

 

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Міністерства культури України професійними творчими спілками та асоціаціями, закладами культури, закладами освіти і науки, культурно-мистецькими та громадськими організаціями.

 

На здобуття Премії  до 01 жовтня 2019 року  разом із  супровідним листом  подається  клопотання  про присудження Премії у довільній формі,                                       до якого додаються:

·     матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента у вигляді фото, аудіо - або відеозаписів (на електронних носіях інформації), друкованої продукції;

·     ксерокопії рецензій та публікацій у засобах масової інформації;

·     рекомендаційні листи (за наявності);

·     характеристика та фотокартка претендента;

·     копії документа, що посвідчує особу, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) претендента. У випадку, якщо претендентом є колектив, подається копія документа, що посвідчує особу, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) його керівника;

·     згода на обробку персональних даних (відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про захист персональних даних»).

 

Документи претендентів надсилаються на адресу Міністерства культури України:

 

вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, Головне управління охорони культурної спадщини Директорату культурної спадщини,  з поміткою «Конкурс - Премія з нкс».

 

Днем висунення претендента на здобуття Премії вважається день реєстрації у Міністерстві культури України супровідного листа з вище зазначеними документами.

 

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у цьому Оголошенні, а також  якщо їх подано після 01 жовтня 2019 року,  такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

 

У разі усунення недоліків документи можуть бути подані до Мінкультури повторно до 01 жовтня 2019 року.

 

Контактні дані: (044) 272-45-28, приймальня Українського центру культурних досліджень. 

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245511677