МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ РОЗРОБИЛО ПРОТОТИП ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ І КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ (ПОРТАЛ "КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ")
11.12.2019 | 16:10
 

 

Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року №275-р, було передбачено створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей при Міністерстві культури України (далі – Ресурс). Концепція створення Ресурсу розроблялася робочою групою Міністерства культури України і передбачала об'єднання на одному порталі всіх державних реєстрів у галузі культури, створення яких раніше вже було передбачено законодавством України, але які не були створені, або створені частково. Нижче надається перелік зазначених державних реєстрів.

 

Державний реєстр національного культурного надбання. Положення про Державний реєстр національного культурного надбання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1992 № 466.  Ведення цього реєстру  передбачене частиною третьою статті 16 Закону України «Про культуру», частиною першою статті 16 Закону України «Про музеї та музейну справу», частиною третьою статті 16 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», частиною першою статті 14 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». До цього реєстру заносяться лише унікальні (найцінніші) культурні цінності Музейного фонду України, Державного бібліотечного фонду України, Національного архівного фонду України. Проведення експертної оцінки та надання пропозицій щодо включення унікальних музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання здійснюється Експертно-фондовою комісією Міністерства культури України відповідно до абзацу четвертого пункту 5 Положення про Еспертно-фондову комісію Міністерства культури України, затвердженого наказом Мінкультури від 30.12.2015 № 1133, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.01.2016 № 129/28259. Однак така робота не здійснювалася, реєстр створений  не був.

 

Державний реєстр нерухомих пам'яток України передбачений статтею 13 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

 

Реєстри викрадених та втрачених культурних цінностей. Їх створення передбачено наказом Міністерства культури України від 03.09.2013 № 819 «Про затвердження форм та порядків ведення реєстрів культурних цінностей», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.11.2013 за № 1879/24411.

 

База даних Музейного фонду України, створення якої передбачено Порядком обліку музейних предметів в електронній формі, затвердженим наказом Міністерства культури України від 09.09.2016 № 784, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1478/29608.

 

Ідея проєкту полягає у збереженні та популяризації культурної спадщини України на рівні держави шляхом збору та накопичення інформації про культурну спадщину в електронному вигляді, поступової відмови від паперового обліку та запровадження  електронного обліку об'єктів культурної спадщини та культурних цінностей, оцифрування їх зображень, діджиталізації процесів обміну інформацією про культурну спадщину шляхом створення Ресурсу. Подібні ресурси вже існують у багатьох інших європейських державах. 

 

Цей проєкт на рівні держави розробляється вперше. За відсутності державного фінансування на виконання пріоритетів Уряду Міністерство культури України віднайшло інші можливості для їх виконання поза межами міністерства шляхом участі у міжнародних проєктах. Мінкультури подало заявку та взяло участь у проєкті EU Association Lab, який проводив уряд Німеччини через свою організацію в Україні «Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ» спільно з організацією «1991 Ореn Data Incubator», які допомагають Україні виконувати свої зобов’язання  відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, оскільки завдання щодо створення ресурсу відповідає Главі 24 (Культура) Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, та конкретно статті 439 – збереження і оцінка культурної та історичної спадщини, а також пункту 1456 Плану заходів з реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106.

 

Результатом участі у цьому проєкті стало підписання 29 серпня 2019 року Меморандуму про співпрацю між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) Gmbh та Міністерством культури України в частині обліку та збереження культурної та історичної спадщини України, а також реєстрація Міністерства культури України реципієнтом Проекту міжнародного технічного співробітництва «Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС» (реєстраційна картка  проекту 3838-01). За кошти цього проєкту розроблено прототип електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей у вигляді електронного порталу «Культурна спадщина України», який відповідно до пункту 9.2 підписаного Меморандуму вже переданий на баланс Мінкультури для тестування та подальшого його розвитку за бюджетні кошти. 

 

Прототип Ресурсу складається з окремих модулів і реєстрів, кожен з яких потребує додаткової детальної розробки. У рамках прототипу частково функціональним є модуль «Музейний фонд України», який діє в обмеженому режимі і дає загальне уявлення про принцип збору, накопичення і представлення інформації про державну частину Музейного фонду України та про можливості її використання у майбутньому. Впровадження такого ресурсу дозволяє Україні не тільки виконувати обов'язки держави по збереженню культурної спадщини, але й міжнародні зобов'язання по Угоді з Асоціацією з ЄС,  а також інтегруватися у міжнародну систему обліку культурних цінностей «Європіана» та міжнародну систему Інтерполу щодо викрадених культурних цінностей.

 

Створення Ресурсу тільки почалося і передбачається як довгостроковий проєкт, розвиток якого потребуватиме значних щорічних витрат з державного бюджету та подальшого залучення міжнародної технічної допомоги. Подальше створення ресурсу повинно відбуватися в тісній взаємодії з Міністерством цифрової трансформації України та за умови бюджетного фінансування у 2020 році та в наступних роках.

 

Доступ до тестової версії прототипу Ресурсу розміщено на сайті Міністерства культури України за посиланням: https://minkulture.rubycon-test.tk/ з метою інформування громадськості та для подальшого тестування прототипу всіма зацікавленими особами.

 

 

Пропозиції щодо подальшої розробки Ресурсу та критичні зауваження надсилати начальнику відділу державної політики у сфері охорони культурної спадщини Головного управління культурної спадщини Ковалишину Ігорю на електронну адресу:  kovalishin@mincult.gov.ua   

Телефон для довідок: 272-48-15

 

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245525865