???mainPage???
Пошук

Розширений пошук »


Опитування
Чи зручно Вам користуватися цим сайтом?
Так
Ні
Не завжди
Відповісти Відповісти
Результат опитування Відповісти
Головна  » Конкурс культурно-мистецьких програм» Оголошення про проведення конкурсу культурно-мистецьких програм у 2013 році версія для друку
Оголошення про проведення конкурсу культурно-мистецьких програм у 2013 році

 

Міністерство культури України оголошує у 2013 році конкурс з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів) (далі – програм), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, які мають всеукраїнський статус (крім національних творчих спілок та їх регіональних осередків), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету.

 

Проведення конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

 

 

Цілі та пріоритетні завдання,

на реалізацію яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), що можуть бути подані для участі у конкурсі, перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані в межах конкурсу, їх цільова аудиторія, а також граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів

 

 

1. Ціль – відтворення культури національних меншин (КПКВК 1801260)

Пріоритетні завдання:

·       збереження та розвиток культурного розмаїття в Україні;

·       задоволення культурних, мовних, інформаційних потреб національних меншин в Україні.

 

Види діяльності:

·       організація та проведення всеукраїнських форумів, фестивалів, виставок;

·       організація та проведення семінарів, конференцій, засідань за «круглим столом».

 

Цільова аудиторія – члени національно-культурних товариств, представники національних меншин, громадськість.

 

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями або творчими спілками, становить 50 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 25 тис. грн. Всеукраїнська громадська організація або творча спілка, яка буде визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

 

2. Ціль – реалізація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (КПКВК 1801260)

Пріоритетне завдання – здійснення заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в межах, визначених Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин».

 

Види діяльності:

·       організація та проведення міжнародних, всеукраїнських конкурсів, олімпіад на краще знання регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин);

·       організація та проведення культурно-мистецьких акцій, конференцій, симпозіумів, семінарів з питань функціонування та розвитку регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин);

·       видання посібників, словників, розмовників, довідників з регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин), програм, планів, науково-методичних видань для недільних шкіл;

·       видання друкованих засобів масової інформації, що виходять регіональними мовами або мовами меншин (в тому числі мовами національних меншин), крім тих, співзасновником яких є Мінкультури України.

 

Цільова аудиторія – діти, молодь, викладачі, члени національно-культурних товариств, громадськість.

 

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями або творчими спілками, становить 50 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати
100 тис. грн. Всеукраїнська громадська організація або творча спілка, яка буде визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

 

3. Підтримка творчо обдарованих дітей та молоді (КПКВК 1801170)

Пріоритетне завдання – здійснення заходів, спрямованих на підтримку та розвиток творчо обдарованих дітей та молоді.

 

Вид діяльності – проведення заходів з підтримки та розвитку дитячої творчості.

 

Цільова аудиторія – діти, молодь.

 

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями або творчими спілками, становить 50 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 50 тис. грн. Всеукраїнська громадська організація або творча спілка, яка буде визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

 

4. Ціль – збереження історико-культурної та архітектурної спадщини (КПКВК 1801490)

Пріоритетне завдання – здійснення заходів з охорони культурної спадщини з метою забезпечення захисту, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди об’єктам культурної спадщини.

 

Види діяльності:

·       проведення охоронно-пошукових експедицій на об’єктах культурної спадщини;

·       визначення меж і режимів зон охорони пам’яток архітектури і пам’яток культурної спадщини;

·       розроблення планів організації території заповідників;

·       науково-технічне та організаційне забезпечення дослідницьких робіт на об’єктах культурної спадщини з оприлюдненням їх результатів шляхом проведення семінарів і конференцій, видання збірників і каталогів.

 

Цільова аудиторія – творча інтелігенція, фахівці у пам’яткоохоронній галузі, громадськість.

 

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями або творчими спілками, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 100 тис. грн. Всеукраїнська громадська організація або творча спілка, яка буде визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше ніж 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з вимогами до підготовки громадськими організаціями,

творчими спілками, які мають всеукраїнський статус

конкурсних пропозицій

 

 

I. Вимоги до конкурсної документації

1. До участі у конкурсі допускаються громадські організації та творчі спілки (крім національних творчих спілок та їх регіональних осередків), які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу та мають всеукраїнський статус.

У разі визнання громадської організації, творчої спілки переможцем конкурсу, вона бере участь у співфінансуванні програми у розмірі не менш як 50 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання програми може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, тощо.

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

 

2. Конкурсні пропозиції подаються у друкованій формі. Крім того, конкурсні пропозиції зазначені в підпунктах 1, 5 та 7 пункту 3 розділу III, направляються на електронну адресу: serbia_08@inbox.ru.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

 

3. Для участі у конкурсі громадські організації або творчі спілки подають конкурсну документацію, яка має бути складеною державною мовою і містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за встановленою формою (додаток 1), із зазначенням найменування громадської організації, творчої спілки та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, творчої спілки, скріпленим її печаткою (у разі її наявності) (оригінал і три копії);

2) виписку з ЄДРПОУ (видану не менше ніж за 3 місяці до подання конкурсної документації), копію статуту (положення) громадської організації, творчої спілки, завірену в установленому законодавством порядку;

3) копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) копію податкового звіту громадської організації, творчої спілки за попередні два роки;

5) оригінал і три копії опису та кошторису витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу), складені за встановленою формою (додаток 2). Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми (реалізації проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання програми (реалізації проекту, заходу) інші громадські організації, творчі спілки, способи інформування громадськості про хід виконання програми (реалізації проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

6) листи підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до виконання програми (реалізації проекту, заходу);

7) інформацію про діяльність громадської організації, творчої спілки, зокрема про досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, творчої спілки, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (оригінал і три копії).

 

4. Всі документи, перераховані в пункті 3 цього розділу, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою громадської організації та скріплені її печаткою (у разі наявності).

 

 

II. Умови подання конкурсної документації

1. Громадські організації, творчі спілки не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

·       документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію, творчу спілку;

·       громадська організація, творча спілка не відповідає вимогам пункту 1 розділу I цих Вимог;

·       громадська організація, творча спілка відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

·       громадська організація, творча спілка перебуває у стадії припинення;

·       конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 3 цього розділу;

·       культурно-мистецька програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають загальнодержавному та/або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);

·       передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

·       установлено факт порушення громадською організацією, творчою спілкою вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

 

2. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 1, 3 розділу I цих Вимог та пункту 1 цього розділу.

Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсною комісією Міністерства культури України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається громадською організацією, творчою спілкою, затвердженого наказом Мінкультури України від 07 травня 2012 року № 459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 824/21136.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції (у разі потреби), конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

 

3. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

·       відповідність визначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

·       очікувана результативність програми (проекту, заходу);

·       ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу);

·       повнота охоплення цільової аудиторії;

·       інноваційність;

·       рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту), досвід діяльності у відповідній сфері;

·       спроможність громадської організації, творчої спілки продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

 

4. Реєстрація подання конкурсної пропозиції громадськими організаціями, творчими спілками ведеться відповідальним секретарем конкурсної комісії в окремому журналі. Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції громадській організації, творчій спілці видається довідка із зазначенням дати (час зазначається у разі безпосереднього подання документів відповідальному секретарю конкурсної комісії) надходження конкурсної пропозиції.

 

5. Використання та обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

III. Терміни подання документів. Адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція

Конкурсна пропозиція приймається до 13 серпня 2013 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00, за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15, к. 11, Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України, або може бути надіслана на поштову адресу Міністерства культури України: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19 з поміткою «На конкурс мистецьких програм». Телефон для довідок: (044) 279-37-97 (контактна особа – Сербіна Єлизавета Андріївна).

Форми документів: заява на участь у конкурсі та Опис та кошторис витрат, необхідних для виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу), розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

 

Реєстрація подання конкурсної пропозиції громадськими організаціями, творчими спілками ведеться відповідальним секретарем конкурсної комісії в окремому журналі. Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції, громадській організації, творчій спілці видається довідка із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

 

 

ІV. Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців

Конкурс проводиться з 13 по 27 серпня 2013 року. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться до відома громадських організацій, творчих спілок – учасників конкурсу у триденний строк з дати його прийняття та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства культури України та на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».

 

 

* * *

 

 

Заява на участь у конкурсі

 

Опис та кошторис витрат, необхідних для виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу)


Корисні посилання
 Проект Довгострокової стратегії розвитку української культури
Український інститут Тараса Шевченка
Інформація Міністерства культури України про стан виконання у червні 2015 р. плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» у 2015 році»
Конкурс статей та фотографій про культурну спадщину Криму
Український патріотичний плакат – 2015
Долучитися до Ради реформ
Бібліотека українського воїна
Мобілізаційні читання до річниці від дня народження Тараса Шевченка
Президент України
Верховна Рада України

Урядова телефонна ''гаряча лінія''
Антикорупційний портал
Українське національне інформагентство ''УКРІНФОРМ''
Український центр культурних досліджень
Культурно-мистецька освіта
Наша сторінка на facebook
Національна безпека і оборона України
Електронні закупівлі Міністерства культури України
Інформаційний ресурс для громадян, вимушених залишати свої оселі
До уваги працівників галузі культури Луганської та Донецької областей